Keuzedeel overbruggen interculturele diversiteit

 Wat is cultuur?
Keuzedeel Internationaal 1:
overbruggen (interculturele) diversiteit

Lesdag 3
1 / 47
volgende
Slide 1: Tekstslide
Keuzedeel INTMBOStudiejaar 1-3

In deze les zitten 47 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

 Wat is cultuur?
Keuzedeel Internationaal 1:
overbruggen (interculturele) diversiteit

Lesdag 3

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Interculturele Communicatie
Interculturele communicatie

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdag 3
 • culturele diversiteit
 • interculturele communicatie 
 • verbale en non- verbale communicatie
 •  Behoeften piramide Pinto 

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekent culturele diversiteit?
A
Miscommunicatie bij mensen die verschillen
B
Veel geloven bij elkaar in de regio
C
Een verscheidenheid aan culturen
D
Mate van verschil

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Diversiteit
Diversiteit gaat over
 •  De mix van verschillen tussen mensen: demografisch (leeftijd, religie, gender, seksuele diversiteit, cultuur), 
 • Fysieke mogelijkheden, maar ook over verschil in karakters, opleidingsniveau, vakgebieden, organisatiecultuur, etc.
 • Kortom, diversiteit gaat over alle verschillen tussen mensen.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bij het begrip cultuur gaat het om de drie punten die hieronder beschreven staan.
Welke daarvan is niet van belang bij culturele diversiteit?
A
De manier waarop mensen met elkaar omgaan
B
Alles wat door mensen is bedacht en gemaakt
C
De manier waarop mensen over allerlei onderwerpen denken en oordelen

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke stelling is niet waar
A
Als verpleegkundige kom je in aanraking met mensen die heel anders zijn opgevoed en waarde hechten aan heel andere zaken dan jij.
B
Als je normen en waarden botsen met een ander, kun je meebewegen met de ander door begrip te tonen. Dit betekent dat je een compromis zoekt.
C
Botsen je normen en waarden met een ander, dan kun je bij je standpunt blijven. Hierdoor wordt het conflict vaak weggenomen
D
Het is mogelijk je aan te passen aan de ander als jullie normen en waarden botsen. Je kunt je dan ongemakkelijk gaan voelen, omdat je normen en waarden niet meer kloppen met je gedrag

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Welke cultuurverschillen worden benoemd in het filmpje?

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe noem je het feit dat mensen verschillen o.a. afkomst, leeftijd, sekse, nationaliteit, seksuele geaardheid, religie en taalgebruik?
A
Diversiteit
B
Culturele identiteit
C
Interculturele communicatie

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekent 'culturele identiteit'?
A
De gedeelde, gemeenschappelijke, waarden en normen
B
Wie jij denkt dat je bent
C
Wie jij wilt zijn
D
Jouw waarden en normen waar jij trots op bent

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Culturele identiteit
= Het bewustzijn dat samenhangt met de gemeenschappelijk ervaren waarden en normen en een gedeeld verleden.
 
 • Jij behoort tot een groep en dit maakt deel uit van jouw zelfbeeld en zelfperceptie. 

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Is er bij ons op school sprake van diversiteit?
Ja
Nee
Weet ik niet

Slide 15 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Waar denk je aan bij interculturele communicatie

Slide 16 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Waarom kun je in Spanje of Italië beter niet het 'Rock on!' gebaar maken naar iemand?

Slide 18 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Interculturele communicatie kan grofweg worden gedefinieerd als het contact tussen personen van verschillende culturele achtergronden

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aandachtspunten voor communicatie met mensen uit een andere cultuur
Miscommunicatie kan het gevolg zijn van cultuurverschillen.
In het boek staan diverse tips uitgewerkt zoals:
 • Korte zinnen, eenvoudige woorden
 • Geen betuttelende of kleinerende houding aannemen
 • Realiseer je dat je eigen culturele achtergrond je waardeoordelen kleuren
 • Vriendelijkheid en een glimlach doen wonderen
 • Je gebaren kunnen een andere betekenis hebben
 • Ben voorzichtig met humor, dit kan verkeerd opgevat worden
 • Heb een open houding
 • Wees bedacht op analfabetisme.

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht tussendoor:
De klas wordt verdeelt in 2 groepen:
Groep 1 - Wakka Wakka cultuur
Groep 2 - Zoembie cultuur 

Verzin met je groep 5 verschillende rituelen die jullie als cultuur hanteren. Deze rituelen ga je na een 5 minuten durend overleg uitbeelden. Zorg dat alle 5 de rituelen tegelijk uitgevoerd worden. De andere groep gaat raden, zij krijgen hier 1 minuut voor. Zal dit lukken? 
Houdt 1,5 meter afstand!

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht bespreken
 • Was het lastig om rituelen te bedenken? Hoe kwam dat wel/niet? 
 • Hoe was het om de rituelen van de andere cultuur te raden?

