17-5- 3vm 1e/4e nv ontleden

1e 
 4e 
naamval


 • Der- en Ein-Gruppe
  1e en 4e naamval 

 • De voorzetsels met de 4e naamval
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
DuitsMiddelbare schoolvmbo t, havo, vwoLeerjaar 2,3

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

1e 
 4e 
naamval


 • Der- en Ein-Gruppe
  1e en 4e naamval 

 • De voorzetsels met de 4e naamval

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen 1/2
kennen
1. Je kent de woorden die bij  Der-groep horen.

2. Je kent de woorden die bij de Ein-groep horen.

3. Je weet hoe je de vierde naamval vindt.

4. Je kent het schema voor de vierde naamval bij de Der-Gruppe en Ein-Gruppe.


Slide 2 - Tekstslide

Tot de ¨der-Gruppe¨ behoren:
 • der / die / das

der Mann

die Frau

das Haus

die Bücher

Slide 3 - Tekstslide

Tot de ¨ein-Gruppe¨ behoren:
 • ein- (een)   +   kein- (geen)

 • mein-    (mijn)
 • dein-     (jouw)
 • sein-      (zijn)
 • ihr-         (haar)
 • unser-   (ons/onze)
 • euer-     (jullie)
 • ihr-         (hun)
 • Ihr-         (uw)
Deze woordgroepen krijgen dezelfde uitgang als de ein-Gruppe.bezittelijke voornaamwoorden

Slide 4 - Tekstslide

Plaats de woorden in de juiste groep:
Der-Gruppe
Ein-Gruppe
die
das
eure
den
deine
Ihre 
unser
keinen
die
der

Slide 5 - Sleepvraag

Lijdend voorwerp = 4e naamval
Wie/wat + gezegde + onderwerp

Slide 6 - Tekstslide

Der- en Ein-Gruppe in schema
     mannelijk       vrouwelijk    onzijdig      meervoud
1   der Mann        die Frau       das Kind      die Kinder
4  den Mann       die Frau       das Kind      die Kinder

1   ein Mann         eine Frau     ein Kind      meine Kinder
4  einen Mann    eine Frau     ein Kind      meine Kinder
 

Slide 7 - Tekstslide

1/5 Als een zinsdeel onderwerp van de zin is, gebruik je ...
het onderwerp van de zin vind je door de volgende vraag te stellen:
wie/wat + gezegde

Het onderwerp is de eerste naamval.
A
de 1e naamval
B
de 2e naamval
C
de 3e naamval
D
de 4e naamval

Slide 8 - Quizvraag

2/5 Als een zinsdeel lijdend voorwerp van de zin is, gebruik je ...
Het lijdend voorwerp van de zin vind je door de volgende vraag te stellen:
wie/wat + gezegde + onderwerp

Het onderwerp is de vierde naamval.
A
de 1e naamval
B
de 2e naamval
C
de 3e naamval
D
de 4e naamval

Slide 9 - Quizvraag

3/5 Vul de juiste naamvallen in:
D... Mann sieht d... Kind.
Onderwerp (1e)
het onderwerp van de zin vind je door de volgende vraag te stellen:
wie/wat + gezegde . Dus: Wie ziet? = De man.


Lijdend voorwerp (4e)
Het lijdend voorwerp van de zin vind je door de volgende vraag te stellen:
wie/wat + gezegde + onderwerp . Dus: Wie/wat ziet de man? = het kind


Schema
A
Die Mann, das Kind
B
Der Mann, die Kind
C
Der Mann, das Kind
D
Die Mann, den Kind

Slide 10 - Quizvraag

4/5 Vul de juiste naamvallen in:
D... Frau kauft ein... Tasche.
Onderwerp (1e)
het onderwerp van de zin vind je door de volgende vraag te stellen:
wie/wat + gezegde . Dus: Wie/wat koopt? = De vrouw


Lijdend voorwerp (4e)
Het lijdend voorwerp van de zin vind je door de volgende vraag te stellen:
wie/wat + gezegde + onderwerp . Dus: Wie/wat koopt de vrouw? = een tas


Schema
A
Die Frau, ein Tasche
B
Die Frau, einen Tasche
C
Die Frau, eine Tasche
D
Die Frau, einer Tasche

Slide 11 - Quizvraag

5/5 Vul de juiste naamvallen in:
D... Junge sieht d... Hund.
Onderwerp (1e)
het onderwerp van de zin vind je door de volgende vraag te stellen:
wie/wat + gezegde . Dus: Wie ziet? = De jongen.


