Profielkeuze

1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
LOBMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 3

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Profielkeuze
In leerjaar 3 ga je een keuze maken voor een profiel in leerjaar 4. Wat kun je kiezen?

Slide 2 - Tekstslide

Profielen vmbo-t
Gemeenschappelijke vakken:
 • NE (centraal examen)
 • EN (centraal examen)
 • maatschappijleer (schoolexamen)
 • LO
 • CKV (3e klas)
 • profielwerkstuk (handelingsdeel)

Slide 3 - Tekstslide

4 Profielen vmbo-t
 • Techniek
 • Economie
 • Zorg en Welzijn
 • Groen

Slide 4 - Tekstslide

Vakken per profiel
Techniek

Wiskunde Nask 1
Economie

Economie
+
Keuze (1 vak)
Duits of
Wiskunde
Zorg & Welzijn

Biologie
Keuze (1 vak)
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Wiskunde
Groen

Wiskunde
+
Keuze (1 vak)
Nask 1 of
Biologie

Slide 5 - Tekstslide

Vrije deel vmbo-t
Naast NE - EN  - 2 profielvakken, moeten er nog 2 vakken gekozen worden. Hieruit kun je kiezen:
Aardrijkskunde - Biologie - Duits - Economie - Geschiedenis - Nask 1 - Nask 2 - Wiskunde

(Leerlingen die na het afronden van vmbo-t nog graag naar havo willen: 3 vakken)

Slide 6 - Tekstslide

Voorbeeld
Een leerling wil misschien graag de Zorg in.

Profiel: Zorg en Welzijn
Ne - En - Bi - Ak - Du - Nask 2
Of
Profiel: Zorg en Welzijn
Ne - En - Bi - Gs - Wi - Ec
Door de keuze van wiskunde en economie, heeft deze leerling ook het profiel Economie. Door de combinatie wiskunde en biologie ook het profiel Groen.

Slide 7 - Tekstslide

Voorbeeld 2
Een leerling wil iets economisch.

Profiel: Economie
Ne - En - Ec - Du - Gs - Ak
of
Profiel: Economie
Ne - En - Ec - Du - Wi - Ak
Een leerling volgt verplicht Economie in dit profiel. Daarnaast moet Du of Wiskunde erbij. Deze vakken kunnen ook allebei gekozen worden.

Slide 8 - Tekstslide

Profielen havo
Gemeenschappelijk deel:
 • NE (Centraal Eindexamen)
 • EN (Centraal Eindexamen)
 • Maatschappijleer (Schoolexamen)
 • LO
 • CKV
 • PWS

Slide 9 - Tekstslide

Profielen havo
Elke school heeft een bepaalde keuzevrijheid om vakken wel of niet aan te bieden. Het is dus heel belangrijk om bij de school van jouw keuze na te vragen wat er gekozen kan worden. 

Er zijn echter ook vakken die bij elke school verplicht zijn en daar kijken we in de volgende dia's naar.

Slide 10 - Tekstslide

Cultuur en Maatschappij
Verplicht:
Geschiedenis en Du of Frans
Keuzevakken Profiel:

4 profielvakken
Interesses: Onderwijs - Cultuur -Sociaal - Talen - Vormgeving 
Kwaliteiten: Inleven in anderen - Sociaal - Creatief - Luisteraar
BC
1 vak uit: maatschappijwetenschappen - Aardrijkskunde - Economie (enkel als wiskunde in vrije deel zit)
1 vak uit: Kunstvakken Beeldend - Kunstvakken Muziek - Filosofie - Frans - Duits
EC
Verplicht Aardrijkskunde. Daarnaast 1 vak uit:  Frans - Duits - Kunst
SMC
Verplicht Aardrijkskunde. Daarnaast 1 vak uit:  Frans - Duits - Kunst

Slide 11 - Tekstslide

Economie en Maatschappij
Verplicht:
Economie - Wiskunde A of B - Geschiedenis 
Keuzevakken Profiel:

4 profielvakken
Interesses: Reclame- Organiseren - Communicatie - Cijfers - Management - Adviseren
Kwaliteiten: Planner - Leider - Zorgvuldig - Overtuigend
BC
1 vak uit: Bedrijfseconomie - Frans - Duits - Aardrijkskunde - Maatschappijwetenschappen
EC
1 vak uit: Bedrijfseconomie - Frans - Duits - Aardrijkskunde 
SMC
1 vak uit: Bedrijfseconomie - Aardrijkskunde 

Slide 12 - Tekstslide

Natuur en Gezondheid
Verplicht:
Biologie - Scheikunde - Wiskunde A of B
Keuzevakken Profiel:

4 profielvakken
Interesses: Planten en dieren - Werking lichaam - Gezondheid - Laboratorium - Onderzoeken
Kwaliteiten: Betrouwbaar - Doener - Zorgvuldig - Inleven in anderen
BC
1 vak uit: Natuurkunde - Aardrijkskunde - Onderzoeken en Ontwerpen (O & O; alleen met Natuurkunde in vrije deel)
EC
1 vak uit: Natuurkunde - NLT (Natuur Leven en Techniek) 
SMC
Natuurkunde 

Slide 13 - Tekstslide

Natuur en Techniek
Verplicht
Wiskunde B - Natuurkunde - Scheikunde
Keuzevakken Profiel:

4 profielvakken
Interesses: Robotica - Chemie - 3D Ontwerp - Programmeren - Elektronica - Ontwerpen
Kwaliteiten: Probleemoplosser - Zorgvuldig - Creatief - Handig 
BC
1 vak uit: Informatica - Biologie - Wiskunde D - O&O (Onderzoeken en Ontwerpen)
EC
1 vak uit: Informatica- NLT (Natuur Leven en Techniek) - Biologie - Wiskunde D
SMC
1 vak uit: Biologie - Wiskunde D 

Slide 14 - Tekstslide

Vrije deel
Naast NE - EN - 4 profielvakken kies je nog 1 (of 2) vakken in je vrije deel. Dit is afhankelijk van wat de school aanbiedt per profiel. 

Deze overzichten  van het Bernardinuscollege, Eijkhagencollege en Sintermeertencollege vind je binnenkort in de map LOB op Som Today.

Slide 15 - Tekstslide

Aansluiting vmbo-t - havo
Wil je na het behalen van je vmbo-t -diploma nog graag naar de havo? Dan moet je zorgen dat de profielvakken aansluiten. Wil je dus een vak doen op havo dat je ook op vmbo-t al kunt doen, dan moet dat in je pakket zitten.
Vraag goed na bij de school van je interesse wat de aanvullende eisen zijn: aantal vakken, cijfereisen etc.

Slide 16 - Tekstslide

Wat kies jij?
Pak je LOB boekje en ga werken aan de opdracht op blz. 16 en verder. 

Einde van deze periode heeft iedereen een gesprekje met mij.

Slide 17 - Tekstslide