4.1 Versnellen en vertragen

H4 Versnellen en vertragen
Pak je boeken en je chromebook en meld je aan bij lesson-up
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

H4 Versnellen en vertragen
Pak je boeken en je chromebook en meld je aan bij lesson-up

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we doen vandaag?

 • Voorkennis H4
 • Korte uitleg 4.1
 • Maken opdrachten 4.1
 • Afsluiten

Slide 2 - Tekstslide

Voorkennis
 1. Je kunt een snelheid-tijd/(v,t)-diagram en een plaats-tijd/(x,t)-diagram aflezen.
 2. Je kunt de formule voor gemiddelde snelheid toepassen. (vgem = x / t)
 3. Je kunt een gemiddelde snelheid in m/s omrekenen naar km/h. (omrekenfactor 3,6)
 4. Je kunt beschrijven wat de gevolgen voor een voorwerp zijn als er een kracht op werkt. (versnellen, vertragen, eenparig)
 5. Je kunt verschillende krachten beschrijven. (Fz, Fspier, Fres, Fmagn, Fspan, enz.)
 6. Je kunt de zwaartekracht op een massa berekenen. (Fz = m x g)
 7. Je kunt een kracht tekenen door gebruik te maken van een krachtenschaal. (1 cm = ... N)
 8. Je kunt de resulterende kracht berekenen van krachten die in dezelfde lijn liggen. (samenwerken, tegenwerken of parallelogrammethode)

Slide 3 - Tekstslide

Een slak kruipt 2,36 m omhoog op een boomstam. Hij doet hier 0,45 h over.
Bereken de gemiddelde snelheid van de slak in m/h.

Slide 4 - Open vraag

10 m/s = ..... km/h

Slide 5 - Open vraag

30 km/h = ..... m/s

Slide 6 - Open vraag

Bereken de zwaartekracht die werkt op een paard met een massa van 550 kg.

Slide 7 - Open vraag

Bepaal de resultante op de fietser in figuur 1.
De pijl Fvooruit heeft een lengte van 2,3 cm.
De pijl Fachteruit heeft een lengte van 1,5 cm.

Slide 8 - Open vraag

Welke krachten werken er in de afbeelding?

Slide 9 - Open vraag

Hoe beweegt de fietser in figuur 1?
A
Versneld
B
Vertraagd
C
Eenparig

Slide 10 - Quizvraag

Sleep het juiste (v,t)-diagram naar het juiste (x,t)-diagram

Slide 11 - Sleepvraag

4.1 Versnellen en vertragen
 1. Je kunt een beweging vastleggen in een (v,t)-diagram en in een (x,t)-diagram.
 2. Je kunt uit een (v,t)- of (x,t)-diagram afleiden om wat voor soort beweging het gaat.
 3.  Je kunt uitleggen hoe de grootheden versnelling en vertraging zijn gedefinieerd.
 4. Je kunt de versnelling van een eenparig versnelde beweging berekenen.
 5. Je kunt de vertraging van een eenparig vertraagde beweging berekenen.
 6. Je kunt de afgelegde afstand bepalen met het (v,t)-diagram van een beweging.

Slide 12 - Tekstslide

Soorten bewegingen
-stilstaan
-constante snelheid
-versnellen
-vertragen

Slide 13 - Tekstslide

Versnelling/vertraging berekenena - versnelling of vertraging in m/s2
t - tijd in s
v - snelheid in m/s
a=ΔtΔv
Δv=veindvbegin

Slide 14 - Tekstslide

Oppervlakte methode
De oppervlakte onder een v,t diagram = afgelegde afstand
vgem = x /t 
x = vgem x t

Slide 15 - Tekstslide

En nu zelfstandig aan het werk
Maak de opdrachten van 4.1

Slide 16 - Tekstslide