4.1 Inventions (bezit)

Today's lesson goal
You can understand texts about different inventions.
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Today's lesson goal
You can understand texts about different inventions.

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Top 10  inventions that changed the world. Match the words

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nails
Compass
Printing press
Contra-
ceptives
Penicillin
Telephone
Internet
Light bulb
Steam-
engine
wheels
Stoommachine
Drukpers
kompas
Anticonceptie 
spijkers
Internet
Antibioticum
telefoon
wielen
gloeilamp

Slide 3 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Write down your top 3 of best inventions.

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

NEW WORDS UNIT 4.1

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

by accident
chocolat 
bar
fry (to)
glue
invent (to)
melt (to)
pull off (to)
stick to (to)
slice (to)
examine (to)
lijm
uitvinden
smelten
los trekken
in plakjes snijden
chocoladereep
onderzoeken
per ongeluk
plakken aan
bakken

Slide 6 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Unit 4.1 Invented by accident

Make today in workbook:
Page 126 etc.: 1a,b + 2 + 3 + 4a,b + 5 + 6a,b
Upload pictures of these 4 pages of  work in 'opdrachten' in Teams. 

Extra: WB Get ahead p. 130 -> 9a+bSlide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat klopt hier niet?

Slide 8 - Tekstslide

meervoud= nooit met hoge komma in het Engels

No dogs allowed.
Lesson goal: bezit
Je kent de regels om de bezittelijke vorm (possessive) in het Engels als een native te gebruiken. 

Aan het eind van deze les weet je precies wanneer je OF / 'S / S' moet gebruiken.
b.v. The students' lesson has started.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

PEOPLE, ANIMALS, TIME
'S (EV)  - S' (MV)
  • The DOG'S nose is sniffing the screen.
  • The MAN'S hand is tickling the dog. 
  • It is my PARENTS' dog.
  • YESTERDAY'S walk with my dog was lovely.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

THINGSOF

THE SLICE OF PIZZA IS MOVING

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bezit 's - s' - of
This is Donald's hair.
The colour of his hair is very blond. 


Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

People, animal

'S - S'Things

OF
Maria
milk
cat
room
boys
garage

Slide 16 - Sleepvraag

Quiz gedaan met 2B
They painted .................
A
The garage's door
B
The door of the garage

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

She drinks a.......
A
a glass of milk
B
a milk's glass

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

The ............is open
A
room's window
B
window of the room

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

The ...............is Tiger
A
cat's name
B
name of the cat

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

............lives in London.
A
Maria's cousin
B
The cousin of Maria

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

These are ................
(er zijn meerdere jongens)
A
the boys' pencils
B
the pencils of the boys
C
the boy's pencils

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

............ is twelve years old
A
The sister of John
B
Johns' sister
C
John's sister

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is gebruik je bij bezit van een persoon of dier
bijvoorbeeld 'de vriend van Sarah'?
A
's
B
of

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat gebruik je bij bezit van dingen bijvoorbeeld de
'blaadjes van de bloem' ?
A
's
B
of

Slide 25 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf in het Engels:
de bladzijden van dit boek zijn vies.

Slide 26 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf in het Engels:
De poten van de spin zijn dun.

Slide 27 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Make in eDition
Unit 4 lesson 1: 7,a,b,c

Extra: WB p. 130 Get ahead -> 9a+b

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies