1.7 grammatica

Welkom!
1
WELKOM!
2
Boek- studiewijzer/mapje 
Pak alvast je spullen
Log in


Talent digitaal


H. 1.7 blz. 68

Aantekeningen schrift
Laptop
Etui en je leesboek
3
4
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 1

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Welkom!
1
WELKOM!
2
Boek- studiewijzer/mapje 
Pak alvast je spullen
Log in


Talent digitaal


H. 1.7 blz. 68

Aantekeningen schrift
Laptop
Etui en je leesboek
3
4

Slide 1 - Tekstslide

1.7 grammatica
Doel van de lessen deze week

 • de persoonsvorm benoemen
 • het onderwerp benoemen
 • een zin in zinsdelen verdelen 
                                                            

Slide 2 - Tekstslide

Benoem werkwoorden

Slide 3 - Woordweb

werkwoordanders
            hebben, opdracht, wil, gaf, is, auto, tijdens,                        leuk, gelopen, is

Slide 4 - TekstslidePV = 
altijd een vorm van een werkwoord

Glennis Grace heeft in 2018 de finale van America’s Got Talent bereikt.


 1.  Tijdproef (zet zin in andere tijd)
 2. Getalproef (maak onderwerp gelijk aan pv)
 3. Vraagzin


 Aantekeningen 1.7:  Persoonsvorm
Hoe te vinden?

Slide 5 - Tekstslide

Wat is de pv in de zin:
Hoeveel beltegoed heb jij gekregen?

Slide 6 - Open vraag

Wat is het onderwerp?
Over een paar jaar | heeft | iedereen | een smartwatch.
A
Over een paar jaar
B
heeft
C
iedereen
D
een smartwatch

Slide 7 - Quizvraag

Wat is de pv in de zin:
De leerlingenraad zoekt dit schooljaar nieuwe leden.

Slide 8 - Open vraag

Is de zin juist verdeeld in zinsdelen?
De jonge held | kreeg | een onderscheiding.
A
juist
B
onjuist

Slide 9 - Quizvraag

* voor de pv staat maar 1 zinsdeel
* zinsdeel bestaat uit groepje woorden of 1 woord
* elk zinsdeel zet je tussen streepjes

Slide 10 - Tekstslide

Welkom!
1
WELKOM!
2
Boek- studiewijzer/mapje 
Pak alvast je spullen
Log in

Talent digitaal

We starten met lezen in je leesboek.

Aantekeningen schrift
Laptop
Etui en je leesboek
3
4

Slide 11 - Tekstslide

Voorkennis...
Wat weet je nog van de PV en een zinsdeel?
ontleed de zin met je duo:

Vandaag krijg je instructie over het onderwerp.
Vandaag heb je instructie over het onderwerp gehad.

KIES UIT: PV- zinsdeelstreepjes-OW

Slide 12 - Tekstslide

Aantekening: onderwerp
 • Geeft aan wie/wat iets doet
 • hoort bij de pv (beide in enkelvoud of meervoud)= Getalproef
 • stel de vraag: wie of wat + werk.woordelijk gezegde
(werkwoordelijk gezegde= alle werkwoorden in de zin)

Slide 13 - Tekstslide

In oefening zinsdelen (wie- wat- waar-wanneer)
Ons team telde vier jongens en vier meisjes.

Deze medaille verdienden wij vorig jaar.

Tijdens het schoolvoetbaltoernooi behaalden wij de eerste plek.

Slide 14 - Tekstslide

Opdrachten 1.7 grammatica
Ga niet verder, maar maak eerst deze opdrachten

• Opdracht 2, 3 (  bekijk je route) en verder
Tijd: 20 minuten
Waar: Talent Digitaal met je boek open
 

Slide 15 - Tekstslide

Opdrachten deel 2
Bekijk eerst het filmpje op TD over het OW
Maak daarna de opdrachten van de studiewijzer af


Klaar maak de volgende dia's tot nummer 23

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Wat is de persoonsvorm?
Koala's | eten | geen vlees.
A
eten
B
geen vlees
C
Koala's
D
vlees

Slide 18 - Quizvraag

Is de zin juist verdeeld in zinsdelen?
Ons team | won | gisteren | een belangrijke sportprijs.
A
juist
B
onjuist

Slide 19 - Quizvraag

Wat is het ow in de zin:
De treinreizigers strandden op het station in Breda.

Slide 20 - Open vraag

Wat is het ow in de zin:
De winnaar van de Postcode Loterij kocht direct een Ferrari.

Slide 21 - Open vraag

Wat is het ow in de zin:
Zwartbuikhamsters komen in Frankrijk niet meer voor.

Slide 22 - Open vraag

Wat is het ow in de zin:
Vorig seizoen heb ik een paar voetbalschoenen versleten.

Slide 23 - Open vraag

Welkom!
1
WELKOM!
2
Boek- studiewijzer/mapje 
Pak alvast je spullen
Log in

Talent digitaal

START met:
Maak test jezelf grammatica 1.7

Aantekeningen schrift
Laptop
Etui en je leesboek
3
4

Slide 24 - Tekstslide

Verdeel de zin
Schrijf de zin over en zet zinsdeelstrepen, schrijf de zinsdelen eronder.

Een heel ander kopje heeft Piet uit 1k gekregen.
Pv?
Wg?
OW?

Slide 25 - Tekstslide

Opdracht duo
Hoe heeft de docent van Lisa dat bedoeld?
Schrijf de zin over en zet een streep onder de PV
Benoem het WG
Benoem het OW. 
Zet daarna de zin in de  verleden tijd en het onderwerp in het meervoud.

Slide 26 - Tekstslide


Maak de evaluatieopdracht
Je hebt hiervoor 5 minuten

Slide 27 - Tekstslide

evaluatie opdracht 
a Een man uit België/ heeft/ twee zeldzame botten van een dinosauriër/ op een veilingsite/ gezet.
b De dinosauriër leefde ongeveer 200 miljoen jaar geleden.
c De verkoper heeft de resten van het skelet geërfd van zijn opa.
d Wereldwijd hebben wetenschappers maar honderd exemplaren van deze dinosauriër gevonden.
e De dinosauriër lijkt op een dolfijn.

Slide 28 - Tekstslide

Antwoorden evaluatie
Een man uit België/ heeft/ twee zeldzame botten van een dinosauriër/ op een veilingsite/ gezet.
b De dinosauriër/ leefde/ ongeveer 200 miljoen jaar /geleden.
c De verkoper/ heeft /de resten van het skelet /geërfd/ van zijn opa.
d Wereldwijd /hebben/ wetenschappers/ maar honderd exemplaren van deze dinosauriër/ gevonden.
e De dinosauriër /lijkt/ op een dolfijn.

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Video

schrijfopdracht 1.7
Maak opdracht 19 op een losblaadje en lever deze in.

Klaar: bekijk dia 28 en-29

Slide 31 - Tekstslide

zelfstandig werken 1.7
 • oefen met test jezelf op Talent Digital
 • oefen met NUMO> grammatica
 • lees de leerteksten door van 1.7 en maak samenvatting
 • kahoot maken over 1.7
 • lees de leerteksten van 1.8 door en maak de opdrachten
 • bekijk het filmpje op de vorige dia over het Ow-PV
 • bekijk de website: hvcwka.weebly.com  

Slide 32 - Tekstslide