Les 1 sfeer in de groep

                              Klassenmanagement
Vak: Agogiek - Klassenmanagement

P3 K1 W1 Bereid de uitvoering van lesactiviteiten voor
P3 K2 W1 Voert voorwaardelijke werkzaamheden uit ten behoeve van het lesprogramma
P3 K1 W2 Voert lesactiviteiten uit
P3 K2 W2 Voert administratieve taken uit

1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

                              Klassenmanagement
Vak: Agogiek - Klassenmanagement

P3 K1 W1 Bereid de uitvoering van lesactiviteiten voor
P3 K2 W1 Voert voorwaardelijke werkzaamheden uit ten behoeve van het lesprogramma
P3 K1 W2 Voert lesactiviteiten uit
P3 K2 W2 Voert administratieve taken uit

Slide 1 - Tekstslide

                              Klassenmanagement
en... Examen D
B1 K1 W1 Inventariseert de behoeften en wensen van het kind
B1 K1 W2 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
B1 K1 W4 Stemt werkzaamheden af met betrokkenen
P3 K1 W3 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte lesactiviteiten aan

Slide 2 - Tekstslide

Welke leerstof gebruiken we?
Onderwijs Assistent School en Didactiek PW
Thema 3 - Organisatie van het onderwijs 
Hoofdstuk 5 Klassenmanagement
Bladzijde 161 t/m 189

Slide 3 - Tekstslide

  Les 1: Sfeer in de groep
Doelen: de student kent/weet:
 • wat klassenmanagement is
 • de basisvoorwaarden voor een goede groepssfeer (VIP)
 • een ander woord voor pedagogisch klimaat
 • verschillende opvoedmiddelen te noemen
 • de definitie van opvoeden
 • aspecten, waarmee je het opvoedingsproces positief kunt beïnvloeden.
 • het verschil tussen gezag en macht
 • wat de invloed van inrichting kan zijn op het pedagogisch klimaat

Slide 4 - Tekstslide

Wat is klassenmanagement?
Noem eens 3 woorden,
die bij je opkomen.

Slide 5 - Woordweb

Wat is klassenmanagement?
Klassenmanagement is het creëren van een positieve en ordelijke omgeving voor leerlingen, zodat de voorwaarden optimaal zijn voor goed functioneren en leren.

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Basisvoorwaarden voor een goede groepssfeer (VIP)
 • Veiligheid
 • Invloed
 • Persoonlijk contact 

Slide 8 - Tekstslide

Hoe zorgt de leerkracht van het filmpje voor veiligheid in de groep?

Slide 9 - Open vraag

Bedenk eens een ander woord voor pedagogisch klimaat?

Slide 10 - Woordweb

Ander woord voor pedagogisch klimaat
is opvoedklimaat.
Wat versta je onder 'opvoeden'?

Slide 11 - Open vraag

Opvoedingsmiddelen

Slide 12 - Tekstslide

Definitie van opvoeden:
Opvoeding is het proces waarin een persoon - meestal een kind - wordt gevormd naar de normen en waarden van diens opvoeder (in ons geval, dat van de leerkracht) en daarmee meestal naar de voornaamste normen en waarden van de samenleving waarin hij leeft. De wetenschapsdiscipline die zich met opvoeding bezighoudt, heet opvoedkunde of pedagogiek.

Slide 13 - Tekstslide

Opdracht
Maak groepjes van 2 of 3 studenten en bedenk samen een tip voor Nick.
Nick doet zijn tweede BPV in het speciaal onderwijs. Hij vindt het lastig. Zijn vorige BPV was op een gewone basisschool. Dat ging prima, het ging hem zelfs gemakkelijk af. Op deze school voelt hij zich onzeker, de kinderen zijn anders, ze proberen hem uit. De aanpak die hij gewend was bij zijn vorige BPV werkt hier niet. Vanmiddag had hij zelfs een aanvaring met een leerling. Daar schrok hij zo van. Meestal weet hij spanningen op te lossen met een grap, maar hier lukt dat niet. Wat kan hij nog meer proberen?

timer
5:00

Slide 14 - Tekstslide

Aspecten, waarmee je het opvoedingsproces 
positief kunt beïnvloeden:
 • Relatie 
 • Pedagogisch klimaat (omstandigheden, gebeurtenissen en aanwezige personen)
 • Hanteren van situaties (structuur aanbrengen, afspraken maken over omgang en materiaal)

Slide 15 - Tekstslide

Wat is het verschil tussen gezag en macht?

Slide 16 - Open vraag

Hoe kan de inrichting van een lokaal invloed hebben op het pedagogisch klimaat (hoe kinderen zich gedragen en hoe zij zich ontwikkelen)?

Slide 17 - Open vraag

Invloed van inrichting
 • Sfeervol en verzorging
 • Verlichting (stemming en concentratie)
 • Voldoende, uitdagende materialen op niveau (niet verouderd)
 • Voldoende ruimte

Slide 18 - Tekstslide

Tips en tops voor deze stagiaire:

Slide 19 - Tekstslide

Aandachtspunten die de sfeer verbeteren
Lees op pagina 166 en 167 van School en didactiek de aandachtspunten die de sfeer verbeteren.
Kies één punt uit en bedenk daarbij een situatie, die je meegemaakt hebt op stage en vertel ons hierover.

Slide 20 - Tekstslide

Wat vinden we hiervan?

Slide 21 - Tekstslide

Hoe vind jij de sfeer in onze groep?
Bedenk voor jezelf een tip en een top.
😒🙁😐🙂😃

Slide 22 - Poll

      Als het goed is...
                                         Weet je nu:

 • wat klassenmanagement is
 • de basisvoorwaarden voor een goede groepssfeer (VIP)
 • een ander woord voor pedagogisch klimaat
 • verschillende opvoedmiddelen te noemen
 • de definitie van opvoeden
 • aspecten, waarmee je het opvoedingsproces positief kunt beïnvloeden
 • het verschil tussen gezag en macht
 • wat de invloed van inrichting kan zijn op het pedagogisch klimaat
VRAGEN?

Slide 23 - Tekstslide

Huiswerk
Huiswerk: 
 • Lees bladzijde 160 t/m 167
 • Kijk nu eens naar je eigen groep op stage, wat kun je zeggen over de sfeer in de groep volgende week

Slide 24 - Tekstslide