Wettelijke kaders strafrecht

1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
BeveiligingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

leerdoelen
* jullie weten het verschil tussen strafrecht en strafvordering

* jullie weten 3 Nederlandse wetten te benoemen

* jullie kunnen benoemen uit hoeveel onderdelen het wetboek van strafrecht bestaat

*jullie weten het verschil te benoemen tussen een misdrijf en een overtreding

Slide 2 - Tekstslide

wat weet jij over het wetboek van strafrecht?

Slide 3 - Woordweb

Slide 4 - Video

Wat is een wet?
A
een geschreven regel die is gemaakt door de landelijke overheid en die voor iedereen geldt op Nederlands grondgebied
B
een huishoudelijk reglement die is gemaakt door een provinciebestuur
C
Een geschreven regel die is gemaakt door de officieren van justitie en veiligheid
D
Een geschreven regel die is gemaakt door de burgemeester van een dorp of stad

Slide 5 - Quizvraag

Slide 6 - Video

https://waaromweg.nl/


Slide 7 - Tekstslide

Noem een voorbeeld van Nederlandse wetten

Slide 8 - Open vraag

Strafrecht
Het strafrecht is onderdeel van het publiekrecht. De basis hiervan is vastgelegd in twee wetboeken.

* Wetboek van strafrecht
 * Wetboek van strafvordering

Slide 9 - Tekstslide

Strafrecht
Het wetboek van strafrecht maakt onderdeel uit van het publiekrecht en gaat over de inhoud van de regels.

* wat is strafbaar
* welke maximale straf is van toepassing op welke gedraging
* wie is strafbaar

Slide 10 - Tekstslide

Uit welke drie boeken bestaat het wetboek van strafrecht?

Slide 11 - Woordweb

Opzet, Schuld, misdrijf, overtreding

Slide 12 - Tekstslide

Misdrijven

Misdrijven zijn zware strafbare feiten

Slide 13 - Tekstslide

Overtredingen
Overtredingen zijn lichte strafbare feiten

Slide 14 - Tekstslide

een verdachte kan voor een poging worden gestraft als er ...... voorwaarden allemaal van toepassing zijn
A
2
B
3
C
4
D
5

Slide 15 - Quizvraag

maak 337 tm 346

Slide 16 - Tekstslide

LES 2
Pogingen en daders

Slide 17 - Tekstslide

Strafbare poging
1: de verdachte moet geprobeerd hebben het strafbare feit te ondergaan

2: hij moet begonnen zijn met de uitvoering van het strafbare feit

3: zonder dat de verdachte het wilde, is de uitvoering van het strafbare feit mislukt

Slide 18 - Tekstslide

Daders
de pleger --> dader is alleen

de doenpleger --> intellectuele en materiële (niet gestraft)

de medepleger --> 1 of meer allemaal handelingen uitgevoerd

de uitlokker --> allebei strafbaar

Slide 19 - Tekstslide

wat zijn strafrechtelijk minderjarigen?

Slide 20 - Open vraag

Is een medeplichtige strafbaar bij een overtreding?

Slide 21 - Open vraag

strafuitsluitingsgronden
maak voor je zelf in je schrift
een schema met de strafuitsluitingsgronden.
en plaats hier voorbeelden bij

Slide 22 - Tekstslide

Wat is ambtelijk bevel?

Slide 23 - Open vraag

Een drang waaraan redelijkerwijs geen weerstand kan worden geboden is?
A
noodweer
B
noodweerexces
C
ontoerekeningsvatbaar
D
overmacht

Slide 24 - Quizvraag

Lees bladzijde 32 en 33

Slide 25 - Tekstslide

lees bladzijde 34 tm 37 en maak er een samenvatting van

Slide 26 - Tekstslide

Opdracht
Zoek in je boek naar drie verordeningen en geef van alle drie twee voorbeelden.

Slide 27 - Tekstslide

Maak in je werkboek
336 tot en met 339

zoek de antwoorden op internet of in jouw boek

Slide 28 - Tekstslide