Lijdend voorwerp (4e)
Het lijdend voorwerp van de zin vind je door de volgende vraag te stellen:
wie/wat + gezegde + onderwerp . Dus: Wie/wat ziet de jongen? = de hond.


Schema
A
Der Junge, den Hund
B
Das Junge, der Hund
C
Der Junge, der Hund
D
Den Junge, den Hund

Slide 12 - Quizvraag

Der- en Ein-Gruppe in schema
     mannelijk       vrouwelijk    onzijdig      meervoud
1   der Mann        die Frau       das Kind      die Kinder
4  den Mann       die Frau       das Kind      die Kinder

1   ein Mann         eine Frau     ein Kind      meine Kinder
4  einen Mann    eine Frau     ein Kind      meine Kinder
 

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Link

Leerdoelen 2/2
kennen
5. Je kent het voltooid deelwoord.

kunnen
6. Je kan de werkwoorden in de zin vinden en een vootooid deelwoord van maken.


Slide 15 - Tekstslide

Het voltooid deelwoord

Slide 16 - Tekstslide

Hhmm....... wat is eigenlijk het voltooid deelwoord?

Slide 17 - Tekstslide

Kijk naar de onderstaande zinnen
Ik heb brood gegeten.
Piet heeft een vuurtje gestookt.
Saskia heeft de fiets gemaakt.
Jan is naar Enschede gegaan.

Slide 18 - Tekstslide

Ahhh ik weet het al......
Als je wil vertellen dat iets al gebeurd is, dan gebruik je een voltooid deelwoord in een zin. Voltooid betekent dat iets af is.
Dus je vertelt iets in de verleden tijd. 

Slide 19 - Tekstslide

 Hoe maak je een voltooid deelwoord in het Duits?

Slide 20 - Tekstslide

Zwakke werkwoorden
 • vdw -> ge + stam + t   + (vorm van haben, sein)
 • gewohnt
 • gespielt
 • eindigt altijd op -t

Slide 21 - Tekstslide

Ich habe gewohnt
Er hat gespielt

Slide 22 - Tekstslide

werkwoorden op -ieren
bijv: studieren
              gratulieren
krijgen alleen een -t achter de stam
vdw: gratuliert

Slide 23 - Tekstslide

werkwoorden met stam op -d/-t/-chn/-tm/-gn
bijv: regnen
stam regn-
vdw is ge-stam-et!! (uitspraak!)
geregnet

Slide 24 - Tekstslide

Wat is het voltooid deelwoord van:
spielen
A
gespielen
B
bespielt
C
bespielen
D
gespielt

Slide 25 - Quizvraag

Wat is het voltooid deelwoord van:
rutschen
A
gerutst
B
gerutscht
C
rutschen
D
gerutschen

Slide 26 - Quizvraag

Wat is het voltooid deelwoord van:
füttern
A
gefüttert
B
gefütteren
C
füttern
D
füttert

Slide 27 - Quizvraag

Wat is het voltooid deelwoord van:
machen

Slide 28 - Open vraag

Wat is het voltooid deelwoord van:
leben

Slide 29 - Open vraag

Nog even kort
 • eerste naamval    = onderwerp
 • vierde naamval    = lijdend voorwerp


wat verandert er in de 4e naamval:
ALLEEN HET MANNELIJKE LIDWOORD!!!!!
 • Der-Gruppe  :  der -->  den
 • Ein-Gruppe   :  ein  --> einen

Slide 30 - Tekstslide

Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 31 - Open vraag

An die Arbeit!

Slide 32 - Tekstslide