WiNL_Par_1.3

Wonen in Nederland
Domein Leefomgeving

1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Wonen in Nederland
Domein Leefomgeving

Slide 1 - Tekstslide

Wat?
Beetje herhalen par 1.2 "AK lessie met Jeroen"
Uitleg par 1.3 "Inspelen op de natuur"Slide 2 - Tekstslide

Hoe vaak per dag is het eb?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 3 - Quizvraag

Minimaal verschil tussen hoog en laag water noemen we
A
Doodtij
B
Springtij
C
Zeetij
D
Wantij

Slide 4 - Quizvraag

Slide 5 - Tekstslide

Het grootste verschil tussen eb en vloed vind je bij ....?
A
A
B
B
C
C

Slide 6 - Quizvraag

Wat laat de zee achter in tijden van sterke zeespiegelstijging?
A
vnl. zand door duinvorming
B
vnl. veen door moerasvorming
C
vnl. klei door overstroming
D
vnl. stenen door zeedoorbraken

Slide 7 - Quizvraag

Door het proces bij welk nummer wordt bepaald of een kust een afbraakkust of een aanslibbingskust is?
A
1
B
4
C
6
D
7

Slide 8 - Quizvraag

lagune: (zout) meer tussen strand en strandwal

Slide 9 - Tekstslide

Aantekening:
Kustafslag tegengaan:
  • Kustlijn van 1990 vasthouden: 
  • Zandsuppletie = Het opspuiten van zand voor of op het strand om de kust te beschermen. 
  • Dynamisch kustbeheer = Maatregelen waarbij de natuur op het strand en in de duinen zelf bepaalt hoe de kust eruitziet. 
     - Zandmotor = Grote hoeveelheid zand in zee tussen
       Hoek van Holland en Den Haag. De natuur verdeelt
       dit zand langs de kust.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Twee vormen van suppletie: strandsuppletie en vooroeversuppletie. 

Rijkswaterstaat steeds meer vooroeversuppletie(onderwatersuppletie) toe.


Slide 13 - Tekstslide

Wat zijn de voordelen van vooroeversuppletie t.o.v. strandsuppletie?

Slide 14 - Open vraag

Voordelen: geen overlast op strand, lagere kosten.
onder water spoelt ook veel zand weg, dit wordt nu ook aangevuld

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Zandmotor

Slide 17 - Tekstslide

Zandmotor
-zandmotor
-dynamisch kustbeheer
-zandsuppletie

Slide 18 - Tekstslide

de Zandmotor
Een nieuwe manier om de kust te verdedigen. Je spuit voortdurend zand voor de NL kust en laat de zee zelf het zand verspreiden. 

(ipv om de 5 jaar het zand op strand te spuiten)
Zeestromen en getijden zorgen voor de verspreiding van het zand. 

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

Voor de natuurlijke verspreiding van het zand zorgen getijden en zeestromen. Welke factor ook?
A
de mensen
B
de zee
C
de dieren
D
de wind

Slide 21 - Quizvraag

De kust van Noord-Holland
CSE - VWO - AK - 2015-1

Slide 22 - Tekstslide


Slide 23 - Open vraag


Slide 24 - Open vraag

Op sommige plaatsen is de duinenrij weg. Welke soort verdediging is dan nodig?
A
een eilandenrij
B
dynamische kustverdediging
C
zachte kustverdediging
D
harde kustverdediging

Slide 25 - Quizvraag


Slide 26 - Open vraag


Slide 27 - Open vraag

Weektaak
WiNL H1 §3: vraag 4, 5, 6, 8
Casusopdracht H1
Start H2 vraag 2, 5


Slide 28 - Tekstslide