Hoofdstuk 6 Criminaliteit

Van politie naar officier van justitie
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijkundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

Van politie naar officier van justitie

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
1. Je kan de 6 taken van de politie benoemen, uitleggen en herkennen in een voorbeeld.
2. Je kan de 6 bevoegdheden van de politie benoemen, uitleggen en herkennen in een voorbeeld.
3. Je kan de taken van een officier van justitie (OVJ) benoemen.
4. Je kan de begrippen seponeren, schikken en vervolgen uitleggen.

Slide 2 - Tekstslide

Taken van de politie
 1. Handhaven van de openbare orde
 2. Hulpverlening
 3. Opsporing
 4. Preventie
 5. Dienstverlening
 6. Opstellen proces-verbaal 

Slide 3 - Tekstslide

Welke afbeelding is welke taak?

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Slide 6 - Video

Bevoegdheden politie
Bevoegdheden: handelingen die de politie in bepaalde situaties mag doen.

 1. Staande houden
 2. Bekeuren
 3. Aanhouden
 4. Vasthouden op bureau
 5. Fouilleren
 6. Geweld gebruiken

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Officier van justitie (OVJ)
Speciale ambtenaar die namens de samenleving bewijzen zoekt tegen een verdachte en die een straf kan eisen.

-leidt het opsporingsonderzoek.
-beslist of een verdachte naar de rechter gaat.
-eist in een rechtszaak een bepaalde straf.
-zorgt dat die straf ook wordt uitgevoerd.

Slide 9 - Tekstslide

Mogelijkheden OVJ
Een officier van justitie heeft 3 opties na een opsporingsonderzoek:
1. Seponeren (afzien van verdere rechtsvervolging)
2. Schikken (hoge boete ipv voor de rechter moeten komen)
3. Vervolgen (zaak komt voor de rechter)
-> dan wordt de OVJ de 'openbaar aanklager' en klaagt hij/zij namens de samenleving de verdachte aan.

Slide 10 - Tekstslide

Maken
Maak de volgende opdrachten van bladzijden 68-71:
9, 11, 12, 13, 14, 16 en 17.
Je maakt deze opdrachten alleen, je mag wel oortjes in.
Vraag? Steek even je hand op.
Klaar? Begin aan de begrippenlijst op bladzijde 72.
Na de tijd bespreken we de opdrachten.
timer
20:00

Slide 11 - Tekstslide

Kijkvragen Bureau Rotterdam
1 - Welke taken van de politie zie je voorbij komen in het gekeken stuk? Noem er minimaal 3.
2 - Welke bevoegdheden van de politie zie je terug komen in het gekeken stuk? Noem er minimaal 3.
3 - Op welke manier zie je de begrippen rechtsbescherming en/of rechtshandhaving terugkomen? Noem 2 voorbeelden.

Slide 12 - Tekstslide