Doping in sport: Een evaluatie van de problematiek

DOPED
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

DOPED

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
- De definitie van doping in sport kunnen uitleggen 
- De geschiedenis van doping in sport kennen 
- De gevolgen van doping in sport kunnen benoemen 
- De ethiek van doping in sport kunnen bespreken 
- De problematiek van doping in sport kunnen evalueren

Slide 2 - Tekstslide

Deze dia bevat de leerdoelen van de les. Bespreek deze met de leerlingen en benadruk dat ze aan het einde van de les deze doelen moeten kunnen behalen.
Wat weet jij al over de problematiek van doping in sport?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

DOPED
Doping is het gebruik van verboden middelen of methoden om de prestaties van een sporter te verbeteren.

Slide 4 - Tekstslide

Gebruik deze dia om de definitie van doping te bespreken. Bespreek de verschillende soorten doping en welke effecten ze hebben op het lichaam.
GESCHIEDENIS
Doping in de sport heeft een lange en complexe geschiedenis, die teruggaat tot oude beschavingen zoals Griekenland, waar atleten paddenstoelen consumeerden of wijn dronken om hun prestaties te verbeteren. Het moderne tijdperk van doping in de sport gaat echter terug tot de 19e eeuw, toen atleten begonnen te experimenteren met stimulerende middelen zoals cafeïne en strychnine.

Het eerste gedocumenteerde geval van doping in de sport deed zich voor tijdens de Olympische Zomerspelen van 1904, toen de Amerikaanse marathonloper Thomas Hicks tijdens de race strychnine en cognac kreeg van zijn coach. Dit incident leidde tot de oprichting van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de opstelling van de eerste lijst met verboden middelen.
Gedurende de 20e eeuw bleef doping in de sport evolueren, waarbij atleten een reeks stoffen gebruikten, waaronder amfetaminen, steroïden en bloeddopingtechnieken, om hun prestaties te verbeteren. Het gebruik van doping werd in de jaren vijftig en zestig wijdverspreider, vooral in Oost-Europese landen waar door de overheid gesponsorde dopingprogramma's werden opgezet.
Als reactie op het groeiende probleem van doping in de sport richtte het IOC in 1999 het World Anti-Doping Agency (WADA) op om de wereldwijde antidopinginspanningen te coördineren en te overzien. WADA handhaaft de World Anti-Doping Code, die een kader biedt voor de antidopingprogramma's van sportorganisaties en landen over de hele wereld.
Ondanks verhoogde inspanningen om doping te bestrijden, blijft het probleem een ​​grote uitdaging voor de sportwereld. Het gebruik van prestatiebevorderende middelen wordt vaak ingegeven door de intense druk om te winnen op het hoogste niveau van competitie en de financiële beloningen die met succes gepaard gaan. De afgelopen jaren zijn er spraakmakende gevallen van doping in de sport geweest, waaronder het schandaal rond Russische atleten op de Olympische Winterspelen van 2014 en de schorsing van de Amerikaanse wielrenner Lance Armstrong.
Tegenwoordig blijven de antidopinginspanningen evolueren, met nieuwe testmethoden en technologieën die worden ontwikkeld om het gebruik van verboden stoffen op te sporen. De kwestie van doping in de sport blijft echter een complexe en voortdurende uitdaging die een gecoördineerde en aanhoudende inspanning vereist van alle belanghebbenden, waaronder sporters, sportorganisaties en overheden.
Slide 5 - Tekstslide

Beschrijf de geschiedenis van doping in sport en bespreek enkele beroemde gevallen van dopinggebruik.
OORZAKEN
Atleten mogen dopingmiddelen gebruiken om hun prestaties in sportwedstrijden te verbeteren. Dopingmiddelen omvatten prestatiebevorderende middelen, zoals anabole steroïden, groeihormonen en stimulerende middelen, evenals bloeddoping en genetische doping.

