Word order chapter 2

CHAPTER 2 : Grammar
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

CHAPTER 2 : Grammar

Slide 1 - Tekstslide

Wat is de regel voor het maken van een vraag in de present simple?

Slide 2 - Open vraag

Maak vragend:
Mark makes sandwiches for his family.

Slide 3 - Open vraag

Wat is de regel voor het ontkennend maken van een zin in de present simple?

Slide 4 - Open vraag

Maak ontkennend:
Jenny loves playing video games.

Slide 5 - Open vraag

Word order (basics)

Slide 6 - Tekstslide

Learning goals
I know the correct word order 
of English sentences.

Slide 7 - Tekstslide

Wie doet wat waar wanneer
             O              ww              lv             plaats                    tijd
     subject         verb          object      where                  when

Slide 8 - Tekstslide

EXAMPLE:
Peter liep vanmiddag samen met Patrick naar zijn huis.
Peter walked together with Patrick to his house this afternoon.

Slide 9 - Tekstslide

Most common word order
who - does - what - where - when

  • John lost his phone at school yesterday.
  • My mother met my father at the cinema twenty years ago.
  • I listen to music every day.
  • Elin is hanging out at a friend's house right now.

Slide 10 - Tekstslide

Stappenplan:
1. onderwerp                         WIE
2. werkwoord(en)               DOET
3. lijdend voorwerp            WAT
4. plaats                                  WAAR
5. tijd                                        WANNEER

De tijd kan ook aan het begin van de zin worden gezet!

Slide 11 - Tekstslide

is singing - right now - in the shower - David - a song

Slide 12 - Open vraag

Mondays - do - like - not - I

Slide 13 - Open vraag

don't - at - sleep - night - Cats

Slide 14 - Open vraag

stay up late - on weekdays - My parents

Slide 15 - Open vraag

reporter - at the moment - The - is - to his car - running

Slide 16 - Open vraag

kind - My - James - is - friend - very

Slide 17 - Open vraag

father - professional - Does - your - play - football

Slide 18 - Open vraag

at the weekend - We - at the park - hang out

Slide 19 - Open vraag

To Do:
Do exercise 54-58

Slide 20 - Tekstslide