Jeelo bron: Brandend heet of ijzig koud

1682: Brandend heet of ijzig koud
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
Begrijpend lezenBasisschoolGroep 7,8

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 150 min

Onderdelen in deze les

1682: Brandend heet of ijzig koud

Slide 1 - Tekstslide

Waar denk je dat de bron over gaat?

Slide 2 - Woordweb

Slide 3 - Video

doel van de bron:
Leesdoel: 
  • De leerling kan de bron lezen, begrijpen en bespreken met anderen met behulp van denkvragen (informerende tekst). 
  • De leerling kan aan de hand van een bron uitleggen hoe mensen wonen en werken in extreme situaties.
Lesdoel:
  • je kunt de bron visualiseren om zo te bewijzen dat je de bron begrijpt

Slide 4 - Tekstslide

Deelvraag modelen
  • Wat vertelt de schrijver me?
  • Wat wil de schrijver dat ik begrijp of te weten kom?
  • Hoe gebruikt de schrijver de taal om iets duidelijk te maken?
  • Zijn er moeilijke woorden in de tekst?

Slide 5 - Tekstslide

Onderstreep tijdens het lezen moeilijke woorden en zet een vraagteken bij waar je meer over wilt weten. 

Slide 6 - Tekstslide

De leerkracht leest voor!

Slide 7 - Tekstslide

Wat wordt er bedoeld met extreme weersomstandigheden?
A
Weersomstandigheden die normaal zijn
B
Weersomstandigheden die uitzonderlijk zijn

Slide 8 - Quizvraag

Wat betekent het woord Dynamiet
A
Stof die ontploffingen kan veroorzaken
B
Ontploffingsgevaar

Slide 9 - Quizvraag

Wat wordt er bedoeld in de tekst met het woord onderkomen

Slide 10 - Open vraag

Wat is de Poolcirkel?

Slide 11 - Open vraag

Beantwoord klassikaal een denkvraag

Slide 12 - Tekstslide

Beantwoord samen de denkvragen
Bespreek in tweetallen de overige denkvragen. Het is vooral de bedoeling dat jullie hier samen over praten en de antwoorden noteren. 

Slide 13 - Tekstslide

Visualiseer de bron
  • Ga in tweetallen aan de slag met stapper 1913 'Visualiseer een bron' 
  • Je maakt samen 1 visualisatie

Slide 14 - Tekstslide

Maak de controleervragen

Slide 15 - Tekstslide