Deskundigheidsbevordering

 Deskundigheids- bevordering
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
KwaliteitszorgMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

 Deskundigheids- bevordering

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen
Je kunt minimaal drie redenen noemen waarom deskundigheidsbevordering belangrijk is.
Je kunt minimaal drie maatschappelijke ontwikkelingen noemen die ervoor zorgen dat deskundigheidsbevordering belangrijk is.
Je kunt minimaal drie manieren van deskundigheidsbevordering noemen.

Slide 2 - Tekstslide

Definitie
Deskundigheidsbevordering: het verbeteren van je kennis, vaardigheden, houding en visie.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Waarom deskundigheidsbevordering?
 • Maatschappij verandert
 • Werk verandert
 • Kennis veroudert
 • Sleur en automatisme voorkomen
 •  Gekwalificeerd blijven

Slide 5 - Tekstslide

De mogelijkheden om contact te maken zijn de afgelopen 20 jaar enorm veranderd.
De samenstelling van de bevolking is gewijzigd.
Families wonen vaak niet meer dicht bij elkaar en mensen zijn mondiger geworden.
Mensen worden steeds ouder.
Vergrijzing
Ik-tjidperk
Technologische vernieuwingen
Multiculturele samenleving

Slide 6 - Sleepvraag

Neem in tweetallen 10 minuten de tijd om zoveel mogelijk voorbeelden van maatschappelijke ontwikkelingen te bedenken.
timer
10:00

Slide 7 - Open vraag

Maatschappelijke ontwikkelingen
 • Wat zijn de meest belangrijke ontwikkelingen volgens jullie?
 • Wat betekent dit voor de deskundigheid die medewerkers in de maatschappelijke zorg nodig hebben?
 • Welke ontwikkelingen vind jij het meest interessant? 

Slide 8 - Tekstslide

Voorbeelden van deskundigheidsbevordering

Slide 9 - Woordweb

Manieren van deskundigheidsbevordering
 • Bij- en nascholingen; bv. e-learning, themabijeenkomst, cursus
 • Ontwikkelingen in het vak bijhouden; bv artikel, boek, podcast, documentaire, netwerken en belangenorganisaties online volgen
 • Reflecteren met collega's/ intervisie
 • Zelfreflectie/supervisie

Slide 10 - Tekstslide

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
Hoe en in welke richting je wil ontwikkelen, kun je vastleggen in een Persoonlijk ontwikkelingsplan

Slide 11 - Tekstslide

Opdracht
Zoek in tweetallen naar tijdschriften, websites, online netwerken en beroepsverenigingen die er zijn in het werkveld van de maatschappelijke zorg.

Bespreek met elkaar welke vormen van deskundigheidsbevordering er zijn


timer
20:00

Slide 12 - Tekstslide

Tijdschriften, websites, online netwerken en beroepsverenigingen die er zijn in het werkveld van de Verpleegkundige zorg.

Slide 13 - Open vraag

Terugblik lesdoelen: noem 3 redenen voor deskundigheidsbevordering, 3 maatschappelijke veranderingen en 3 manieren van deskundigheidsbevordering

Slide 14 - Open vraag

Vragen, opmerkingen, aanvulling

Slide 15 - Tekstslide