Lezen 2.1 De indeling van teksten

Nederlands - les 15 mei
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Nederlands - les 15 mei

Slide 1 - Tekstslide

Planning voor vandaag
  1. Formuleren gehad 
  2. Lezen (boek A) 

Slide 2 - Tekstslide

Lezen hoofdstuk 2
De opbouw van een tekst

Teksten hebben vaak een vaste structuur / opbouw. 

Als je weet hoe een tekst in elkaar zit, helpt je dat om een tekst te begrijpen.

Slide 3 - Tekstslide

Lez 2.1 De indeling van teksten
Lesdoelen
  1. Je weet uit welke verschillende onderdelen een tekst is opgebouwd.
  2. Je weet welke functie bepaalde onderdelen van een tekst hebben.

Slide 4 - Tekstslide

Een tekst bestaat altijd uit drie delen:
inleiding, middenstuk en slot.
Elk deel heeft zijn eigen functie. 

Inleiding: 
De lezer maakt kennis met het onderwerp, zijn aandacht wordt getrokken.

Middenstuk: De belangrijkste informatie (in deelonderwerpen)

Slot: Afronding, samenvatting, conclusie

Slide 5 - Tekstslide

Inleiding
Middenstuk
Slot
Dit deel is opgedeeld in meer alinea's 
Het onderwerp wordt benoemd
De lezer wordt nieuwsgierig gemaakt
Aandachttrekker: er wordt bijv. een vraag gesteld of een probleem besproken.
Een samenvatting van de tekst
Er wordt bijv. een vraag beantwoord of een oplossing bij een probleem besproken.
De tekst wordt stap voor stap uitgewerkt

Een conclusie 

Slide 6 - Sleepvraag

Teksten bevatten vaak dezelfde onderdelen

Slide 7 - Tekstslide

Titel
Lead
Slot
Inleiding
Middenstuk
Middenstuk

Slide 8 - Sleepvraag

Hoe wordt het onderwerp geïntroduceerd?
A
met de deur in huis vallen
B
belangstelling wekken met leuke anekdote
C
belang van het onderwerp duidelijk maken

Slide 9 - Quizvraag

Hoe wordt het onderwerp geïntroduceerd?
A
met de deur in huis vallen
B
belangstelling wekken / nieuwsgierig maken
C
belang onderwerp duidelijk maken

Slide 10 - Quizvraag

Lees de tekst veilig naar de kermis

Slide 11 - Tekstslide

Wat denk jij dat het onderwerp is van de hele tekst 'veilig naar de kermis?'?
A
zweefmolens
B
veiligheid van kermisattracties
C
ernstig gewond
D
ongeluk

Slide 12 - Quizvraag

Wat staat behalve het onderwerp nog meer in tekst 'Veilig naar de kermis?'?
A
De aanleiding voor het schrijven van de tekst
B
een belangrijke vraag
C
een mening over het onderwerp
D
een voorbeeld bij het onderwerp geven

Slide 13 - Quizvraag

In de volgende slide zie je twee teksten.


Het zijn slotalinea's van een tekst.
Slide 14 - Tekstslide

Lees de tekst App Examengids

Slide 15 - Tekstslide

Welk soort slot is het slot in de tekst 'App Examengids'?
A
Een advies
B
een antwoord op de vraag uit de inleiding
C
een conclusie

Slide 16 - Quizvraag

Lees de tekst "Festival..."

Slide 17 - Tekstslide

Welk soort slot is het slot in de tekst 'Festival der Zoete Verleidingen'?
A
een advies
B
een conclusie
C
een samenvatting

Slide 18 - Quizvraag

Deelonderwerpen
Deelonderwerpen zijn verschillende kanten van een onderwerp

Bijvoorbeeld: Festival Wish (Onderwerp)
- Hoe is het festival Wish ontstaan (Deelonderwerp)
- Wat voor soorten muziek op Wish (Deelonderwerp) 
- Het soort publiek dat naar Wish gaat (Deelonderwerp)

Slide 19 - Tekstslide

Opdrachten maken
  • Lees eerst de theorie nog een keer door.
  • Maak opdracht 1, 2 en de examenopdracht.

Slide 20 - Tekstslide