Herhaling OV2-OV3

Herhaling OV2-OV3
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
BedrijfseconomieSecundair onderwijs

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Herhaling OV2-OV3

Slide 1 - Tekstslide

Wat wordt er bedoelt met de bevolking op arbeidsleeftijd?

Slide 2 - Open vraag

CAO staat voor
A
collectief arbeidsoverleg
B
collectief arbeidsovereenkomst
C
collectief arbeidsrecht
D
collectief sociaal overleg

Slide 3 - Quizvraag

Slide 4 - Tekstslide

Wat kan je hierover vertellen?

Slide 5 - Open vraag

Welke zaken moeten verplicht in een arbeidsovereenkomst staan:
werktijden, brutoloon, pensioenregeling, proeftijd
gegevens van de WG en WN, maaltijdcheques
werktijden, nettoloon, duur van het contract
vakantie en verlofdagen, brutoloon, duur van contract

Slide 6 - Poll

seizoenswerkloosheid
economische werkloosheid
jeugdwerkloosheid
structurele werkloosheid
tijdelijk werkloos

Slide 7 - Sleepvraag

Als je weet dat de beroepsbevolking= 900 000 en de totale bevolking (15-64j)= 1 100 000
Hoeveel % bedraagt de activiteitsgraad?

Slide 8 - Open vraag

Wat omvat een arbeidsreglement doorgaans?

A
Alleen de lonen en werktijden
B
Alle regels en voorschriften die gelden binnen een bedrijf met betrekking tot arbeid
C
Alleen vakantie en verlofregeling
D
Alleen procedures voor ontslag en disciplinaire maatregelen

Slide 9 - Quizvraag

Wat kan je hierover vertellen?

Slide 10 - Woordweb

De werkloosheidsgraad bedraagt 5,6%. Wat betekent dit? Leg uit

Slide 11 - Open vraag

Welke van de volgende factoren kan de uitkomst van onderhandelingen tussen WN en WG beïnvloeden?
A
arbeidswetgeving
B
economische omstandigheden
C
sociale normen bv. 'eerlijk' loon
D
alle bovenstaande

Slide 12 - Quizvraag

werkzaamheidsgraad
activiteitsgraad
werkloosheidsgraad
beroepsbevolking
werkende +NWWZ
           NWWZ
____________________ x 100
   beroepsbevolking
beroepsbevolking
____________________    x 100
bevolking op arbeids-
      leeftijd ( 15-64)
       werkende
____________________ x 100
bevolking op arbeids-
      leeftijd ( 15-64)

Slide 13 - Sleepvraag

Wie regelt het arbeidsrecht?
A
Alleen de relatie tussen werkgevers en werknemers
B
Alleen de rechten van de werkgever
C
De relatie tussen werkgevers en werknemers, inclusief rechten en plichten van beide partijen
D
Alleen de rechten van de werknemer

Slide 14 - Quizvraag