H5 Het nieuws 2223

5.  Het nieuws
Wat gaan we doen? 
 Uitleg H5
Zelfstandig werken
Ook als je de les zelfstandig volgt maak je alle opdrachten &
 kijk je alle filmpjes in deze LessonUp! 
Meld je aan bij LessonUp met klascode zgxet
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmboLeerjaar 4

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

5.  Het nieuws
Wat gaan we doen? 
 Uitleg H5
Zelfstandig werken
Ook als je de les zelfstandig volgt maak je alle opdrachten &
 kijk je alle filmpjes in deze LessonUp! 
Meld je aan bij LessonUp met klascode zgxet

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoofdstuk 5 Het nieuws

Uitleg 5. Het nieuws

Lezen: blz 64 t/m 67
Maken: 2, 3, 5, 6, 7, 11 t/m 15 + begrippen blz 72
Nakijken! 


Meld je aan bij LessonUp met klascode zgxet

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoofdvragen 5 

 • Hoe komt nieuws tot stand?
 • Hoe weet je of nieuws betrouwbaar is? 
Begrippen

Persbericht
Persbureau
Selectiecriteria
 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Met welk item zou vanavond het Journaal van 20:00 kunnen openen?

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe komt de media aan het nieuws?
De redacties van kranten, journaals en actualiteitenprogramma's zijn voortdurend op zoek naar nieuws. Ze krijgen dit 'nieuws' op de volgende manieren: 
 • Ontvangen persberichten van personen en instellingen.
 • Journalisten gaan zelf op zoek naar nieuws. 
 • Krijgen (kopen) berichten van persbureaus die rondom de wereld nieuws verzamelen. (ANP, Novum of Reuters).

Minder dan 1% van alle berichten behalen het journaal of de krant. 

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Selectiecriteria van het nieuws 

 • De actualiteit >  Een gebeurtenis moet nieuw zijn. Oud nieuws is geen nieuws!  
 • Bijzonder of uitzonderlijk >  Iets heel raars, vreemds is sneller nieuws
 • De nabijheid van het nieuwsfeit >  Gebeurt het hier in Arnhem/Nederland? Of ergens ver weg?
 • Doelgroep >   Voor wie wordt het nieuws geschreven? Jeugdjournaal of NOS-stories? Belangstelling is nodig. 
 • Identiteit of (commerciële doelstelling)  van het medium > wat vindt de redactie zelf belangrijk? Verdienen ze geld met dit nieuws? 

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is hier het selectie criteria?
A
Actualiteit
B
Nabijheid
C
Bijzonder of uitzonderlijk
D
Eigen identiteit krant

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Lees onderstaand bericht

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is hier het selectiecriteria?
A
Actueel
B
Nabijheid
C
Bijzonder of uitzonderlijk
D
Eigen identiteit krant

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is hier het selectie criteria?
A
Actueel
B
Passend bij de doelgroep
C
Bijzonder of uitzonderlijk
D
Eigen identiteit krant

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is hier het selectie criteria?
A
Actueel
B
Nabijheid
C
Bijzonder of uitzonderlijk
D
Eigen identiteit krant

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is hier het selectie criteria?
A
Actueel
B
Nabijheid
C
Bijzonder of uitzonderlijk
D
Eigen identiteit krant

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies

 Hoofdvragen:
5.2 Hoe herken je nepnieuws?
Wanneer is nieuws betrouwbaar en objectief? 
Begrippen:
Selectieve perceptie
Referentiekader
Objectiviteit
Subjectiviteit
Hoor- en wederhoor

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Begrippen
Objectief: een beschrijving van gebeurtenissen die klopt met de werkelijkheid en is niet gekleurd is door een mening.

Subjectief: een beschrijving van gebeurtenissen die gekleurd is door een mening.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Objectief nieuws
Feiten en meningen scheiden

Om nieuws zo objectief mogelijk te brengen moeten media feiten en meningen van elkaar onderscheiden. 

Dat maakt het nieuws betrouwbaar en zorgt ervoor dat mensen alleen feiten krijgen te zien en horen. 

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Objectief nieuws
Hoor-  en wederhoor
Alle kanten van het verhaal belichten en onderzoeken. Verschillende mensen met verschillende invalshoeken aan het woord laten.

Bijvoorbeeld praten met: 
 • de advocaat van de dader en met de officier van justitie
 • woordvoerder bedrijf en de boze werknemers


Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Objectief nieuws
Meer dan één bron
"Eén bron is geen bron"

Informatie uit één enkele bron is zelden echt betrouwbaar.
> Journalisten zoeken daarom altijd naar meerdere mensen om een verhaal te bevestigen. 

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Journalistieke normen
Scheiden van feiten en meningen
Hoor en wederhoor toepassen
Controleren van feiten met andere bron
Een objectieve 
informatiebron!
+
+
=

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kritisch lezen en kijken
Journalisten en redacties zijn bijna nooit helemaal objectief, blijf dus zelf altijd goed opletten.

 • Realiseer je dat journalisten en redacties nooit helemaal objectief zijn. 
 • Hou rekening met wie het zegt en waarom ze dat zeggen (mening, reclame, belangen, type programma).
 • Volg alrijd meerdere nieuwsbronnen

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Begrippen
Selectieve perceptie = iemand maakt bewust of onbewust keuzes bij het waarnemen.

Referentiekader = al zijn persoonlijke waarden, normen, belangen, meningen en ervaringen.

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Selectieve perceptie en referentiekader
Selectieve perceptie is het bewust of onbewust keuzes maken bij het waarnemen (kijken, lezen, luisteren) >  Waar kijk ik wel naar? Waar geef ik geen aandacht aan? 

Ook bij journalisten speelt selectieve perceptie een rol. Journalisten hebben ook hun  referentiekader >  alle persoonlijke waarden, normen, belangen, meningen en ervaringen.

Voorbeeld: 
Een journalist die tegen dierenleed is, zal eerder een artikel schrijven over plofkippen of dierenmishandeling dan iemand die dat maar onzin vindt. 


Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Actuele gebeurtenissen
Media die veel mensen bereiken, zoals: kranten, radio, tv, internet enzovoor
Onpartijdig
Partijdig
Nieuws
Massamedia
Objectief
Subjectief

Slide 25 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Video

Deze slide heeft geen instructies

5. Het nieuws
Verplicht
Lezen: blz 64 t/m 67
Maken en nakijken: 2, 3, 5, 6, 7, 11 t/m 15 + begrippen blz 72
 
Keuze:  
Oefen met Quizlet! 
Oefen met de Analyse Maatschappelijk Vraagstuk op Eindexamensite.nl
Kijk het uitlegfilmpje van maatschappijkunde.nl
Meld je aan bij LessonUp met klascode  zgxet

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 28 - Video

Selectieve perceptie

Slide 29 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 30 - Link

Deze slide heeft geen instructies