DO 2 - les 6: "Leerinhouden"


LES 6:
"Leerinhouden"
(cursus pp. 57-84)
1 / 56
volgende
Slide 1: Tekstslide
Didactisch ontwerpen 2Hoger onderwijs

In deze les zitten 56 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les


LES 6:
"Leerinhouden"
(cursus pp. 57-84)

Slide 1 - Tekstslide

Plan van aanpak
 • 4/05: hoofdstuk 'leerinhouden'
 • 11/05: werkcollege + vragensessie examentaak 
 • 18/05: hoofdstuk 'evaluatie'
 • 25/05: proefexamen

 • vrijdag 27/05 (23.59 u.): examentaak digitaal indienen (Canvas)

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Leerinhouden: overzicht
 1. Visie op leerinhouden
 2. Ordening van leerinhouden
 3. Non-linguïstische representaties
 4. Cursusteksten

Slide 4 - Tekstslide

Visie op leerinhouden

Slide 5 - Tekstslide

Ter introductie
Video Terzake - Onderwijskwaliteit:
https://onderwijs.hetarchief.be/pid/6d5p861m4c

 • Welk knelpunt i.v.m. het Vlaamse onderwijs komt aan bod?
 • Ervaar jij dit ook zo? 

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

"We moeten (terug) meer focussen op kennis in ons onderwijs."
😒🙁😐🙂😃

Slide 8 - Poll

Leerinhouden: doel of middel?

Slide 9 - Tekstslide

De inhouden binnen informatica veranderen zo snel. Dit jaar werken we met MS Excel, volgend jaar misschien met een ander programma. Ik tracht vooral te bereiken dat mijn leerlingen de basisprincipes van het rekenblad begrijpen en kunnen toepassen. Zo kunnen mijn leerlingen over tien jaar hopelijk nog met het dan gangbare rekenblad werken.
A
Leerinhouden als doel
B
Leerinhouden als middel

Slide 10 - Quizvraag

Mijn leerlingen moeten de vervoegingen van een hele reeks werkwoorden in de meest courante tijden van buiten kennen. Dat is basiskennis van de Franse taal, toch?
A
intellectualistische visie
B
didactisch-formalistische visie

Slide 11 - Quizvraag

Leerinhouden: wat en in welke volgorde?

Slide 12 - Tekstslide

PTS Boom koos ervoor om i.f.v. de eindtermen 'leren leren' voor de eerste graad eerst aandacht te besteden aan de inhoudstafel, alvorens leerlingen zelf schema's te laten maken.
A
macroniveau
B
mesoniveau
C
microniveau
D
het voorbeeld heeft geen betrekking op leerinhouden

Slide 13 - Quizvraag

Mevr. Tielen beslist om het hoofdstuk 'stadsontwikkeling' naar voor te schuiven in het jaar omdat
dit interessant is om de schooluitstap naar Doornik voor te bereiden.
A
macroniveau
B
mesoniveau
C
microniveau
D
het voorbeeld heeft geen betrekking op leerinhouden

Slide 14 - Quizvraag

Ordening van leerinhouden

Slide 15 - Tekstslide

Ordening in vakken
 • Lineaire ordening
 • Ordening volgens conceptuele structuren
 • Elaborerende ordening
 • Exemplarische ordening

Slide 16 - Tekstslide

Lineaire ordening
 • volgens voorkomen van inhouden in de werkelijkheid
 • volgens toepassingsmodaliteiten en - frequentie
 • volgens vakinhoudelijke structuur

Slide 17 - Tekstslide

Conceptuele ordening

Slide 18 - Tekstslide

Elaborerende ordening

Slide 19 - Tekstslide

Exemplarische ordening

 • Exemplarisch = representatief, "bij wijze van voorbeeld"
 • Keuze voor fundamentele onderdelen die de essentie illustreren

Slide 20 - Tekstslide

Welk type van lineaire ordening is hier van toepassing?

In de lessen MAVO waarin politiek centraal staat start de leerkracht met het bespreken van de leerlingenraad op school, de volgende lessen staat de gemeenteraad op het programma, pas daarna komt de Vlaamse en nationale politiek aan bod.
A
voorkomen van inhouden in de werkelijkheid
B
toepassingsmodaliteiten en -frequentie
C
vakinhoudelijke structuur
D
dit is geen voorbeeld van een lineair ordeningsprincipe

Slide 21 - Quizvraag

Welk type van lineaire ordening is hier van toepassing?

Bij biologie start men met het bestuderen van de bouw van een cel, daarna komen de processen in een
cel aan bod en tot slot is er aandacht voor de samenwerking tussen cellen. Deze leerinhouden bouwen immers verder op elkaar.