Er zijn verschillende redenen waarom atleten ervoor kunnen kiezen om dopingmiddelen te gebruiken, waaronder:
Concurrentievoordeel: Doping kan atleten een aanzienlijk concurrentievoordeel geven door hun kracht, uithoudingsvermogen en snelheid te vergroten. Hierdoor kunnen ze beter presteren en betere resultaten behalen.
Druk om te winnen: Atleten kunnen de druk voelen om koste wat het kost te winnen, inclusief het nemen van prestatiebevorderende medicijnen om hun kansen om te winnen te vergroten.
Roem en fortuin: Winnen op het hoogste niveau van competitie kan roem en fortuin opleveren, en sommige atleten zien doping misschien als een manier om deze doelen te bereiken.
Gebrek aan regelgeving: sommige atleten gebruiken dopingmiddelen omdat ze denken dat ze ermee weg kunnen komen. In sommige gevallen worden sporters mogelijk niet onderworpen aan strenge tests of straffen voor dopingovertredingen.
Het is belangrijk op te merken dat doping niet alleen illegaal is, maar ook ernstige gezondheidsrisico's voor sporters met zich meebrengt. Het gebruik van prestatiebevorderende middelen kan leiden tot een scala aan gezondheidsproblemen, waaronder lever- en nierbeschadiging, hartproblemen en psychische problemen.

Slide 6 - Tekstslide

Beschrijf de verschillende redenen waarom sporters doping gebruiken en bespreek hoe deze factoren bijdragen aan de problematiek van doping in sport.
GEVOLGEN
Doping, ofwel het gebruik van prestatiebevorderende middelen of methoden, heeft grote gevolgen voor zowel de sport als de samenleving. Enkele van de belangrijkste gevolgen zijn:

Gezondheidsrisico's: Doping kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van sporters, waaronder hart- en vaatziekten, leverschade en hormonale onevenwichtigheden. Sommige medicijnen, zoals anabole steroïden, kunnen ook langdurige schade aan het lichaam veroorzaken.
Oneerlijke concurrentie: doping geeft atleten een oneerlijk voordeel ten opzichte van hun concurrenten, wat de integriteit van sport en de prestaties van schone atleten ondermijnt. Het kan ook schone atleten ontmoedigen om deel te nemen aan hun sport of hun dromen na te jagen.
Schade aan de reputatie van sport: Dopingschandalen kunnen de reputatie van sport schaden en het vertrouwen van het publiek in sporters en de organisaties die de sport besturen aantasten. Dit kan leiden tot verminderde interesse in en steun voor sport.
Economische impact: Dopingschandalen kunnen een aanzienlijke economische impact hebben op sport, waaronder verminderde sponsor- en advertentie-inkomsten en verlies van kaartverkoop.
Juridische gevolgen: Doping is vaak in strijd met de wet en sporters die betrapt worden op doping kunnen juridische gevolgen krijgen, zoals boetes of gevangenisstraf.
Ethische en morele implicaties: Doping schendt de geest van fair play en de principes van eerlijkheid, integriteit en respect voor zichzelf en anderen. Het geeft ook een signaal af aan de samenleving dat valsspelen en winnen tegen elke prijs acceptabel zijn.

Slide 7 - Tekstslide

Leg uit waarom doping een probleem is en bespreek de verschillende factoren die bijdragen aan de problematiek.
ETHIEK
Doping in de sport verwijst naar het gebruik van verboden stoffen of methoden om atletische prestaties te verbeteren. De ethische kwesties in verband met doping in de sport zijn onder meer:

