SK_H7_zuren en basen_herhaling_H7.4

Herhaling H7.4 zuur-base reacties
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Herhaling H7.4 zuur-base reacties

Slide 1 - Tekstslide

H7.4 Zuur-base reacties
Leerdoelen - wat leer je in deze paragraaf:
  • een zuurbase-reactie herkennen
  • in een reactievergelijking aangeven welk deeltje reageert als zuur of als base
  • een onvolledige zuurbase-reactie afmaken en kloppend maken

Let op: je hebt een stencil gekregen dat de leerstof van H7.4 uit het boek vervangt!

Slide 2 - Tekstslide

H7.4 Zuur-base reacties
Let op: je hebt een stencil gekregen dat de leerstof van H7.4 uit het boek vervangt! Dit stencil kun je terugvinden op Magister in de studiewijzer scheikunde:

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

wat is de juiste notatie van een azijnzuuroplossing?
A
CH3COOH(aq)
B
CH3COO(aq)+H+(aq)

Slide 6 - Quizvraag

wat is de juiste notatie van een zwavelzuuroplossing?
A
H2SO4(aq)
B
SO42(aq)+2H+(aq)

Slide 7 - Quizvraag

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

wat is de juiste notatie van een ammoniakoplossing?
A
NH3(aq)
B
NH4+(aq)+OH(aq)

Slide 10 - Quizvraag

 Zuur-basereacties
Bij een reactie tussen een zuur en een base 
geeft het zuur H+ af en de base neemt de H+ op
Je herkent een zuur-basereactie dus aan 
het verplaatsen van H+ ionen
Voorbeeld:
CH3COOH + OH- --> CH3COO- + HOH (=H2O)

Slide 11 - Tekstslide

Zuur-base reacties
Zuur-basereacties hoef je niet zelf op te kunnen stellen.

In een gegeven zuur-base-reactie moet je wel het zuur en de base kunnen benoemen.

Hierna volgen een aantal oefenopgaven.

Slide 12 - Tekstslide

Zijn de volgende reacties zuurbase reacties?
1.

2.

Na3PO4(s)>3Na+(aq)+PO43(aq)
4Al(s)+3O2(g)>2Al2O3(s)
A
alleen reactie 1
B
alleen reactie 2
C
ja, allebei
D
nee, geen van beide

Slide 13 - Quizvraag

uitleg

Slide 14 - Tekstslide

Zijn de volgende reacties zuurbase reacties?
1.

2.
K2O(s)+H2O(l)>2K+(aq)+2OH(aq)
HF+CH3COO>F+CH3COOH
A
alleen reactie 1
B
alleen reactie 2
C
ja, allebei
D
nee, geen van beide

Slide 15 - Quizvraag

uitleg

Slide 16 - Tekstslide

Is de volgende reactie een zuurbase reactie?
Mg (s) + 2 H+ (aq) -> Mg2+ (aq) + H2 (g)
A
ja
B
nee

Slide 17 - Quizvraag

uitleg
Mg (s) + 2 H+ (aq) -> Mg2+ (aq) + H2 (g)

Er komt in deze reactievergelijking wel H+ voor, maar dit ion verplaatst niet van het ene deeltje voor de pijl (zuur) naar het andere deeltje voor de pijl (base). Mg neemt dit H+ ion niet op.
TIP: je herkent zuurbase reacties snel als je de formules van de zuren en de basen uit je hoofd kent (leren!)

Slide 18 - Tekstslide

uitleg
Mg (s) + 2 H+ (aq) -> Mg2+ (aq) + H2 (g)

Dit is wel een redoxreactie.
  • Mg wordt Mg2+ en verandert dus van lading (= reductor)
  • H+ wordt H en verandert dus van lading (= oxidator)

Slide 19 - Tekstslide

Hieronder staat de reactievergelijking voor de vorming van salmiak. Wat is het zuur en wat is de base?
NH3(g)+HCl(g)>NH4Cl(s)

Slide 20 - Open vraag

Wat is het zuur en wat is de base bij de reactie tussen bariumhydroxide en ammoniumchloride ?
Ba(OH)2(s)+2NH4Cl(s)>BaCl2+NH3+2H2O

Slide 21 - Open vraag

Een oplossing van soda (Na2CO3) is basisch.
1. Geef de oplosvergelijking van soda
2. Laat met een tweede vergelijking zien dat dit een basische oplossing wordt

Slide 22 - Open vraag

Welk deeltje is het zuur en welk deeltje is de base in de onderstaande reactie?
CO32+2CH3COOH>H2CO3+2CH3COO
A
zuur: CH3COOH base: CH3COO-
B
zuur: H2CO3 base: CO3 2-
C
zuur: CH3COOH base: CO3 2-
D
zuur: H2CO3 base: CH3COO-

Slide 23 - Quizvraag

H2CO3 is koolzuur. Dit zuur is niet stabiel en valt uit elkaar. Welke twee stoffen ontstaan? Geef de formules

Slide 24 - Open vraag

Koolzuur (H2CO3)
Als er bij een reactie H2CO3 ontstaat, krijg je ALTIJD CO2 + H2O
In de reactievergelijking wordt H2CO3 daarom vervangen door H2O + CO2
De volledig juiste reactievergelijking van de reactie tussen soda en azijn is dus:
CO32+2CH3COOH>H2O+CO2+2CH3COO
NOTEER EN LEER

Slide 25 - Tekstslide


Slide 26 - Open vraag

H7.4 Zuur-base reacties
Leerdoelen - wat leer je in deze paragraaf:
  • een zuurbase-reactie herkennen
  • in een reactievergelijking aangeven welk deeltje reageert als zuur of als base
  • een onvolledige zuurbase-reactie afmaken en kloppend maken

Let op: je hebt een stencil gekregen dat de leerstof van H7.4 uit het boek vervangt!

Slide 27 - Tekstslide