Procestechniek lj1 stroming les 3

1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
ProcestechniekMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Slide 3 - Video

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Door een bus stroomt water met een snelheid van 2 m/s. De viscositeit van water is bij deze temperatuur 0.001 Pa.s.
De dichtheid van water is 0,997 kg/l. De diameter van de buis is 10 cm. Bereken het getal van Reynolds.

Slide 8 - Open vraag

Slide 9 - Video

Wat zien we in het vorige filmpje?
De laminaire stroming is een gladde rustige straal, het water gaat in een gladde stroom naar beneden.
Wanneer de kraan verder opengaat zien we een wilder patroon, het water heeft niet meer die gladde stroom maar beweegt zich dus turbulenter (wilder).
Inde volgende sheets laten we je zien hoe dat er schematisch uitziet.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Waarom bewegen de deeltjes in het midden zich sneller dan aan de wand?

Slide 13 - Open vraag

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Als je het vorige filmpje hebt gezien, waar denk je dan aan? Een turbulente stroming of laminair?

Slide 16 - Open vraag

Wat vul je in de formule van Reynolds in, de snelheid of het volumedebiet?

Slide 17 - Open vraag

Slide 18 - Tekstslide

Door een waterleiding stroomt het water met een snelheid van 1,5 m/s. De soortelijke massa bedraagt 998 kg/m3. De viscositeit is 0,001 Pa·s. De diameter van de waterleiding is 12 mm.

Slide 19 - Open vraag

Re=0,0019981,50,012
v= 1,5 m/s
dichtheid = 998 kg/m3
d= 12 mm = 0,012 m
Viscositeit = 0,001 Pa.s
De eenheden kloppen allemaal dus kun je Reynolds invullen.
= 17964

Slide 20 - Tekstslide

Is deze stroming laminair of turbulent?

Slide 21 - Open vraag

Wat hebben we deze les geleerd?
  • Verschil tussen laminaire en turbulente stroming
  • Hoe zien deze stromingen er uit
  • Het uitrekenen van het getal van Reynolds
  • Herhaling volumestroom. massastroom, snelheid

Slide 22 - Tekstslide