A
voorkomen van inhouden in de werkelijkheid
B
toepassingsmodaliteiten en - frequentie
C
vakinhoudelijke structuur
D
dit is geen voorbeeld van een lineair ordeningsprincipe

Slide 22 - Quizvraag

De lessenreeks DO2 stelt telkens één component van het didactisch model van De Corte centraal. We onderzoeken dan wat die component betekent in het didactisch proces en hoe jij die component kan invullen bij het voorbereiden van je lessen. We starten elke les dan ook vanuit
een beschouwing op het model en situeren de component daarin, waarna we inzoomen op een specifieke didactische component.
A
Lineaire ordening
B
Ordening volgens conceptuele structuren
C
Elaborerende ordening
D
Exemplarische ordening

Slide 23 - Quizvraag

Totaliteitsonderwijs
 • projectonderwijs
 • thematisch onderwijs
 • probleemgestuurd leren
 • modulair onderwijs
 • ...

Slide 24 - Tekstslide

Probleemgestuurd onderwijs
Voorbeeld: casussen onderwijsbeleid (DO1)

Slide 25 - Tekstslide

Modulair onderwijs
Voorbeeld: opleiding tot (hulp)kelner 
(Busleyden Atheneum, Campus Nekkerspoel)

Slide 26 - Tekstslide

Alles begrepen?
Opdracht 2 (cursus pp. 83-84)

Slide 27 - Tekstslide

Opdracht 2 - oplossingen
 1. Ordening volgens conceptuele structuren (V)
 2. Lineaire ordening volgens toepassingsmodaliteiten en -frequentie (V)
 3. Elaborerende ordening (V)
 4. Probleemgestuurd onderwijs (T)
 5. Exemplarische ordening (V)

Slide 28 - Tekstslide

Non-linguïstische representaties

Slide 29 - Tekstslide

Ter introductie

Slide 30 - Tekstslide

Welke studiemethode gebruikt Tom Waes om het getal pi te memoriseren tot 100 cijfers na de komma?

Slide 31 - Open vraag

Non-linguïstische representaties (NLR)
 • Combi van talige én niet-talige weergave van leerinhouden
 • Structuur en opmaak van NLR maakt onderlinge relaties zichtbaar

 • Voorbeelden: cursus pp. 72-75
 • Zie ook: SmartArt-toepassing in Word

Slide 32 - Tekstslide

Non-linguïstische representaties (NLR)
Didactisch gebruik:
 1. Volledige NLR’s aanbieden
 2. Half-ingevulde NLR’s aanbieden
 3. Lege NLR’s aanbieden
 4. Niks aanbieden

Slide 33 - Tekstslide

Cursusteksten

Slide 34 - Tekstslide

Cursustekst beoordelen
 • Bestudeer de cursustekst (voorbeeld) op Canvas.
 • Evalueer de kwaliteit van deze cursustekst a.h.v. de checklist in de cursus (pp. 77-78).

Slide 35 - Tekstslide

Selecteer 2 criteria en leg uit hoe ze (wel/niet) in de cursustekst aanwezig zijn.

Slide 36 - Open vraag

Cursustekst: kwaliteitscriteria
 • inhoud
 • lay-out en structuur
 • didactische criteria

Slide 37 - Tekstslide

Examentaak

Slide 38 - Tekstslide

Slide 39 - Tekstslide

Antwoorden toets Canvas

Slide 40 - Tekstslide

Slide 41 - Tekstslide

Slide 42 - Tekstslide

Slide 43 - Tekstslide

Slide 44 - Tekstslide

Slide 45 - Tekstslide

Slide 46 - Tekstslide

Slide 47 - Tekstslide

Slide 48 - Tekstslide

Slide 49 - Tekstslide

Ruzie op macroniveau?
VRT NWS (28/03/2023) - zie Canvas

Slide 50 - Tekstslide

Schemavormen
groeperen - samenvatten - classificeren

Slide 51 - Tekstslide

Schemavormen
volgorde aangeven - ideeën ordenen

Slide 52 - Tekstslide

Schemavormen
verbanden visualiseren - oorzaak-gevolg weergeven

Slide 53 - Tekstslide

Schemavormen
analyseren - vergelijken

Slide 54 - Tekstslide

Cursusteksten

Slide 55 - Tekstslide

Cursustekst beoordelen
 • Bestudeer de cursustekst (voorbeeld) op Canvas.
 • Evalueer de kwaliteit van deze cursustekst a.h.v. de checklist in de cursus (pp. 15-16).

Slide 56 - Tekstslide