Intervisie 13 februari 2023 docenten


Welkom bij de
intervisiebijeenkomst
van dinsdag 
13 juni 2023

1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
intervisieWOStudiejaar 1

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les


Welkom bij de
intervisiebijeenkomst
van dinsdag 
13 juni 2023

Slide 1 - Tekstslide

opwarmertje:

 • Noem een punt waarover je tevreden bent dit schooljaar en een punt waar je niet tevreden over bent.

Slide 2 - Tekstslide

Laatste intervisie van dit schooljaar.

Wie heeft een casus?
Is je casus urgent?

Slide 3 - Tekstslide

5 stappenmethode

stap 1 introductie
 • jullie vertellen over je casus.
 • jullie kiezen een casus.

stap 2 probleemverkenning
De inbrenger vertelt kort over zijn inbreng.
De deelnemers stellen vragen (verhelderende en verdiepende)Slide 4 - Tekstslide

stap 3 probleemdefinitie

 • de deelnemers en de inbrenger formuleren tenminste één probleemdefinitie.
 • jullie doen dat in de ik-vorm  (Stel jij bent de inbrenger, hoe zou je jouw probleem dan definiëren?)
 • Jullie lezen de probleemdefinitie één voor één voor.
 • De inbrenger kiest één van de formuleringen

Slide 5 - Tekstslide

stap 4 advisering

 • de deelnemers formuleren ten minste één advies.
 • De inbrenger reageert op de adviezen.
 • De inbrenger vertelt wat hem aanspreekt en wat niet?
 • De inbrenger geeft aan welk advies hij gaat toepassen.Slide 6 - Tekstslide

stap 5 evaluatie

 • De inbrenger vertelt hoe hij het proces van inbreng tot advies heeft ervaren. 
 • De inbrenger vertelt welk effect de reacties van de groepsleden en de geboden oplossingen op hem hebben.
 • De deelnemers vertellen hoe ze het werken met dit model hebben ervaren.
 • Hoe vonden jullie de intervisie afgelopen schooljaar?

Slide 7 - Tekstslide

Heel erg bedankt!

Jullie waren een heel fijne en professionele groep!

Slide 8 - Tekstslide

Opbouw gesprek

Slide 9 - Tekstslide

Intervisie | 23 maart 2021
1. Jullie vertellen kort over je casus en de groep kiest een
    casus. 
3. Toelichting op gekozen casus
4. Vragenronde (de situatie duidelijk krijgen)
5. Analyse van de situatie
6. Rondje adviezen
7. Reactie van inbrenger op adviezen
8. Wat neem je mee......

Slide 10 - Tekstslide

 • De inbrenger vertelt uitgebreider over het voorval. Wat gebeurde er en wat deed dat met jou?

 • Ideeën, oplossingen en beschrijvingen van wat er na het incident gebeurde, laat de inbrenger weg.
    
 • De groep oppert geen ideeën en  oplossingen enz. 
Toelichting 

Slide 11 - Tekstslide


 •  Ieder groepslid noteert voor zichzelf vragen         om meer inzicht in het incident te krijgen.

 • Ook hier zijn mondelinge vragen zijn nog 
     niet toegestaan. (5 min) 
Vragen noteren 

Slide 12 - Tekstslide


De leden van de groep stellen informatieve, inhoudelijke vragen aan de inbrenger. 

Dit zijn vragen naar wie, wat, waar, waarom, waardoor en hoe?
(10 min)  
Informatieronde 

Slide 13 - Tekstslide

Ieder schrijft voor zichzelf zijn/haar beeld van het probleem op. Hoe zie je de situatie? (Wat zijn oorzaken?- analyseer de situatie)

Wanneer iedereen klaar is worden de verschillende percepties op het bord genoteerd. (5 min) 
Percepties

Slide 14 - Tekstslide

 • De inbrenger geeft een reactie op de
     verschillende percepties.


 • De groep praat over de verschillende percepties  en de inbrenger kiest uit met welke wordt verder  gegaan. (5 min) 
Percepties 

Slide 15 - Tekstslide


 • De groepsleden delen hun ervaringen met
     soortgelijke vraagstukken en situaties. 

 • De adviezen (Als ik jou was, dan..) 
     worden genoteerd. (10 min) 
     (Wat zou ik doen en waarom?)

  
Delen ervaringen en adviezen 

Slide 16 - Tekstslide

- De inbrenger begint en geeft aan
  welke suggesties hij/zij gaat
  gebruiken

- Daarna vertellen de anderen wat
  zij hebben opgepikt uit de inhoud
  van deze bijeenkomst.
Wat neem je mee?  (inhoud)

Slide 17 - Tekstslide

- Iedereen reflecteert op de sessie 

 (manier van werken, eigen inbreng
  hierin e.d.) 
Wat neem je mee?  (proces)

Slide 18 - Tekstslide

Bedankt voor jullie bijdragen!

Slide 19 - Tekstslide

Tips en Tops

Slide 20 - Woordweb

Intervisie | 23 maart 2021

Slide 21 - Tekstslide