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tips bij interculturele communicatie
 • Probeer je te verdiepen in opvattingen, normen & waarde en omgangsvormen in andere culturen
 • Respecteer andermans mening
 • Luister actief en onbevooroordeeld
 • Spreek duidelijk en niet te snel
 • Gebruik korte zinnen en makkelijke woorden
 • Wees niet te direct of zakelijk

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Invloed op communicatie
Nederlanders: inhoud staat centraal, niet de relatie
Nederlanders communiceren heel direct, in de landen om ons heel is dat heel anders 
Niet overal praat men graag over persoonlijke problemen
Men gebruikt bloemrijke taal (omschrijvend)

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aandachtspunten 
Heb een open, belangstellende houding
Ga niet uit van vanzelfsprekendheden
Geef geen waardeoordeel / mening
Wees vriendelijk, positief, respectvol
Spreek zelf goed Nederlands
Humor is cultuurgebonden 
Let op met oogcontact, aanraking 

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 27 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Ik-cultuur
Wij-cultuur

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De behoeftenpiramide van Pinto
FIJNMAZIGE CULTUUR             GROFMAZIGE CULTUUR


F-Cultuur                                  G-Cultuur
Eigen waarden normen           Meeste westerse culturen

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stappenplan interculturele communicatie
Stap 1: Je eigen (cultuurgebonden) normen en waarden leren kennen. Welke regels en codes zijn van invloed op je denken, handelen en communiceren?
  
Stap 2: De (cultuurgebonden) normen, waarden en gedragscodes van de ander leren kennen. Scheid meningen over het gedrag van de ander van de feiten. Onderzoek wat het ‘vreemde’ gedrag van de ander betekent.

Stap 3: Bepaal hoe je in de gegeven situatie met de geconstateerde verschillen in normen en waarden omgaat. Bepaal vervolgens waar je grenzen liggen wat betreft aanpassing aan en acceptatie van de ander. Maak deze grenzen aan de ander duidelijk.

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Is de piramide van Pinto vooral op Westers, of Niet-Westerse cultuur gericht?
A
Westers
B
Niet-Westers

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke piramide is hiernaast te zien?
A
Piramide van Maslow
B
Piramide van Pinto

Slide 32 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bij welke Piramide stond het individu centraal?
A
Maslow
B
Pinto

Slide 33 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Volgens Pinto bestaat goede interculturele communicatie uit drie stappen, de juiste volgorde is als volgt:
A
1. Wat zijn de waarden en normen van de ander? 2.Wat zijn je eigen waarden en normen? 3. Hoe kun je dan in een bepaalde situatie met elkaar omgaan?
B
1. Hoe kun je in een bepaalde situatie met elkaar omgaan? 2. Wat zijn de waarden en normen van een ander? 3. Wat zijn je eigen waarden en normen?
C
1. Wat zijn je eigen waarden en normen? 2. Wat zijn de waarden en normen van de ander? 3. Hoe kun je dan in een bepaalde situatie met elkaar omgaan?
D
1. Hoe kun je in een bepaalde situatie met elkaar omgaan? 2. Wat zijn je eigen waarden en normen? 3. Wat zijn de waarden en normen van een ander?

Slide 34 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dominante cultuur
Alle waarden, normen en gewoonten die de meerderheid van de bevolking met elkaar deelt.

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Individualistisch


Vrijheid om je persoonlijke identiteit te ontwikkelen (eigen keuzes, verantwoordelijkheid)

Collectivistisch


Het belang van de groep staat boven het individu (hechte groep, zorgen voor elkaar).

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Masculiene cultuur

Rollen zijn strikt gescheiden. Man is kostwinner, vrouw is zorgende.
Feminiene cultuur

Rollen van mannen en vrouwen lopen meer door elkaar (papadag).

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Segregatie

Als groepen mensen uit verschillende culturen langs elkaar heen gaan leven (China Town).
Assimilatie

Mensen passen zich zodanig aan dat ze hun eigen culturele identiteit loslaten.

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tips bij interculturele communicatie
 • Probeer je te verdiepen in opvattingen, normen & waarde en omgangsvormen in andere culturen
 • Respecteer andermans mening
 • Luister actief en onbevooroordeeld
 • Spreek duidelijk en niet te snel
 • Gebruik korte zinnen en makkelijke woorden
 • Wees niet te direct of zakelijk

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Je kunt interculturele communicatie bevorderen door:
A
je bewust te zijn van je eigen cultuur, waarden en normen en je verdiepen in de cultuur van de ander
B
de waarden en normen uit je eigen cultuur als maatstaf te nemen.
C
veel gebaren te gebruiken, want die betekenen in elke cultuur hetzelfde.
D
ervan uit te gaan dat waarden, normen en culturele gewoonten onveranderlijk zijn.

Slide 40 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht
Bekijk het filmpje en schrijf voor jezelf op welke voorbeelden van culturele diversiteit je ziet.


Slide 41 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 42 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Welke voorbeelden van culturele diversiteit haal jij uit het filmpje.

Slide 43 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 44 - Tekstslide

Waarom werd deze melkreclame in de Arabische emiraten een flop? Laat studenten benoemen wat ze zien op het bord en waar deze reclame voor staat?
Leg daarna uit dat de arabische taal van rechts naar links lezen, de blije baby gaat huilen naar het drinken van een flesje melk!

Slide 45 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag!
Maken:
Opdrachten:
Padlet: Film kijken + opdrachten maken.


Slide 46 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 47 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies