Fmpz meerkeuzevragen

Bij een eenparige cirkelbeweging staat de snelheid altijd loodrecht op de straal van de doorlopen cirkel.
A
waar
B
niet waar
1 / 17
volgende
Slide 1: Quizvraag
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen.

Onderdelen in deze les

Bij een eenparige cirkelbeweging staat de snelheid altijd loodrecht op de straal van de doorlopen cirkel.
A
waar
B
niet waar

Slide 1 - Quizvraag

Bij een eenparige cirkelbeweging is de Fres = 0 N
A
waar
B
niet waar

Slide 2 - Quizvraag

De formule voor de baan snelheid is:
v = 4𝜋𝑟/𝑇
A
waar
B
niet waar

Slide 3 - Quizvraag

Bij een eenparige cirkelbeweging is er een versnelling naar het middelpunt van de cirkel gericht
A
waar
B
niet waar

Slide 4 - Quizvraag

Op de rechterfoto werkt op het flesje een kracht naar links.
A
waar
B
niet waar

Slide 5 - Quizvraag

Als de maximale schuifweerstand groter is dan de Fmpz dan vliegt de schaatser uit de bocht.
A
waar
B
niet waar

Slide 6 - Quizvraag

De maan cirkelt om de aarde omdat er een voorwaarts gerichte kracht is.
A
waar
B
niet waar

Slide 7 - Quizvraag

Als de straal 2x zo groot wordt en de omlooptijd blijft hetzelfde, dan wordt de baansnelheid 2x zo groot
A
waar
B
niet waar

Slide 8 - Quizvraag

Als de baansnelheid 2x zo groot wordt en de baanstraal blijft hetzelfde, dan wordt de middelpuntzoekende kracht 2x zo groot.
A
waar
B
niet waar

Slide 9 - Quizvraag

Als de kogel bij
punt P de cirkelbaan verlaat, gaat hij verder in richting
A
A
B
B
C
C
D
E

Slide 10 - Quizvraag

Als de baansnelheid hetzelfde blijft en de straal wordt 2x zo groot, dan wordt de middelpuntzoekende kracht 2x zo groot.
A
waar
B
niet waar

Slide 11 - Quizvraag

De aarde cirkelt om de zon. De aantrekkingskracht van de aarde op de zon is kleiner dan de aantrekkingskracht van de zon op de aarde
A
waar
B
niet waar

Slide 12 - Quizvraag

De aarde beweegt in een cirkelbaan om de zon. Welke van deze krachten is de oorzaak van deze beweging?
A
Fvw
B
Fg
C
Fg en Fvw samen
D
Fmpz

Slide 13 - Quizvraag

De maan valt niet op de aarde, omdat
A
De resulterende kracht op de maan 0 N is.
B
de maan niet alleen door de aarde, maar ook door de zon wordt aangetrokken.
C
Antwoorden A en B zijn beide juist.
D
Geen van de andere antwoorden is juist.

Slide 14 - Quizvraag

Herschrijf de onderstaande functie naar de snelheid.
F=rmv2
A
v=Fmr
B
v=Fmr
C
v=mFr
D
v=(mrF)

Slide 15 - Quizvraag

Welke krachten dragen bij aan de middelpuntzoekende kracht bij een auto door een kombocht?
zwaartekracht
normaalkracht
wrijvingskracht
spankracht

Slide 16 - Sleepvraag

Welke krachten dragen bij aan de middelpuntzoekende kracht bij een zweefmolen?
zwaartekracht
normaalkracht
wrijvingskracht
spankracht

Slide 17 - Sleepvraag