4.3 Cultuurdilemma in de praktijk

'Cultuurdilemma'
Cultuurdilemma in de praktijk
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3,4

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 8 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

'Cultuurdilemma'
Cultuurdilemma in de praktijk

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In Nederland mogen we niemand weigeren,
vind ik. Iedereen is welkom. Eens of oneens?
In Nederland mogen we niemand weigeren, vind ik. Iedereen is welkom. Eens of oneens?
A
Eens
B
Oneens

Slide 2 - Quizvraag

Over deze vraag gaat het cultuurdilemma

* zou open vraag doen met de verplichting om te argumenteren
Wat leerde ik de vorige les?
  • Dominante cultuur
  • Subcultuur
  • Tegencultuur
Terugblik vorige les

Slide 3 - Tekstslide

Dominante cultuur: de grootste cultuurgroep in een land
Subcultuur: een cultuurgroep die naast de gedeelde normen en waarden ook hun eigen normen en waarden hebben
Tegencultuur: groepen mensen die het niet eens zijn met de normen en waarden van de dominante cultuur
Getatoëerde man
Backpackers
Kerstdiner
Sleep de afbeelding naar de juiste soort cultuur.
Koningsdag
Dominante cultuur
Subcultuur

Slide 4 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Klimaatactiviste Greta Thunberg
Getatoëerde man
Backpackers
Kerstdiner
Sleep de afbeelding naar de juiste soort cultuur.
Koningsdag
Dominante cultuur
Subcultuur
Tegencultuur

Slide 5 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat leer ik deze les?
  • wat het cultuurdilemma is
  • welke waarden er bij het cultuurdilemma horen
Ik leer...

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Je ziet hier twee groepen
vriendinnen. Welke verschillen zie je
als je naar deze groepen kijkt?
Je ziet hier twee groepen vriendinnen. Welke verschillen zie je als je naar deze groepen kijkt?

Slide 7 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Cultuurdilemma
Een dilemma voor actoren hoe ze omgaan met verschillende culturen in een land.

Slide 8 - Tekstslide

De twee begrippen die een rol spelen in dit dilemma zijn 'diversiteit' en 'uniformiteit'.


Verschillen
Landen met veel verschil tussen mensen
Landen met veel minder tussen mensen

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Diversiteit
Mensen met verschillende achtergronden leven naast elkaar en mogen hun eigen waarden en normen hebben.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uniformiteit
Als er maar één cultuur in een land wordt geaccepteerd.

Slide 12 - Tekstslide

Ezelsbruggetje: uniformen, die zorgen ervoor dat iedereen er hetzelfde uitziet.
0

Slide 13 - Video

Deze slide heeft geen instructiesWat is de waarde van de vader in dit filmpje?
Diversiteit of uniformiteit?
Wat is de waarde van de vader in dit filmpje? Diversiteit of uniformiteit?
A
Diversiteit
B
Uniformiteit

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Gaat deze afbeelding over
diversiteit of uniformiteit?
Gaat deze afbeelding over diversiteit of uniformiteit?
A
Diversiteit
B
Uniformiteit

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Video

In dit filmpje legt een student de procedure uit voor het verkrijgen van een studentenkamer. In dit fragment legt ze uit wat voor iemand ze zoeken voor de beschikbare kamer bij hen in huis.

Op welke manier zie je uniformiteit terug in dit fragment?
Op welke manier zie je uniformiteit terug in dit fragment?

Slide 17 - Open vraag

Antwoord: het is een meidenhuis. Ze zijn dus op zoek naar een vrouwelijke student, waardoor er geen diversiteit in sekse is.
Ondanks dat kunnen de eigenschappen van de studenten die hospiteren wel divers zijn, daar staan de huisgenoten zeker voor open.
Gaat deze afbeelding over
diversiteit of uniformiteit?
Gaat deze afbeelding over diversiteit of uniformiteit?
A
Diversiteit
B
Uniformiteit

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Diversiteit en uniformiteit kunnen een belangrijke rol spelen bij de inrichting van een samenleving.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Klasseloze samenleving
Een samenleving waarbij het bezit gelijk verdeeld is en cultuur niet belangrijk is.

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan welke waarden denk je bij een klasseloze samenleving?
Aan welke waarden denk je bij een klasseloze samenleving?

Slide 22 - Woordweb

Bijvoorbeeld gelijkheid
Etnisch-zuivere samenleving
Een samenleving waarin slechts één etnische groep wordt toegestaan.

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Video

Dit fragment hebben ze al gezien, maar het is een duidelijk en bekend voorbeeld van het creëren van een etnisch zuivere samenleving.

Slide 25 - Video

Deze slide heeft geen instructies
Gaat deze afbeelding over een
klasseloze of etnisch
zuivere samenleving?
Gaat het in dit filmpje over een klasseloze of etnisch zuivere samenleving?
A
Klasseloze samenleving
B
Etnisch zuivere samenleving

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 27 - Video

Deze slide heeft geen instructiesGaat deze afbeelding over een
klasseloze of etnisch
zuivere samenleving?
Gaat het in dit filmpje over een klasseloze of etnisch zuivere samenleving?
A
Klasseloze samenleving
B
Etnisch zuivere samenleving

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Gaat deze afbeelding over een
klasseloze of etnisch
zuivere samenleving?
Gaat deze afbeelding over een klasseloze of etnisch zuivere samenleving?
A
Klasseloze samenleving
B
Etnisch zuivere samenleving

Slide 29 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Zet op de juiste plaats op de balk met politieke stromingen.
Extreem-links
Links
Midden
Rechts
Extreem-rechts
Uniformiteit
Diversiteit

Slide 30 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Zet op de juiste plaats op de balk met politieke stromingen.
Extreem-links
Links
Midden
Rechts
Extreem-rechts
Uniformiteit
Diversiteit
Klassenloze samenleving
Etnisch zuivere samenleving

Slide 31 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 32 - Video

Deze slide heeft geen instructies
Wat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 33 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies
Wat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 34 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb ik geleerd deze les?
  • wat het cultuurdilemma is
  • welke waarden er bij het cultuurdilemma horen
Ik leerde...

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De volgende Seneca-Les gaat over:
Cultuurdilemma in Nederland
Einde van de les 'Cultuurdilemma in de praktijk'

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies