Interculturele communicatie les 5 MZ 1e lj

Interculturele Communicatie
Interculturele communicatie
Les 5 Communicatie
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
maatschappelijke zorgMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Interculturele Communicatie
Interculturele communicatie
Les 5 Communicatie

Slide 1 - Tekstslide

Voorbereiding op toets!
Toetsweek 15 november t/m 19 november

Kennistoets Communicatie
Thema 1 en 2: Hoofdstuk 1.1 t/m 2.6 uit digitale boek Communicatie - Thieme Meulenhoff

(1.1. aspecten communicatie, 1.2 communicatieproblemen, 1.3 interculturele communicatie, 
2.4 luisteren en luisterhouding, 2.5 alledaagse gesprekken en 2.6 actief luisteren)

+
Doornemen van de PowerPoints presentaties op It's learning

Slide 2 - Tekstslide

Waar denk je aan bij interculturele communicatie

Slide 3 - Woordweb

Wat is cultuur?

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Interculturele communicatie

interculturele communicatie = de communicatie tussen mensen van een verschillende cultuur.

Wanneer je met iemand uit een andere cultuur communiceert, kunnen er misverstanden ontstaan door cultuurverschillen of door een andere kijk op de wereld. 

Slide 6 - Tekstslide

Interculturele communicatie 
Diversitieit
Non-verbale communicatie gebruiken
Tolk inzetten bij anderstaligen 
Cultuurverschillen tussen mensen 

Slide 7 - Tekstslide

Diversiteit 
Mensen verschillen in:
- Culturele afkomst
- Leeftijd
- Sekse
- Nationaliteit
- Seksuele gaardheid
- Religie
- Taalgebruik
- etc.

Slide 8 - Tekstslide

Hoe noem je het feit dat mensen verschillen o.a. afkomst, leeftijd, sekse, nationaliteit, seksuele geaardheid, religie en taalgebruik?
A
Diversiteit
B
Culturele identiteit
C
Interculturele communicatie

Slide 9 - Quizvraag

culturele
diversiteit

Slide 10 - Woordweb

Culturele diversiteit
= de verscheidenheid aan culturen binnen een specifieke regio

Slide 11 - Tekstslide

Ik-cultuur
Wij-cultuur

Slide 12 - Tekstslide

De behoeftenpiramide van Pinto
FIJNMAZIGE CULTUUR             GROFMAZIGE CULTUUR


F-Cultuur                                  G-Cultuur
Eigen waarden normen           Meeste westerse culturen

Slide 13 - Tekstslide

Stappenplan interculturele communicatie
Stap 1: Je eigen (cultuurgebonden) normen en waarden leren kennen. Welke regels en codes zijn van invloed op je denken, handelen en communiceren?
  
Stap 2: De (cultuurgebonden) normen, waarden en gedragscodes van de ander leren kennen. Scheid meningen over het gedrag van de ander van de feiten. Onderzoek wat het ‘vreemde’ gedrag van de ander betekent.

Stap 3: Bepaal hoe je in de gegeven situatie met de geconstateerde verschillen in normen en waarden omgaat. Bepaal vervolgens waar je grenzen liggen wat betreft aanpassing aan en acceptatie van de ander. Maak deze grenzen aan de ander duidelijk.

Slide 14 - Tekstslide

Is de piramide van Pinto vooral op Westers, of Niet-Westerse cultuur gericht?
A
Westers
B
Niet-Westers

Slide 15 - Quizvraag

Welke piramide is hiernaast te zien?
A
Piramide van Maslow
B
Piramide van Pinto

Slide 16 - Quizvraag

Bij welke Piramide stond het individu centraal?
A
Maslow
B
Pinto

Slide 17 - Quizvraag

Volgens Pinto bestaat goede interculturele communicatie uit drie stappen, de juiste volgorde is als volgt:
A
1. Wat zijn de waarden en normen van de ander? 2.Wat zijn je eigen waarden en normen? 3. Hoe kun je dan in een bepaalde situatie met elkaar omgaan?
B
1. Hoe kun je in een bepaalde situatie met elkaar omgaan? 2. Wat zijn de waarden en normen van een ander? 3. Wat zijn je eigen waarden en normen?
C
1. Wat zijn je eigen waarden en normen? 2. Wat zijn de waarden en normen van de ander? 3. Hoe kun je dan in een bepaalde situatie met elkaar omgaan?
D
1. Hoe kun je in een bepaalde situatie met elkaar omgaan? 2. Wat zijn je eigen waarden en normen? 3. Wat zijn de waarden en normen van een ander?

Slide 18 - Quizvraag

Dominante cultuur
Alle waarden, normen en gewoonten die de meerderheid van de bevolking met elkaar deelt.

Slide 19 - Tekstslide

Individualistisch


Vrijheid om je persoonlijke identiteit te ontwikkelen (eigen keuzes, verantwoordelijkheid)

Collectivistisch


Het belang van de groep staat boven het individu (hechte groep, zorgen voor elkaar).

Slide 20 - Tekstslide

Masculiene cultuur

Rollen zijn strikt gescheiden. Man is kostwinner, vrouw is zorgende.
Feminiene cultuur

Rollen van mannen en vrouwen lopen meer door elkaar (papadag).

Slide 21 - Tekstslide

Segregatie

Als groepen mensen uit verschillende culturen langs elkaar heen gaan leven (China Town).
Assimilatie

Mensen passen zich zodanig aan dat ze hun eigen culturele identiteit loslaten.

Slide 22 - Tekstslide

Ik-cultuur
Wij-cultuur

Slide 23 - Tekstslide

Tips bij interculturele communicatie
  • Probeer je te verdiepen in opvattingen, normen & waarde en omgangsvormen in andere culturen
  • Respecteer andermans mening
  • Luister actief en onbevooroordeeld
  • Spreek duidelijk en niet te snel
  • Gebruik korte zinnen en makkelijke woorden
  • Wees niet te direct of zakelijk

Slide 24 - Tekstslide

Je kunt interculturele communicatie bevorderen door:
A
je bewust te zijn van je eigen cultuur, waarden en normen en je verdiepen in de cultuur van de ander
B
de waarden en normen uit je eigen cultuur als maatstaf te nemen.
C
veel gebaren te gebruiken, want die betekenen in elke cultuur hetzelfde.
D
ervan uit te gaan dat waarden, normen en culturele gewoonten onveranderlijk zijn.

Slide 25 - Quizvraag

Opdracht
Bekijk de aflevering van Puberruil en schrijf voor jezelf op welke voorbeelden van culturele diversiteit je ziet.
Bart Vs Zahim

Slide 26 - Tekstslide

Welke voorbeelden van culturele diversiteit haal jij uit het filmpje.

Slide 27 - Open vraag

Noem drie voorbeelden van culturele diversiteit in Nederland

Slide 28 - Open vraag