Oefentoets kerntaak 2 periode 4

Welke formule gebruik je voor het berekenen van het aantal wedstrijden in een halve competitie?

A
N x (N-1)
B
N-1
C
(N-1) : 2
D
N x (N-1) : 2
1 / 25
volgende
Slide 1: Quizvraag
Sport en organisatie (kt2)Beroepsopleiding

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen.

Onderdelen in deze les

Welke formule gebruik je voor het berekenen van het aantal wedstrijden in een halve competitie?

A
N x (N-1)
B
N-1
C
(N-1) : 2
D
N x (N-1) : 2

Slide 1 - Quizvraag

Welk systeem zie je hier?
1 -> 2 -> 3
↑ ↓
6 <- 5 <- 4


A
Klokopschuifsysteem
B
Vakopschuifsysteem
C
Poulesysteem
D
Kloksysteem

Slide 2 - Quizvraag

Wanneer gebruik je een waslijnsysteem?
A
Bij veel deelnemers (max 50-100)
B
Alleen bij groepen
C
Bij veel vuile was
D
Bij weinig deelnemers ( 25-30)

Slide 3 - Quizvraag

Jils organiseert een afvalsysteem voor 33 deelnemers. Wat is nodig voor de uitvoering?
A
Byes bepalen
B
Poules maken
C
Loten wie meedoet
D
Voorronde(s) bepalen

Slide 4 - Quizvraag

Bij welk aantal deelnemers ga je bij een afvalsysteem werken met een 'voorronde' ?
A
8 deelnemers
B
14 deelnemers
C
16 deelnemers
D
18 deelnemers

Slide 5 - Quizvraag

Susan werkt met het diagonaalsysteem. Wat is de 3e ronde?
1e 2e ronde 3e ronde?
1-2 1-4 ......
3-4 3-6 ......
5-6 2-5 .....

Wat is de juiste notatie voor de 3e ronde?
A
1-6 3-5 4-2
B
1-6 3-5 4-2
C
1-6 4-5 3-2
D
1-3 2-4 5-6

Slide 6 - Quizvraag

In welke 2 hoofgebieden worden organisatiesystemen onderscheiden?
A
afval- en uitdaagsystemen
B
recreatie en competitiesystemen
C
wedstrijd- en niet-wedstrijdgerichte systemen
D
roulatie en poulesystemen

Slide 7 - Quizvraag

Voor welke doelgroep is een spelenkermis het meest geschikt?
A
Ouderen van 65+
B
Kinderen 4-6 jaar
C
Jongeren van 12-18 jaar
D
Kinderen van 9-12 jaar

Slide 8 - Quizvraag

Een poule bestaat uit 8 deelnemers. Iedereen wil een keer tegen elkaar spelen. Hoeveel wedstrijden worden er dan gespeeld?
A
42
B
7
C
56
D
8

Slide 9 - Quizvraag

De formule 'AIDA is bedoeld om met je pr middel stap voor stap aandacht te trekken van je doelgroep. Hoe is de formule? Sleep de juiste woorden naar de juiste letters:
Tekst
A
I
D
A
Aandacht
Interesse
Deelname
Actie
Allert
Deelnemer

Slide 10 - Sleepvraag

Sleep de taken in de juiste fase van een evenement
initiatieffase
voorbereidingsfase
uitvoeringsfase
nazorgfase
voorbereidingsdraaiboek maken
projectgroep samenstellen
dagdraaiboek maken
Financiën afhandelen

Slide 11 - Sleepvraag

Gegeven: 16 teams zijn verdeeld in 4 poules van 4. Hoeveel wedstrijden (totaal) worden er gespeeld in de poulefase bij een halve competitie?
A
28
B
24
C
48
D
12

Slide 12 - Quizvraag

Afspraken met een vrijwilliger leg je vast in een:
A
vrijwilligersdraaiboek
B
vrijwilligersprotocol
C
vrijwilligersbrief
D
vrijwilligersmail

Slide 13 - Quizvraag

Sleep de juiste kenmerken van een klein evenement naar de lege plek
Het duurt twee dagdelen
Gaat vooral om hoofdactiviteit
Vaak maar één organisatie
men begroot haalbaarheid vooraf
Lokaal, regionaal en landelijke uitstraling
Brede publiciteit
Heeft eigen medewerkers (vrijwilligers/professionals)

Slide 14 - Sleepvraag

In een afvalsysteem is het aantal deelnemers altijd een macht van 2. Welk aantal klopt niet?
A
16
B
24
C
32
D
64

Slide 15 - Quizvraag

Het aantal wedstrijden bij een halve competitie met 8 teams is:
A
28
B
56
C
32
D
64

Slide 16 - Quizvraag

In welke fase van een evenement maak je een voorbereidend draaiboek?
A
initiatieffase
B
voorbereidingsfase
C
uitvoeringsfase
D
nazorgfase

Slide 17 - Quizvraag

Gegeven: afvalsysteem 16 deelnemers.
Vraag: hoeveel ronden moeten worden gespeeld t/m finale?
A
3 ronden
B
5 ronden
C
4 ronden
D
6 ronden

Slide 18 - Quizvraag

Sleep de juiste 3 taken bij de nazorgfase van een evenement
Tekst
opruimen materiaal
microfoon aanzetten voor dankwoordje
vrijwilligers bedanken na evenement
opruimenm kleedkamers
financiën afhandelen
sponsoren bedanken

Slide 19 - Sleepvraag

Welk systeem valt onder de 'uitdaagsystemen'?
A
Afvalsysteem
B
Poulesysteem
C
Competitiesysteem
D
Pyramide systeem

Slide 20 - Quizvraag

Je organiseert een volleybaltoernooi met 16 teams. Je wilt een winnaar. Je hebt 4 velden en maar 2 uur de tijd. Wat zijn de meest logische opties?
A
Iedereen één keer tegen elkaar laten spelen
B
Opdelen in 4 poules, dan kruis, halve en finales
C
Afvalsysteem met verliezersronde
D
Opdelen in twee poules en dan halve competitie

Slide 21 - Quizvraag

Welke taken horen in een voorbereidend draaiboek?
A
Begroting maken
B
Ideeën bedenken
C
EHBO en regelen
D
Projectgroep samenstellen

Slide 22 - Quizvraag

Bij een procesevaluatie van een evenement kijk je naar:
A
de kosten die zijn gemaakt
B
de kwaliteit van de materialen
C
de voorbereiding en verloop van het evenement
D
de kwaliteit van de accommodatie

Slide 23 - Quizvraag

de 6 W en H formule is bedoeld:
A
voor het ontwerpen van een poster
B
voor het afhandelen van de nazorg
C
voor het maken van 6 afvalschema's
D
voor het maken van een draaiboek

Slide 24 - Quizvraag

Bij welk aantal deelnemers maak je gebruik van een bye of voorronde in een afvalsysteem?
Tekst
Bye
Bye
Voorronde
Voorronde
6
17
18
14

Slide 25 - Sleepvraag