De Filmfabriek, gr 5/6, les 1 Verhaal

GROEP 5/6
LES 1: Verhaal

1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidGeschiedenisBasisschoolGroep 5,6

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 40 min

Introductie

Introductie Beste leerkracht! Samen ga jij, met jouw klas een korte film maken. In deze serie met lessen krijgen jij en jouw klas stap voor stap uitgelegd wat er bij het maken van een film komt kijken. De serie bestaat uit negen lessen. In elke les wordt een onderwerp uitgelegd via voorbeeldfilmpjes, diverse oefeningen en opdrachten. Alle onderwerpen vanuit het filmproces komen aanbod zoals: het verhaal van een film, hoe werkt het voor en achter de camera, wat doet de art direction, wat is de invloed van muziek op de film, wat houdt de cast en de crew in, hoe monteer je de film en in welk programma. Als afsluiting wordt de film en het filmproces met de leerlingen besproken. Instructies In deze eerste les ga je met de leerlingen een verhaal bedenken. Heel belangrijk is dat het een kort verhaal is wat haalbaar is om te maken. Dus het verhaal speelt zich dan af rondom en/of in de school. Dan kan zijn in de klas, in de bibliotheek, de wc, de gymzaal, het schoolplein, de straat. De spullen, (de props) die nodig zijn in de film moeten voorhanden zijn. Willen de leerlingen een verhaal met een levende olifant, dan weet je al dat dat niet haalbaar is. Een hele grote koffer is hoogst waarschijnlijk niet aanwezig op school maar is wel haalbaar, omdat 1 van de leerlingen die mee kan nemen vanuit huis.

Instructies

Benodigdheden: 
- Digibord met geluid, verbonden met het internet
- LessonUp-les ‘De Filmfabriek, les 1-VERHAAL groep 5/ 6
- Werkblad 1.1 Begrippenlijst verhaal
- Werkblad 1.2 Werkblad verhaal
- Werkblad 1.3 Basisverhalen

Lesinhoud:
- Verkenning: Inhoud en introductie van de les(sen)
- Informatie: Theorie over het verhaal

Leerdoelen: 
1. Herkent onderdelen van het verhaal (hoofdpersoon, climax, begin-midden- einde) en wijst ze in de film aan. 
2. Vergelijkt de visie en de boodschap van een onderzochte film met die van films die de leerling in zijn vrije tijd bekijkt en produceert (o.a. online gestreamde content). (?)
3. Bedenkt op basis van een voorbeeld, een idee voor een korte (fictie of non-fictie) film. 


Een verhaal bestaat vaak uit drie onderdelen.

1. Begin – Over wie gaat het en waar speelt het zich af?
In het begin worden de hoofdpersonen voorgesteld, met vaak elk hun doel (droom of wens). Vaak is er een goede hoofdpersoon (de ‘protagonist’), en een slechte hoofdpersoon (de ‘antagonist’). Ook wordt duidelijk waar het verhaal zich afspeelt (locatie en tijdsperiode, bijv. in het bos, de middeleeuwen, etc.) en wat de sfeer van de film is (spannend, grappig, etc.). 

2. Midden – Wat gebeurt er en waarom? 
In het midden wordt de goede hoofdpersoon vaak tegengewerkt door de slechterik. Soms moet de goede hoofdpersoon wat oplossen of onderzoeken, om zijn/haar droom of wens uit te kunnen laten komen. In het midden is het vaak nog onduidelijk of het zal lukken. Dit maakt het verhaal spannend. 

3. Eind – Hoe loopt het af? 
In het eind wordt duidelijk of de hoofdpersonen hun dromen of wensen hebben vervuld. Dat bepaalt of het verhaal goed of slecht afloopt. 

In een film gaat het verhaal bijna altijd om tegenstellingen. De hoofdpersoon heeft een wens, wordt door omstandigheden of mensen (obstakels) tegen gehouden. En uiteindelijk overwint de hoofdpersoon de obstakels. 

Opdracht 1:
Bedenk met de hele groep een kort verhaal voor de eigen film. Bedenk eerst een onderwerp van het verhaal. Werk het onderwerp vervolgens uit tot een verhaal aan de hand van de volgende punten. (Je kunt dus Klassikaal een verhaal bedenken na aanleiding van titel of kort tekst.)

