4.4 Deel 2

Vak: Mens en Maatschappij
Hoofdstuk: 4.4 Steden in Nederland
1.
Lesopening
2. 
Lesdoel 
3.
Arrangementen + mini-check
4. 
Instructie
5.
Begeleid inoefenen
6. 
Zelfstandig werken
7.
Evaluatie
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 1

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Vak: Mens en Maatschappij
Hoofdstuk: 4.4 Steden in Nederland
1.
Lesopening
2. 
Lesdoel 
3.
Arrangementen + mini-check
4. 
Instructie
5.
Begeleid inoefenen
6. 
Zelfstandig werken
7.
Evaluatie

Slide 1 - Tekstslide

1. Lesopening
Pak je boek van M&M en open deze op blz 160.

Slide 2 - Tekstslide

2. Lesdoel
Aan het einde van de les:
- begrijp je waardoor de leefbaarheid van een stadsdeel bepaald wordt;
- kun je uitleggen dat wijken kunnen worden verbeterd door renovatie en opnieuw inrichten.

Leergebiedoverstijgend doel:
Samenwerkend leren
- Accepteert feedback van medeleerlingen door zijn gedrag aan te passen.

Slide 3 - Tekstslide

3. Arrangementen
Verdiept arrangement (gemiddeld een 8 of hoger):
Niemand

Iedereen doet mee met de mini-check!

Slide 4 - Tekstslide

Renovatie van woningen is een manier om de leefbaarheid in een wijk te verbeteren?
A
Juist
B
Onjuist

Slide 5 - Quizvraag

Wat is GEEN maatregel om rekening te houden met het milieu?
A
Vaker douchen
B
Groene daken
C
Zonnepanelen
D
Afvalscheiding

Slide 6 - Quizvraag

Wat betekent renovatie?

Slide 7 - Open vraag

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

5. Begeleid inoefenen
Had je alle vragen van de mini-check fout?
--> Intensief arrangement:
Je maakt  samen met de leerkracht opdracht 7 en 8

Slide 10 - Tekstslide

6. Instructie
Je maakt zelfstandig opdracht 7 t/m 10 op bladzijde 160 t/m 161.

Ben je klaar?
Dan kijk je de opdrachten na.
Daarna pak je iets voor jezelf, zoals tekenen, een 
boek lezen, smartgame of je iPad 

timer
1:00

Slide 11 - Tekstslide

7. Evaluatie
Hoe ging de les?
Zijn er opdrachten waar je moeite mee had?
Heb je nog ergens vragen over? 

Heb je het werk nog niet af? 
- Afmaken in arrangementtijd of huiswerk!

Slide 12 - Tekstslide