Management examentraining 1

Welkom
Management -> Examentraining


1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
LeidinggevenMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Welkom
Management -> Examentraining


Slide 1 - Tekstslide

Doel van vandaag
Je gaat stof herhalen van het boek leidinggeven van H1 en leiderschapsstijlen van H2.

Slide 2 - Tekstslide

Beantwoord onderstaande 5 vragen in je schrift?

  1. Welke 3 beslissingsniveaus zijn er? En wat is de andere naam hiervan?
  2. Wat is span of control?
  3. Wat is scope of control?
  4. Welke 4 organisatieculturen zijn er en beschrijf deze kort?
  5. Welke 4 organisatiestructuren zijn er en beschrijf deze kort?

Slide 3 - Tekstslide

Een logistiek manager heeft ontslag genomen. De directie vervangt hem per direct door een interim manager. Wat voor beslissing is dit?
A
Operationeel
B
Tactisch
C
Strategisch

Slide 4 - Quizvraag

Op welk managementlaag worden beslissingen genomen op beleidsniveau?
A
Operationeel
B
Tactisch
C
Strategisch

Slide 5 - Quizvraag

Wat is middenmanagement in een organisatie
A
geeft leiding aan directie en de uitvoerdende medewerkers geven leiding aan middenmanagement
B
heeft een uitvoerende functie tov management en leidinggevende functie richting uitvoerende medewerkers
C
geeft leiding aan directie en uitvoerende medewerkers

Slide 6 - Quizvraag

Een producent van make up krijgt de vraag om naast het standaardassortiment ook natuurlijke make up te produceren. Op welk managementniveau moet hierover worden beslist?
A
Operationeel, want daar wordt bepaald wat er wordt verkocht.
B
Tactisch, want daar wordt bepaald hoeveel afnemers organisatie kan bedienen
C
Strategisch, want daar wordt bepaald of er een andere markt kan worden benaderd.

Slide 7 - Quizvraag

Als de spanwijdte groter is dan scope of control dan kan de manager ziek worden?
A
Waar
B
Niet waar

Slide 8 - Quizvraag

Hoe heet de organisatiestructuur waarbij elke medewerker slechts één chef kent?
A
lijnorganisatie
B
lijn-staforganisatie
C
projectorganisatie
D
matrixorganisatie

Slide 9 - Quizvraag

Medewerkers worden betrokken bij besluitvorming in een organisatie. Medewerkers krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen en de onderlinge relatie is belangrijk. Van welke organisatiecultuur is hier sprake en leg je antwoord?
A
machtscultuur
B
personencultuur
C
taakcultuur
D
geen van allen

Slide 10 - Quizvraag

De cultuur van een organisatie bepalen de stijl van leidinggeven. De cultuur kan machtsgericht, taakgericht, persoonsgericht of mensgericht zijn.
Wat houdt mensgericht in? De leidinggevende geeft aandacht aan

A
De medewerkers en aan de manier waarop zij samenwerken
B
Het werkproces en aan de manier waarop de klanten worden benaderd
C
Het werkproces en aan het verkoopproces

Slide 11 - Quizvraag

Een nieuwe medewerker krijgt uitleg van zijn leidinggevende over hoe hij zijn taak uitvoert. Wat doet de leidinggevende?
A
Coordineren
B
Delegeren
C
Begeleiden
D
Instrueren

Slide 12 - Quizvraag

Het aantal directe medewerkers aan wie een manager leidinggeeft is?
A
Span of control
B
Scope of control
C
Depth of control

Slide 13 - Quizvraag

Welke 4 organisatieculturen zijn er?

Slide 14 - Open vraag

Hoe heet de organisatiestructuur waarbij er speciale medewerkers zijn die leidinggevenden gevraagd en ongevraagd adviseren?
A
lijnorganisatie
B
lijn-staforganisatie
C
projectorganisatie
D
matrixorganisatie

Slide 15 - Quizvraag

Slide 16 - Tekstslide

Autocratisch leiderschap
Leiderschap waarbij de leider het alleen voor het zeggen heeft. Medewerkers zijn ondergeschikt.
Zorgt voor: snel en efficient behalen van resultaat

Slide 17 - Tekstslide

Autocratisch leiderschap
Autoritair: vorm van autocratisch leiderschap waarbij de leider gehoorzaamheid afdwingt.

Slide 18 - Tekstslide

Autocratisch leiderschap
Directief: vorm van autocratisch leiderschap waarbij het uitvoeren van taken en persoonlijk succes van de manager vooropstaan.


Slide 19 - Tekstslide

Consulterend leiderschap
Leiderschap waarbij de leidinggevende advies vraagt aan zijn medewerkers maar uiteindelijk zelf beslist.

Zorgt voor: tijdsbesparing voor leidinggevende en de capaciteiten van medewerkers komen beter tot uiting.

Slide 20 - Tekstslide

Democratisch leiderschap
Leiderschapsstijl waarbij de leidinggevende de mening van de meerderheid volgt.

Zorgt ervoor dat:
  • Zich gestimuleerd voelen in hun creativiteit;
  • Zich verantwoordelijk voelen voor het resultaat van het team;
  • Betrokken zijn bij de organisatie;
  • Zich gemotiveerd voelen.

Slide 21 - Tekstslide

Laisser-faire
Leiderschap waarbij de leidinggevende (bijna) alles aan de medewerkers overlaat.

Zorgt voor: eigen verantwoordelijkheid

Slide 22 - Tekstslide

Bij een klein bedrijf bepaalt de directrice alles. De medewerkers zijn lovend over haar. Wat voor cultuur is dit?
A
mensgerichte cultuur
B
taakcultuur
C
personencultuur
D
machtscultuur

Slide 23 - Quizvraag

Hoe heet de organisatiestructuur waarbij er speciale medewerkers zijn die leidinggevenden gevraagd en ongevraagd adviseren?
A
lijnorganisatie
B
lijn-staforganisatie
C
projectorganisatie
D
matrixorganisatie

Slide 24 - Quizvraag

Hoe heet de organisatiestructuur waarbij medewerkers eigenlijk altijd in wisselende samenstellingen samenwerken met collega’s van andere afdelingen?
A
lijnorganisatie
B
lijn-staforganisatie
C
projectorganisatie
D
matrixorganisatie

Slide 25 - Quizvraag

Management by - techniek is
een manier waarop je als leidinggevende richting kunt geven aan inspanning van mensen en middelen zodat de vastgestelde doelen behaald kunnen worden.
Binnen je leiderschapsstijl kies je een instrument die je gebruikt.

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Tekstslide

Van welk leiderschapsstijl is sprake als de volgende
kenmerken terugkomen?
*Beslissen zonder invloed van medewerkers
*Eenzijdig bepalen wat er gebeuren moet

Slide 34 - Open vraag

9. Van welke leiderschapsstijl is sprake als deze voldoet aan de volgende kenmerken?
Van welke leiderschapsstijl is sprake als deze voldoet aan de volgende kenmerken?
*advies vragen aan medewerkers *waardering van medewerkers *leidinggevende behoudt eigen verantwoordelijkheid bij nemen van beslissingenSlide 35 - Open vraag

Een logistiek manager vindt het belangrijk dat logistieke medewerkers aangeven wat hun mening is. Voordat hij een besluit neemt, vraagt hij daarom eerst zijn mening.

Slide 36 - Open vraag

Goal
Je gaat stof herhalen van het boek leidinggeven van H1 en leiderschapsstijlen van H2.

Slide 37 - Tekstslide

Slide 38 - Tekstslide