Wie? 
Wie zijn de hoofdpersonen van het verhaal? Zijn er nog andere personages? Zo ja, wie zijn dat?
Waar? 
Waar speelt het verhaal zich af? Bijv. binnen (in een school of woonkamer) en/of buiten (in een bos of stad).
Wanneer? 
Wanneer speelt het verhaal zich af? Noem de periode (bijv. in de middeleeuwen, in de toekomst of in de zomer). Noem ook de duur (vindt het verhaal bijv. plaats op één dag of in een maand). 
Wat? 
Wat maken de hoofdpersonen mee in het verhaal? Wat gebeurt er?
Waarom? 
Waarom doen de personages bepaalde dingen? Wat is hun motivatie?
Hoe? 
Hoe lost het verhaal op?

Aan het uitwerken van het verhaal kan t/m les 6 gewerkt worden. Het verhaal hoeft in deze les dus nog niet helemaal af te zijn. In deze les wordt vooral de basis van het verhaal verzonnen. 

Ter inspiratie:
Lees met de kinderen de voorbeeldverhalen in het werkblad Basisverhalen. Deze verhalen kun je gebruiken als basis voor het filmverhaal, waarbij de leerlingen de details kunnen bedenken. Bedenk daarnaast het volgende: 

1. Is er een thema/project in de klas waar het filmverhaal over kan gaan? 
2. Is er een boek waarbij het verhaal als inspiratie kan dienen voor de film?
3. Wie is er al eens op (school)reis geweest? Heb je toen wat spannends meegemaakt?
4. Wie doet er in het weekend wel eens wat leuks (bijv. sport of hobby)? Zo ja, wat doe je dan?
5. Heeft één van de ouders misschien een inspirerende baan?

Opdracht 2: 
In opdracht 1 hebben jullie het idee voor het verhaal bedacht. In deze opdracht gaan de leerlingen het verhaal in het kort uitschrijven. Mochten sommige kinderen niet kunnen schrijven laat ze dan het verhaal tekenen

Of Opdracht 2: 
Na aanleiding van de antwoorden op deze punten gaan de leerlingen zelfstandig met het verhaal aan de slag. Ze kunnen het verhaal opschrijven. Zo’n verhaal noem je een synopsis. Het is niet langer dan 1 pagina. Voor leerlingen die schrijven moeilijk vinden maar wel graag tekenen maken een tekening van het verhaal. 

Opdracht 3:
De les wordt afgesloten. Vraag een aantal leerlingen om hun verhaal voor te lezen voor de klas of de tekening te laten zien met een mondelinge uitleg aan de klas.

Begrippen lijst:
Antagonist - goede hoofdrol speler
Protagonist - slechte hoofdrol speler
Synopsis - kort verhaal 1 A4 van de film
Props - spullen die gebruikt worden in de film
Script-uitgeschreven verhaal voor de film met de plek, overdag of avond, binnen of buiten, met een gesproken tekst en omschrijving van een handeling. 

Onderdelen in deze les

GROEP 5/6
LES 1: Verhaal

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

hoihoi
Vraag
Informatie
Opdracht
Kijk
Benodigdheden
Tip

Slide 2 - Tekstslide

Behandel de betekenissen van de pictogrammen, die in de lessen voorbij zullen komen.
Les 2
Storyboard/Script
Les 1
Verhaal
Les 8
Montage
Les 4
Acteren
Les 3
Art direction
Les 5
Reklame
Les 6
Geluid & Muziek
Les 7
Filmen

Slide 3 - Tekstslide

Vertel dat jullie in 8 lessen gaan werken aan het maken van een eigen korte speelfilm en bespreek kort
wat er in elke les aan bod komt. Vertel dat jullie nu les 1 gaan doen (verhaal voor de film schrijven).
Film maken

  • Wij maken in  8 lessen een film!
  • Zoveel lessen? 
  • Ja, er komt veel kijken bij het maken van een film! 
  • Sosha gaat je daar in de film "Zoveel te zien" van alles over vertellen!
Wij maken in 8 lessen een film! Zoveel lessen? Ja, er komt veel kijken bij het maken van een film! Socha gaat je je daar in de film "Zoveel te zien" van alles over vertellen!

Slide 4 - Tekstslide

Wij maken in 8 lessen een film!
Zoveel lessen? 
Ja, er komt veel kijken bij het maken van een film! 
Sosha gaat je daar in de film "Zoveel te zien" van alles over vertellen!

