COM2 28112022


Commercieel 2

Klas 1mrec/ 1orea
Presentatie: principes van presentatie
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
RetailMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les


Commercieel 2

Klas 1mrec/ 1orea
Presentatie: principes van presentatie

Slide 1 - Tekstslide

6 P's

Slide 2 - Tekstslide

Samenvatting tot nu toe
Beslissingen over assortiment, rekening houden met:
 • Pareto-principe (80-20 regel)
 • Merkenopbouw
 • Fase PLC
 • Keuze toevoegen of saneren
 • Keuze trading up of trading down
 • Brutorendement
 • Prijs: concurrentie-, consument- of kostengeoriënteerd
 • Prijs: assortimentsprijsstrategie

Slide 3 - Tekstslide

Wat is Prijsperceptie?

Slide 4 - Open vraag

Wat is het verschil tussen prijsdifferentiatie en prijsdiscriminatie?

Slide 5 - Open vraag

Wat is prijselasticiteit?

Slide 6 - Open vraag

De afroom- en penetratiestrategieën zijn voorbeelden van.....?

Slide 7 - Open vraag

Noem twee belangrijke punten die vermeld staan in de Prijzenwet.

Slide 8 - Open vraag

Hoofdstuk 3
- Zonder prijs geen omzet.
- Prijs is zeer flexibel.
- Prijs is een belangrijk concurrentiemiddel.
- Prijs bepalen op basis van externe én interne invloeden.
- Prijs bepalen op basis van moment.
- Prijs en vraag hangen samen.
- Wetgeving rondom prijs van belang!

Slide 9 - Tekstslide

Inhoud
 • H4: Commerciële presentatie
 • Sfeer/functie
 • AIDA-model
 • Huisstijl
 • High/low involvement
 • Presentatieplan

Slide 10 - Tekstslide

Wat is de definitie van winkelpresentatie?

Slide 11 - Open vraag

Commerciële presentatie
Het op een aantrekkelijke manier "zichtbaar" maken van je winkelformule en je artikelen voor mogelijke klanten, zodat de kans op verkoop maximaal is.

Alle zintuigen!
  Slide 12 - Tekstslide

Doelen presentatie: AIDA

Slide 13 - Tekstslide

Commerciële presentatie
Moet...
...opvallend zijn.
...aantrekkelijk zijn.
...aanzetten tot actie.
...consistent zijn.
...passen bij je doelgroep (en dus winkelformule).

Attentiewaarde!


Slide 14 - Tekstslide

Opdracht
 • 2 x 5 minuten.
 • Probeer 10 verschillende dingen op te noemen die jouw winkel doet om  Aandacht, Interesse, Verlangen en Actie te bevorderen met de presentatie.
 • Vergelijk dit met één of twee andere studenten.
 • Benoem de verschillen en probeer deze te verklaren.

Slide 15 - Tekstslide

Structuren
Onderdelen presentatie:
1. Winkelinterieur
 • Winkelsfeer
 • Winkelfunctie

2. Winkelexterieur
 • Winkelsfeer

Slide 16 - Tekstslide

Winkelsfeer
Hoe aangenaam het verblijf in de winkel is voor je doelgroep(en). 
Ook wel winkelbeleving.

→ Alle zintuigen
→ Huisstijl (visueel)

Slide 17 - Tekstslide

Wat hoort er bij....
...horen?
...voelen?
...ruiken?
...proeven?
...zien?

Slide 18 - Tekstslide

Zien → huisstijl
Bestaat uit de kleuren, logo, typografie (vorm en verdeling van de letters) en steeds terugkerende beelden.
Remodelling en restyling

 

Slide 19 - Tekstslide

Onderdelen exterieur

Slide 20 - Woordweb

Invloed op?

Slide 21 - Tekstslide

Sfeer → functie
Sfeer = hoe aangenaam de winkel is voor je doelgroep.
Belangrijk voor:
 • Koopgedrag.
 • Klantenbinding.

Moet passen binnen de winkelfunctie!

Slide 22 - Tekstslide

Winkelfunctie
Indeling op basis van praktische zaken:

 • Verkoopsysteem.
 • Ruimte.
 • High of low involvement.

Slide 23 - Tekstslide

Ruimte
Efficiënt inrichten van:
 • Verkoopvloeroppervlakte.
 • Kassaoppervlakte.
 • Serviceoppervlakte.
 • Operationele oppervlakte.

Slide 24 - Tekstslide

Presentatieplan
Doel → inhoud + vorm + planning/organisatie/budget → evaluatie.
(PDCA!)

 • Frontpresentatieplan & etalageplan
 • Schappenplan / Displayplan
 • Actieplan (tijdelijk)Slide 25 - Tekstslide

Volgende keer
Vervolg presentatie, indeling assortiment:
 • Routing
 • Family grouping / verwantschappen
 • Presentatievormen
 • Schappenplan
 • Schaprendement / schapelasticiteit
 • Webwinkel

Slide 26 - Tekstslide