Intervisie 13 februari 2023 docenten


Welkom bij de
intervisiebijeenkomst
van maandag 
22 mei 2023

1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
intervisieWOStudiejaar 1

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les


Welkom bij de
intervisiebijeenkomst
van maandag 
22 mei 2023

Slide 1 - Tekstslide

opwarmertje:
     open/gesloten vragen

 • Vraag om de beurt aan degene die naast je zit (rechts) een gesloten vraag?
 • De ander geeft antwoord en stelt vervolgens een open vraag aan de volgende enz.
 • Daarna doen we hetzelfde maar dan met open vragen en aan degene die naast je zit (links)

Slide 2 - Tekstslide

Terugblik vorige keer.

Wat heb je aan de intervisie gehad?
Heb je de opbrengst al kunnen gebruiken?

Slide 3 - Tekstslide

Opbouw gesprek
Balint-methode

Slide 4 - Tekstslide

Balint-methode

stap 1 inventariseren 
De inbreng moet concreet zijn, niet te groot en nog niet opgelost.

stap 2 Keuze 
Welke inbreng kiezen jullie?

stap 3 Inbreng 
De inbrenger vertelt kort over zijn inbreng.

stap 4 associatie
De deelnemers schrijven kort hun associaties op bij de inbreng

Slide 5 - Tekstslide

Balint-methode

stap 5 beeldvorming
De deelnemers formuleren verhelderende vragen, schrijven die op en lezen die voor. 
De inbrenger antwoordt kort en duidelijk.
Zo nodig doen de deelnemers een tweede vragenronde.
De voorzitter vat het probleem samen en checkt of die klopt.

stap 6 oordeelsvorming
De deelnemers schrijven adviezen op.
De inbrenger schrijft een advies aan zichzelf.
De adviezen worden door de deelnemers en de inbrenger voorgelezen.
Over deze adviezen wordt niet gediscussieerd.

Slide 6 - Tekstslide

Balint-methode

stap 7 besluitvorming
De inbrenger vertelt wat hij aan de adviezen heeft en vergelijkt de adviezen met het eigen advies. De inbrenger vertelt wat hij met de adviezen gaat doen.

stap 8 gedrag in de groep
De deelnemers vertellen welk gedrag van de inbrenger, in relatie met de inbreng, terugzien in de intervisiegroep. Ze doen dat zonder aan te vallen. De inbrenger vertelt wat hij wel en niet herkent.

stap 9 gedrag in vergelijkbare situaties
De deelnemers vertellen hun associaties. Ze vertellen over hun eigen handelen in soortgelijke situaties.


Slide 7 - Tekstslide

 stap 1 inventariseren 
De inbreng moet concreet zijn, niet te groot en nog niet opgelost.

stap 2 Keuze 
Welke inbreng kiezen jullie?
(is er een casus die voorrang nodig heeft?)

stap 3 Inbreng 
De inbrenger vertelt kort over zijn inbreng.    

stap 4 associatie
De deelnemers schrijven kort hun associaties op bij de inbreng

Slide 8 - Tekstslide

 stap 5 beeldvorming

De deelnemers formuleren verhelderende vragen, schrijven die op en lezen die voor.
De inbrenger antwoordt kort en duidelijk.
Zo nodig doen de deelnemers een tweede vragenronde.
De voorzitter vat het probleem samen en checkt of die klopt.


Slide 9 - Tekstslide

 
stap 6 oordeelsvorming

De deelnemers schrijven adviezen op.
De inbrenger schrijft een advies aan zichzelf.
De adviezen worden door de deelnemers en de inbrenger voorgelezen.
Over deze adviezen wordt niet gediscussieerd.

Slide 10 - Tekstslide

stap 7 besluitvorming


De inbrenger vertelt wat hij aan de adviezen heeft en vergelijkt de adviezen met het eigen advies. De inbrenger vertelt wat hij met de adviezen gaat doen.
Slide 11 - Tekstslide

stap 8 gedrag in de groep
 
De deelnemers vertellen welk gedrag van de inbrenger, in relatie met de inbreng, terugzien in de intervisiegroep. Ze doen dat zonder aan te vallen. De inbrenger vertelt wat hij wel en niet herkent.

stap 9 gedrag in vergelijkbare situaties

De deelnemers vertellen hun associaties. Ze vertellen over hun eigen handelen in soortgelijke situaties.


Slide 12 - Tekstslide

Bedankt voor jullie 
inzet!

Slide 13 - Tekstslide

STAR methode
Situatie
Taak (rol van de verteller)
Waar speelde de situatie zich af?
Wie waren erbij betrokken?
Waarom waren de mensen daar?
Wanneer speelde de situatie?
Wat was je taak?
Wat vond je dat je in deze situatie moest doen?
Resultaat (afloop)
Actie (script)

Slide 14 - Tekstslide

Intervisie | 23 maart 2021
1. Jullie vertellen kort over je casus en de groep kiest een
    casus. 
3. Toelichting op gekozen casus
4. Vragenronde (de situatie duidelijk krijgen)
5. Analyse van de situatie
6. Rondje adviezen
7. Reactie van inbrenger op adviezen
8. Wat neem je mee......

Slide 15 - Tekstslide

 • De inbrenger vertelt uitgebreider over het voorval. Wat gebeurde er en wat deed dat met jou?

 • Ideeën, oplossingen en beschrijvingen van wat er na het incident gebeurde, laat de inbrenger weg.
    
 • De groep oppert geen ideeën en  oplossingen enz. 
Toelichting 

Slide 16 - Tekstslide


 •  Ieder groepslid noteert voor zichzelf vragen         om meer inzicht in het incident te krijgen.

 • Ook hier zijn mondelinge vragen zijn nog 
     niet toegestaan. (5 min) 
Vragen noteren 

Slide 17 - Tekstslide


De leden van de groep stellen informatieve, inhoudelijke vragen aan de inbrenger. 

Dit zijn vragen naar wie, wat, waar, waarom, waardoor en hoe?
(10 min)  
Informatieronde 

Slide 18 - Tekstslide

Ieder schrijft voor zichzelf zijn/haar beeld van het probleem op. Hoe zie je de situatie? (Wat zijn oorzaken?- analyseer de situatie)

Wanneer iedereen klaar is worden de verschillende percepties op het bord genoteerd. (5 min) 
Percepties

Slide 19 - Tekstslide

 • De inbrenger geeft een reactie op de
     verschillende percepties.


 • De groep praat over de verschillende percepties  en de inbrenger kiest uit met welke wordt verder  gegaan. (5 min) 
Percepties 

Slide 20 - Tekstslide


 • De groepsleden delen hun ervaringen met
     soortgelijke vraagstukken en situaties. 

 • De adviezen (Als ik jou was, dan..) 
     worden genoteerd. (10 min) 
     (Wat zou ik doen en waarom?)

  
Delen ervaringen en adviezen 

Slide 21 - Tekstslide

- De inbrenger begint en geeft aan
  welke suggesties hij/zij gaat
  gebruiken

- Daarna vertellen de anderen wat
  zij hebben opgepikt uit de inhoud
  van deze bijeenkomst.
Wat neem je mee?  (inhoud)

Slide 22 - Tekstslide

- Iedereen reflecteert op de sessie 

 (manier van werken, eigen inbreng
  hierin e.d.) 
Wat neem je mee?  (proces)

Slide 23 - Tekstslide

Tips en Tops

Slide 24 - Woordweb

Intervisie | 23 maart 2021

Slide 25 - Tekstslide