Procestechniek lj1 stroming les 4

De opgaven
Hoe reken ik nou het getal van reynolds uit?
Hoe reken ik de volumestroom uit?
En de massastroom?
Of de snelheid?
Welke eenheden gebruik ik?
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
ProcestechniekMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

De opgaven
Hoe reken ik nou het getal van reynolds uit?
Hoe reken ik de volumestroom uit?
En de massastroom?
Of de snelheid?
Welke eenheden gebruik ik?

Slide 1 - Tekstslide

Rekenen met Reynolds, volumestroom en massastroom

Slide 2 - Tekstslide

Door een ronde buis wordt alcohol gepompt. Men meet dat per minuut 118 kg alcohol door de leiding gaat. Het Reynoldsgetal bedraagt 5,0·104. De viscositeit bij de heersende temperatuur is 0,0012 Pa·s. De soortelijk massa van de alcohol is 790 kg/m3.
Is de stroming laminair of tubulent? Bereken de volumestroom.

Slide 3 - Open vraag

Uitleg

Slide 4 - Tekstslide

Door een ronde buis met een diameter van 6,7 cm stroomt per uur 900 liter olie. De viscositeit van deze olie is 0,0042 Pa·s. De dichtheid van de olie is 830 kg/m3.
Bereken de volumestroom en het getal van Reynolds.

Slide 5 - Open vraag

Uitrekenen volumestroom

Slide 6 - Tekstslide

We weten de snelheid niet, die rekenen we eerst uit

Slide 7 - Tekstslide

En nu Reynolds uitrekenen

Slide 8 - Tekstslide

De stroming is?
A
Laminair
B
Turbulent
C
Weet niet
D
Tussengebied

Slide 9 - Quizvraag

Een tankwagen moet worden gevuld met 25 m3 paraffineolie. De olie moet laminair stromen. Er wordt een buis gebruikt met een diameter 18 cm.
Dichtheid van de olie is 800 kg/m3 en de viscositeit 0,001 Pa.s
Bereken de snelheid van de vloeistof en hoe lang het duurt om de tankwagen te vullen?

Slide 10 - Open vraag

Uitrekenen snelheid

Slide 11 - Tekstslide

Hoe lang duurt het vullen?

Slide 12 - Tekstslide

Huiswerk voor de volgende keer:
Opgave 2.6 en 2.7 uit het werkboek.

Slide 13 - Tekstslide