De Bedrijfskolom en Distributiekanalen

De Bedrijfskolom en Distributiekanalen
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

De Bedrijfskolom en Distributiekanalen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
- Aan het einde van de les kun je de termen en concepten met betrekking tot de bedrijfskolom en distributiekanalen begrijpen.
- Je kunt de schakels in de bedrijfskolom identificeren en begrijpen hoe toegevoegde waarde wordt gecreëerd.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over de bedrijfskolom en distributiekanalen?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de Bedrijfskolom?
- De bedrijfskolom is de reeks van schakels of stappen die een product doorloopt, van de oerproducent tot aan de consument.
- Elke schakel voegt waarde toe aan het product.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schakels in de Bedrijfskolom
- Oerproducent: produceert grondstoffen
- Grondstoffenproducent: verwerkt grondstoffen tot halffabricaten
- Distribuerende groothandel: koopt producten in van producenten en verkoopt aan detailhandel
- Collecterende groothandel: verzamelt producten van verschillende producenten en verkoopt aan distribuerende groothandels

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Andere Schakels in de Bedrijfskolom
- Detailhandel: verkoopt producten aan consumenten
- Grossier: koopt producten in van producenten en verkoopt aan detailhandel
- Importeur: koopt producten in uit andere landen en verkoopt aan detailhandel
- Exporteur: verkoopt producten aan andere landen

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Distributiekanalen en Supply Chain
- Distributiekanaal: de route die een product aflegt van producent naar consument
- Supply chain: het geheel van bedrijven en activiteiten betrokken bij het leveren van een product aan de consument

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ketenmanagement en Value Added Logistics
- Ketenmanagement: het beheren en stroomlijnen van de activiteiten binnen de supply chain
- Value Added Logistics: het toevoegen van extra waarde aan producten tijdens de logistieke processen

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Joint Venture en Fusie en Overname
- Joint Venture: een gezamenlijke onderneming tussen twee of meer bedrijven
- Fusie en Overname: het samenvoegen of overnemen van bedrijven

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Andere Distributiekanalen
- Handelsagent: verkoopt producten namens producenten
- Inkoopcombinatie: meerdere detailhandels bundelen hun inkoopkracht
- Vrijwillig filiaalbedrijf: detailhandels die eigendom zijn van producenten
- Franchising: het verlenen van het recht om een bedrijfsnaam en concept te gebruiken

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.