Oneerlijk voordeel: Doping geeft sporters een oneerlijk voordeel ten opzichte van hun concurrenten. Dit ondermijnt de principes van fair play en competitie, en ondermijnt de integriteit van de sport.
Gezondheidsrisico's: Veel dopingmiddelen kunnen ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengen, zowel op korte als op lange termijn. Atleten die deze stoffen gebruiken, kunnen hun gezondheid en welzijn in gevaar brengen.
Druk om doping te gebruiken: De druk om te slagen in de sport kan enorm zijn, en sommige atleten kunnen zich onder druk gezet voelen om dopingmiddelen te gebruiken om competitief te blijven. Deze druk kan komen van coaches, sponsors en zelfs van binnenuit de atleet zelf.
Vals spelen: Doping in de sport is een vorm van vals spelen. Atleten die verboden stoffen of methoden gebruiken, overtreden de regels en behalen een oneerlijk voordeel ten opzichte van hun concurrenten.
Schade aan de sport: doping kan de reputatie van de sport schaden, waardoor deze minder aantrekkelijk wordt voor fans, sponsors en atleten. Het kan ook leiden tot meer regulering en handhaving, wat kostbaar en tijdrovend kan zijn.
Ongezonde rolmodellen: Sporters die dopingmiddelen of -methoden gebruiken, kunnen een negatief signaal afgeven aan jongeren die naar hen opkijken als rolmodellen. Dit kan jonge mensen aanmoedigen om risico's te nemen met hun gezondheid en welzijn bij het nastreven van atletisch succes.
Over het algemeen roept doping in de sport aanzienlijke ethische problemen op, waaronder eerlijkheid, gezondheidsrisico's, bedrog, schade aan de sport en ongezonde rolmodellen. Het is belangrijk voor atleten, coaches, bestuurders en fans om samen te werken om een ​​cultuur van fair play en ethische competitie in de sport te creëren.


Slide 8 - Tekstslide

Beschrijf de ethische argumenten voor en tegen dopinggebruik in de sport.
EERLIJKE SPORT
Het bevorderen van eerlijkheid in de sport is om verschillende redenen belangrijk:

Sportiviteit: Eerlijkheid is een integraal onderdeel van sportiviteit, wat verwijst naar ethisch gedrag en respect voor tegenstanders, officials en spelregels. Het aanmoedigen van fair play versterkt de geest van sportiviteit en creëert een positieve omgeving voor iedereen die bij sport betrokken is.
Integriteit: Eerlijkheid is essentieel voor de integriteit van de sport. Wanneer spelers, coaches en officials zich aan de regels houden en eerlijk spelen, zorgt dit ervoor dat de competitie gebaseerd is op vaardigheid en inspanning in plaats van bedrog of oneerlijkheid.
Gelijkheid: Eerlijkheid bevordert gelijkheid in de sport. Het zorgt ervoor dat alle spelers gelijke kansen hebben om deel te nemen en te concurreren. Fair play creëert een omgeving waarin atleten hun capaciteiten kunnen laten zien en succes kunnen behalen door hard te werken en toewijding.
Veiligheid: Eerlijkheid is ook belangrijk voor de veiligheid in de sport. Als spelers vals spelen of oneerlijk spelen, kan dit leiden tot blessures of ongelukken. Door fair play te bevorderen kunnen sportorganisaties onveilige situaties helpen voorkomen en de veiligheid van alle deelnemers waarborgen.
Samengevat, het bevorderen van eerlijkheid in de sport is cruciaal voor het bevorderen van sportiviteit, het handhaven van de integriteit van de sport, het bevorderen van gelijkheid en het waarborgen van veiligheid.
Slide 9 - Tekstslide

Benadruk het belang van eerlijke sport en bespreek hoe sporters hun prestaties op een gezonde en veilige manier kunnen verbeteren.
Quiz: Doping in sport
Test je kennis over doping in sport met deze quiz!

Slide 10 - Tekstslide

Gebruik deze dia om een interactieve quiz te houden waarin leerlingen hun kennis over het onderwerp kunnen testen. Zorg voor vragen over de besproken onderwerpen.
Debat: Ethiek van doping in sport
Organiseer een debat over de ethiek van dopinggebruik in de sport. Laat leerlingen argumenten voor en tegen dopinggebruik presenteren en debatteren.

Slide 11 - Tekstslide

Gebruik deze dia om een debat te organiseren waarin leerlingen hun begrip van de ethiek van dopinggebruik in de sport kunnen demonstreren.
Conclusie
Doping in sport is een complex probleem dat de integriteit van de sport ondermijnt en de gezondheid van sporters in gevaar brengt. Het is belangrijk om de oorzaken en gevolgen van doping te begrijpen om de problematiek te kunnen evalueren en te werken aan preventie.

Slide 12 - Tekstslide

Gebruik deze dia om de les af te ronden en de belangrijkste punten te benadrukken. Bespreek de leerdoelen en vraag de leerlingen om te reflecteren op wat ze hebben geleerd.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 14 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 15 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.