Strux regels en wetten H3

Strux
Regels en Wetten
Hoofdstuk 3:
tegen de wet
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerPraktijkonderwijsLeerjaar 4

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Strux
Regels en Wetten
Hoofdstuk 3:
tegen de wet

Slide 1 - Tekstslide

Hoofdstuk 3: Tegen de wet
 • strafbare feiten
 • overtredingen
 • misdrijven

Slide 2 - Tekstslide

Tegen de wet
 • Iedereen moet zich aan de wet houden
 • houd je je niet aan de wet: overtreding

Slide 3 - Tekstslide

strafbare feiten
 • wetboek van strafrecht
 • Wegenverkeerwet
 • Milieuwet
 • Wat is een strafbaar feit: 
 • hoe ernstig is het strafbaar feit / welke maximumstraf

Slide 4 - Tekstslide

strafbare feiten:
 • iemand bedreigen
 • pesten op sociale media
 • eigendommen van een ander vernielen
 • stelen

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Link

Opdracht 5 blz 34:
welke handelingen zagen jullie?
welke handelingen vinden jullie strafbaar

Slide 7 - Tekstslide

lichte en zware strafbare feiten
 • licht strafbaar feit: overtreding
 • zwaar strafbaar feit: misdrijf

Slide 8 - Tekstslide

lichte strafbare feiten
 • rommel veroorzaken
 • geluidsoverlast veroorzaken
 • spijbelen
 • muziek en films illegaal downloaden
 • door rood licht rijden

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Link

zware strafbare feiten
 • misdrijf / criminaliteit
 • straffen zijn zwaarder
 • een rechter beslist
 • vb. iemand bedreigen/ valse ID papieren/stelen/huiselijk geweld/rijden onder invloed

Slide 11 - Tekstslide

maken:
afmaken Hoofdstuk 3

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Score
ga verder waar je bent gebleven

Slide 14 - Tekstslide