Joelfeest

Wie viert Kerstfeest en welke
tradities/ gewoontes horen hierbij?
1 / 31
volgende
Slide 1: Woordweb
LevensbeschouwingLager onderwijs

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Wie viert Kerstfeest en welke
tradities/ gewoontes horen hierbij?

Slide 1 - Woordweb

OORSPRONG KERSTMIS

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

PRETTIG
JOELFEEST

Slide 4 - Tekstslide

De Germanen zijn een volk die tweeduizend jaar geleden in West- en Noord-Europa woonden.

Germanen waren ruige mannen die alles zelf deden. 
Het waren ook de Germanen die de Romeinen voorgoed uit ons land verdreven. Voor de Germanen was familie erg belangrijk.
De vrouw was in huis de baas, de man buitenshuis.

Slide 5 - Tekstslide

De Germanen spraken een Germaanse taal.

De Germaanse talen die nu nog worden gesproken 
zijn het Nederlands, het Fries,
 het Engels en het Zweeds.

Slide 6 - Tekstslide

De Germanen vierden het joelfeest.
Ze vierden de winterzonnewende.

Dit is een feest van 12 dagen - en 
begint op 21 december. Ze vierden dat de 
dagen terug langer werden.

Slide 7 - Tekstslide

De Germanen verlichten de bomen.
Groene takjes werden meegenomen naar huis. 
En er werden kaarsen gebrand.

Slide 8 - Tekstslide

De Germanen geloofden sterk in een leven na de dood. 
Wie als dappere krijger sneuvelde, mocht volgens het geloof van de Germanen naar het Walhalla. 

Het Walhalla is een soort paradijs, vergelijkbaar met de hemel. 
De god Wodan was de schepper van deze hemel.  

Slide 9 - Tekstslide

De Germanen geloofden niet alleen in Wodan, 
maar ook in andere goden en godinnen. 

Wodan was wel de belangrijkste god. Vanaf ongeveer het jaar 700 namen veel Germanen een andere godsdienst aan: het christendom. 
Langzaam maar zeker werden de Germaanse goden vergeten.

Slide 10 - Tekstslide

Constantijn - de leider van het Romeinse rijk (306-337)
heeft het Christendom tot religie ingesteld. Hij heeft heel wat feesten Christelijk gemaakt.

Dit omdat hij eenheid belangrijk vond.

Slide 11 - Tekstslide

De kerstboom werd in België in huis 
gehaald vanaf 1870.

Kerstmis bestond al voor 
het Christelijk geloof.

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Germanen
Met de Germanen worden volkeren en stammen bedoeld, die een Germaanse taal spraken. 

De Germanen woonden in Scandinavië en in West-Europa.

Slide 14 - Tekstslide

De Germanen leefden in een simpele landbouwsamenleving.

Een volk met sterke krijgers.

Hadden een eigen geloof met veel goden.

Slide 15 - Tekstslide

Germaans goden
 Germaanse godenGermaanse naam
Noordse naam
God van de
herkennen aan
Wodan
Odin
oppergod en de wijsheid oorlog en dood
Ring Draupnir, speer, achtbenig paard: Sleipnir raven: Huginn en Muninn
Donar
Thor
donder
Mjölnir (hamer)  Krachtgordel
 Frîia
Freyja 
liefde
vruchtbaarheid
Halssnoer Brísingamen
wagen met twee katten
Týr    

Ziu / Tîw
het recht
eenhandig
Sunna
Sól    
zon
Strijdwagen getrokken door de twee paarden

Slide 16 - Tekstslide

Dagen van de week
De namen van de dagen komen van Germaanse/Noorse goden:
Dinsdag komt van Týr (god van gerechtigheid)
Woensdag komt van Wodan (oppergod)
Donderdag komt van Donar (dondergod en beschermer van de mensen)
Vrijdag komt van Freya (godin van de liefde)

De maandag, zaterdag en zondag hebben een Romeinse oorsprong

Slide 17 - Tekstslide

Edda
... de verhalen over de Germaanse goden bewaard zijn gebleven in een boek: de Edda.

Dit boek is pas eeuwen later geschreven. 
De Germanen gaven hun verhalen mondeling door. 
Ze kenden geen schrift.

Slide 18 - Tekstslide

Germaanse geloof
- Rond 500 geloofden de mensen in Nederland en Duitsland in de Germaanse goden
- Christenen vonden dit niet kunnen; ze noemden deze mensen heidenen en wilden ze bekeren
- Om deze mensen te bekeren, kwamen in de 7e en 8e eeuw Ierse en Engelse monniken (zoals Willibrord en Bonifatius) 

Slide 19 - Tekstslide

Het Christendom
De Germanen werden heidenen genoemd omdat ze nog niet in de christelijke god geloofden

De bekering tot het christendom wordt ook wel kerstening genoemd

Slide 20 - Tekstslide


Vermenging van culturen

De Germaanse cultuur mengt met de christelijke cultuur.

Oude Germaanse feesten veranderen in christelijke feesten.

Slide 21 - Tekstslide

VUURWERK

Slide 22 - Tekstslide

0

Slide 23 - Video

Waarmee wilden ze de boze geesten verjagen?
A
De zon
B
Het licht
C
Het lawaai
D
Het joelfeest

Slide 24 - Quizvraag

Waar werd het buskruit uitgevonden?
A
Amerika
B
China
C
Europa
D
Rusland

Slide 25 - Quizvraag

Wat is de naam van het volk dat hier 
2000 jaar geleden woonden?

Slide 26 - Tekstslide

Zij hadden een feest - hoe noemde dat feest?

Slide 27 - Tekstslide

Op welke dag is het winterzonnewende?

Slide 28 - Tekstslide

Vanaf welk jaar kwam de kerstboom 
in de huiskamer?

Slide 29 - Tekstslide

Welke keizer, maakt alle feesten christelijk?

Slide 30 - Tekstslide

Waarom deed deze keizer dat, 
wat was zijn reden om 
alle feesten christelijk te maken?

Slide 31 - Tekstslide