D1ATh5 B5: Planten

D1ATh3 Ordenen
 B5: Planten
Info gebruikt van:
Malmberg methode Biologie en verzorging voor jou
Biologiepagina.nl
Bioplek.org
Biologieweb.nl
e.a. 
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 1

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

D1ATh3 Ordenen
 B5: Planten
Info gebruikt van:
Malmberg methode Biologie en verzorging voor jou
Biologiepagina.nl
Bioplek.org
Biologieweb.nl
e.a. 

Slide 1 - Tekstslide

Welke celkenmerken
heeft een plantencel?

Slide 2 - Open vraag

Leerdoel
1.  Je leert dat je het plantenrijk kunt indelen in 2 stammen

2. Je leert welk kenmerk men daarvoor heeft gebruikt

3. Je leert de namen van de stammen

4. Je leert welke kenmerken bij de stammen horen

5  Je leert welke planten behoren tot de stammen Slide 3 - Tekstslide

Opdrachten (huiswerk)
Handboek:   Lezen blz. 78 en 79
                          Noteer de gekleurde woorden in je schrift.

Werkboek blz. 85

Maak opdracht: 17

Slide 4 - Tekstslide

Organen van een plant
Een plant heeft organen:

- wortels
- stengels
- bladeren
- (niet altijd) bloemen 

Planten behoren tot het 
"Rijk van de planten".
Bloemen?
Niet elke plant heeft bloemen

Slide 5 - Tekstslide

Het rijk van de planten kun je indelen in 2 stammen.
Hierbij let je op de manier van voortplanten.

De manier van voortplanten is een kenmerk.

Slide 6 - Tekstslide

Neem dit schema over in je schrift, maak grote vakken
Vul in wat je nu weet, later ga je weer meer invullen

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Stam: Sporenplanten
Mossen:

Mossen zijn kleine plantjes, ze groeien in groepen bij elkaar.

Varens:

Varens herken je aan hun grote bladeren. 
De bladrand is vaak ingesneden. Zo lijkt één blad uit allemaal kleine blaadjes te bestaan.

Slide 9 - Tekstslide

Mossen

Voortplanting:


Mosplantjes vormen sporendoosjes die (ver) boven het plantje zelf uitsteken.

In de sporendoosjes komen sporen, dat zijn de voortplantingscellen van de sporenplant.
haarmos

Slide 10 - Tekstslide

Varens
Voortplanting:

Varens vormen sporenhoopjes aan de onderzijde van de bladeren.

Een sporenhoopje is een verzameling sporendoosjes bij elkaar.
De sporen zijn de voortplantingscellen van de sporenplant.
Mannetjesvaren

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Stam: Zaadplanten
Zaadplanten planten zich voort door zaden. Uit een zaad kan een nieuw plantje groeien.
Zaadplanten hebben bloemen, in de bloem kan een zaad ontstaan.

Voorbeelden van zaadplanten zijn bijvoorbeeld gras, struiken, bomen en planten zoals in de afbeelding.

Slide 13 - Tekstslide

in het klokhuis
In de bloem ontstaat het zaad.
Als je een appel eet, vind je het zaad in het klokhuis.

Slide 14 - Tekstslide


Bij welke planten zie je deze cellen?
A
zaadplanten
B
mossen
C
varens
D
A, B en C

Slide 15 - Quizvraag

1, 2 en 3
zijn de organen van een plant
1
2
3
A
ja
B
nee
C
ja, maar elke plant heeft ook altijd een bloem als orgaan
D
ja, maar elke plant heeft ook altijd zaden als orgaan

Slide 16 - Quizvraag


Behoort tot de
A
zaadplanten
B
sporenplanten
C
varens
D
schimmels

Slide 17 - Quizvraag

zaadplanten
sporenplanten
algen
Sleep de afbeeldingen naar de juiste indeling.
niet leren :)

Slide 18 - Sleepvraag


Je ziet hier
A
een varen
B
sporendoosjes
C
sporenhoopjes
D
een zaadplant

Slide 19 - Quizvraag


Behoort tot de stam van de ......
A
zaadplanten
B
sporenplanten
C
bomen en struiken
D
planten

Slide 20 - Quizvraag

1, 2 en 3 zijn de enige organen van deze plant. Dit is een ......
1
2
3
A
zaadplant
B
naaldboom
C
Groene plant
D
sporenplant

Slide 21 - Quizvraag


Gerst is een
A
zaadplant
B
naaldboom
C
Groene plant
D
sporenplant

Slide 22 - Quizvraag

Hier zie je voorbeelden van
A
planten met sporendoosjes
B
planten met sporenhoopjes
C
planten met zaden
D
varens

Slide 23 - Quizvraag


In de afbeelding
zie je
A
sporendoosjes
B
sporenhoopjes
C
voortplantingscellen van een mos
D
zaden van een zaadplant

Slide 24 - Quizvraag


Kenmerken van sporenplanten

A
wel of geen bloemen
B
wortels stengels bladeren
C
voortplanting door sporen of zaden
D
A, B en C allemaal goed

Slide 25 - Quizvraag


Ridderspoor is een
A
zaadplant
B
naaldboom
C
Groene plant
D
sporenplant

Slide 26 - Quizvraag


Deze plant behoort tot het rijk van de (1)
en de stam van de (2)
A
1: Sporen 2: mossen
B
1: Planten 2: mossen
C
1: Planten 2: sporenplanten
D
1: sporen 2: varens

Slide 27 - Quizvraag


Deze plant Voortplanting door:
A
sporen
B
zaden
C
de bloemen
D
pitten

Slide 28 - Quizvraag


Een zaadplant heeft een kenmerk dat sporenplanten niet hebben:
A
wortels
B
stengels
C
bladeren
D
bloemen

Slide 29 - Quizvraag


A
sporenplanten wel zaadplanten niet
B
sporenplanten niet zaadplanten niet
C
sporenplanten niet zaadplanten wel
D
sporenplanten wel zaadplanten wel

Slide 30 - Quizvraag

Sporenplanten
Stam en kenmerken noemen

Slide 31 - Open vraag

Zaadplanten
Stam en kenmerken noemen

Slide 32 - Open vraag

Wat is 'een Stam'

Slide 33 - Open vraag

Leerdoel

1.  Je weet en kunt uitleggen hoe je het plantenrijk kunt indelen in 2 stammen

2. Je weet en kunt uitleggen welk kenmerk men daarvoor heeft gebruikt

3. Je weet en kunt uitleggen wat de namen van de stammen zijn

4. Je weet en kunt uitleggen welke kenmerken bij de stammen horen

5  Je weet en kunt voorbeelden geven van planten die tot de stammen behoren Slide 34 - Tekstslide

Wat heb je geleerd over planten?

Slide 35 - Woordweb

Wat vind je nog lastig?
Hoe ga je dat aanpakken?

Slide 36 - Woordweb

Noteer de titel: Voortplanting van mossen. 
Neem de tekening over en schrijf erbij wat hier gebeurt.

Slide 37 - Tekstslide