Slide 5 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat gebeurt er in het begin?
In het begin maak je kennis met de hoofdrolspeler. Die heeft een wens of een probleem.
Wat gebeurt er in het midden?
De hoofdpersoon heeft tegenslagen of een probleem! Er zijn allerlei 
omstandigheden of personen die zijn wens tegen werken.
Wat is een happy end?
De hoofdpersoon overwint zijn tegenslagen of problemen en dat is een happy end. Dat vind plaats in het derde en laatste deel van het verhaal. 
Wat is de opbouw van een verhaal?

Slide 6 - Tekstslide

Een verhaal bestaat uit drie delen.
1. Het begin
2. Het midden
3. Het einde
Film kijken Heatwave
Let goed op!
1. Wat is het begin van de film?
2. Wat is het midden in de film?
3. Wat is het eind in de film?

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het begin van de film?
Het is een warme dag en heel veel mensen gaan naar het strand.
Wat is het midden van de film?
Voor veel mensen is het te warm. De make up van de mooie dame loopt door, het ijsje van het meisje smelt heel snel. Welke voorbeelden hebben jullie nog meer gezien?
Wat gebeurt er aan het einde van de film?
Twee kinderen springen in het water, er komt daardoor een vloedgolf en alle mensen worden overspoeld door het water en gaan heerlijk zwemmen. Aan het eind van de dag gaat de zon onder en gaan alle mensen blij naar huis. 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

EIND
5. Hoe loopt het af?

Veel films verlopen zoals de film Hetatwave, met een begin, een wens, met het midden, een actie of een probleem en met het einde een oplossing. Let daar maar eens op als je weer een film bekijkt.  
BEGIN
1. Over wie gaat het  
2.Waar speelt het zich af?
MIDDEN
3. Wat gebeurt er en
4. Waarom?

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

We gaan aan de slag!
Vandaag gaan jullie een verhaal bedenken. Het verhaal speelt zich waarschijnlijk af in jullie school.  Daardoor is de lokatie bepaald. En het verhaal gaat misschien wel over jullie klas. 

1. Welke wens of welk probleem komen jullie tegen in het begin? 
2. In het midden laat je zien wat er allemaal tegen zit.
3. En hoe loopt het verhaal af? Welke oplossing is er voor het probleem gevonden of hoe is de wens ingelost?

Na het klas gesprek schrijft iederen het verhaaltje voor zichzelf op in het kort in zijn of haar film-werkboek.
Aantal rollen
Het is leuk als zo veel mogelijk kinderen in de film te zien zijn! Dus probeer altijd in groepjes te denken. Dus bijvoorbeeld een groep kinderen vindt een spannend dagboek in de bibliotheek in plaats van Jantje vindt een boek in de bibliotheek. 
Haalbaarheid
Let op de haalbaarheid! Het moet in en rondom de school te filmen zijn. Dus geen verhaal over een ritje in de achtbaan op de Kermis.
Benodigdheden
Voor deze opdracht heb je je een werkblad of papier nodig. 

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

timer
10:00

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Groepsgesprek!
Wie wil zijn of haar verhaal voorlezen? Na het voorlezen gaan jullie met de hele klas het verhaaal definitief maken. Zo'n verhaal noem je synopsis. Een synopsis is het verhaal op 1 A viertje. Het is fijn als dit verhaal getypt en gekopieerd wordt zodat iedereen hetzelfde verhaal heeft waar mee gewerkt gaat worden in de volgende lessen.

De volgende les
De volgende les gaan jullie met het Storyboard aan de slag. Een storyboard is de film in beeld door middel van een soort stripverhaal!

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verhaal herhalen
Wie kan het verhaal wat jullie hebben bedacht samenvatten? 
- Wie komen er in het verhaal voor?
- Wat gebeurt er in het verhaal?
- Waar speelt het verhaal zich af?
- Wanneer speelt het verhaal zich af?
- Hoe lost het verhaal op?

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Napraten...... (15 minuten)

wie leest zijn of haar verhaal voor?
Gezamenlijk 1 verhaal maken en uitschrijven in een synopsis.
(synopsis is een kort verhaal) 

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gemaakt door: Gefinancierd door:
Met dank aan:

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Video

Deze slide heeft geen instructies