cross

1 pluriformiteit in nederland

Pluriforme Samenleving
Paragraaf 1

Pluriformiteit in Nederland
.

1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Pluriforme Samenleving
Paragraaf 1

Pluriformiteit in Nederland
.

Slide 1 - Tekstslide

Pluriforme samenleving
Hoe behouden we de sociale cohesie?
 • Pluriformiteit in Nederland, 
 • Cultuur en identiteit
 • Nederland veranderd
 • migratie naar Nederland
 • voor samenleven moet men integreren
 • met wie ben jij verbonden?

Slide 2 - Tekstslide

Pluriforme Samenleving

Slide 3 - Woordweb

Cultuur

Wat is cultuur?
 • Normen en waarden
 • Ervaringen
 • gewoontes


Slide 4 - Tekstslide

Dominante cultuur

Overheersende cultuur
 • Nederland


Slide 5 - Tekstslide

Subcultuur

 • Specifieke levensstijl
 • wijken deels af van de dominante cultuur

Slide 6 - Tekstslide

Tegencultuur
 • Tegenstrijdig met de dominante cultuur
 • Bedreiging & kansen

Slide 7 - Tekstslide

Cultuur in beweging

 • Vaste waarden en normen
 • Relatief
 • Tijd, plaats en groep
 • Normaal en abnormaal

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

welk probleem kunnen
subculturen tegen komen?

Slide 10 - Woordweb

weektaak 
maak paragraaf 1

Slide 11 - Tekstslide

Culturele diversiteit

 • Verschillen?
 • quiz

Slide 12 - Tekstslide

Stad & platteland

 • Dorpen en steden
 • Sociale cohesie
 • Drukte en anonimiteit


Slide 13 - Tekstslide

Jong & oud
 • Leeftijd
 • Referentiekader
 • Generatieconflict

Slide 14 - Tekstslide

Godsdienst
 • Religie
 • Gebruiken
 • Streng of niet streng

Slide 15 - Tekstslide

Etniciteit

 • Migratie
 • Autochtoon en allochtoon
 • Racisme?

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

wat vind je opvallend bij dit filmpje?

Slide 18 - Woordweb

Quiz!

Slide 19 - Tekstslide

Wat is de beste omschrijving? Een pluriforme samenleving is een samenleving met:
A
Veel etnische groepen.
B
Een grote culturele diversiteit.
C
Evenveel allochtonen als autochtonen.
D
Veel botsingen tussen subculturen en de dominante cultuur.

Slide 20 - Quizvraag

Slide 21 - Tekstslide

Is de afbeelding een voorbeeld van een subcultuur, dominante cultuur of tegencultuur?
A
Subcultuur.
B
Tegencultuur.
C
Dominante cultuur.

Slide 22 - Quizvraag

Slide 23 - Tekstslide

Is de afbeelding een voorbeeld van een subcultuur, dominante cultuur of tegencultuur?
A
Subcultuur.
B
Tegencultuur.
C
Dominante cultuur.

Slide 24 - Quizvraag

Wat is juist? Tegenculturen:
A
Hebben dezelfde cultuurkenmerken als subculturen.
B
Zijn altijd in strijd met de grondwet.
C
Hoeven niet tegenstrijdig te zijn met de dominante cultuur.
D
Zijn altijd gebaseerd op een conflictsituatie.

Slide 25 - Quizvraag

In de stad is meer sprake van ____ dan op het platteland.
A
Loyaliteit
B
Sociale cohesie
C
Anonimiteit
D
Rolpatronen

Slide 26 - Quizvraag

Wanneer is iemand allochtoon volgens het CBS?
A
Als minstens één van de ouders in het buitenland is geboren.
B
Als beide ouders in het buitenland zijn geboren.
C
Als beide ouders in Nederland zijn geboren.
D
Als de persoon zelf in het buitenland is geboren.

Slide 27 - Quizvraag

Mensen binnen een subcultuur:
A
Vormen een bedreiging voor de dominante cultuur.
B
Zijn bijna altijd allochtoon.
C
Horen niet bij de dominante cultuur.
D
Hebben gemeenschappelijke normen.

Slide 28 - Quizvraag

Wanneer noemen we cultuur relatief?
A
Als de cultuur over meerdere landen verspreid is.
B
Als het volgens je eigen mening is.
C
Als het tijd- en plaatsgebonden is.
D
Als het cultuur gefocust is op tradities in de middeleeuwen.

Slide 29 - Quizvraag

Slide 30 - Tekstslide

Is de afbeelding een voorbeeld van een subcultuur, dominante cultuur of tegencultuur?
A
Subcultuur.
B
Tegencultuur.
C
Dominante cultuur.

Slide 31 - Quizvraag

subculturen
multiculturele samenleving?

Slide 32 - Tekstslide

weektaak 
maak paragraaf 1

Slide 33 - Tekstslide