Thema 4, hoofdstuk 13 en hoofdstuk 14

Thema 4, hoofdstuk 13 en hoofdstuk 14
Informatie uitwisselen, werkzaamheden afstemmen 
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Thema 4, hoofdstuk 13 en hoofdstuk 14
Informatie uitwisselen, werkzaamheden afstemmen 

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Informatie uitwisselen
Informatie uitwisselen met je teamgenoten gebeurt op de verschillende manieren.

Mondeling: bijvoorbeeld in een teamoverleg.
Schriftelijk: via rapportages of formulieren. 

Slide 3 - Tekstslide

Werkbespreking
Een werkbespreking is een belangrijk overleg. 
Het gaat over zaken die direct met je werk te maken hebben. 

- Overleg met je leidinggevende of met je directe collega's over het werk.
- Je spreekt bijvoorbeeld af wie wat doet.
- Uitwisselen van informatie.

Slide 4 - Tekstslide

Werkoverleg / teamoverleg
Een werkoverleg vindt plaats tussen de leidinggevende en alle betrokken werknemers. 

- Veranderingen in organisatie, vakantieroosters, de kwaliteit van het werk, nieuwe protocollen enzovoorts. 
- Je kunt voorstellen doen om het werk of de sfeer te verbeteren. 

Slide 5 - Tekstslide

Cliëntoverleg 
In een cliëntoverleg gaat het over de hulp en begeleiding van een cliënt. 

- Hoe moet de ondersteuning en begeleiding worden aangepakt? 
- Welke aanpassing zijn er nodig?

Slide 6 - Tekstslide

Overdracht?

Slide 7 - Tekstslide

Rapporteren?

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Werkafspraken
Tijd

Taakverdeling

Regels

Slide 10 - Tekstslide

Opdrachten
Opdrachten thema 4, hoofdstuk 13 en 14
Afronden :)

Slide 11 - Tekstslide