cross

Lessenreek MultiCulti KGT

Leerdoel
Aan het eind van deze lessenreeks kun je uitleggen wat een multiculturele samenleving is, waarom Nederland dat is en wat integratie inhoudt. Je kunt onderscheid maken tussen allochtonen en autochtonen
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & Maatschappijvmbo b, kLeerjaar 3

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 6 videos.

Onderdelen in deze les

Leerdoel
Aan het eind van deze lessenreeks kun je uitleggen wat een multiculturele samenleving is, waarom Nederland dat is en wat integratie inhoudt. Je kunt onderscheid maken tussen allochtonen en autochtonen

Slide 1 - Tekstslide

Cultuur
Dominante en subculturen:
- Dominant: normen en waarde en gewoonte van de meeste mensen in een land.
- Subcultuur: cultuur van een kleine groep mensen, binnen een samenleving.
NEEM OVER!

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Kenmerken
dominante cultuur

Slide 4 - Woordweb

Opdrachten Basis
blz. 91 en 92
opdracht 1,2,3,4,6, 
+ samenvatting 

opdrachten KL
blz. 64
opdracht 1,2,5,6,8,9,11 

opdrachten GL 
blz. 64 
opdracht 1,2,4,5,6,8,9,11 

Niet af? Huiswerk
timer
1:00

Slide 5 - Tekstslide

De vier kenmerken van een multiculturele samenleving zijn:

1. Verschillende geloven

2. Verschillende gewoonten

3. Verschillende waarden en normen

4. Geen gezamenlijke geschiedenis

NEEM OVER!

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

bespreken van de vragen
conclusie:
Nederland is een multiculturele samenleving omdat....

Slide 8 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het eind van deze lessenreeks kun je uitleggen wat een multiculturele samenleving is, waarom Nederland dat is en wat integratie inhoudt. Je kunt onderscheid maken tussen allochtonen en autochtonen

Slide 9 - Tekstslide

Wat is immigratie?
A
Dat mensen naar een ander land vertrekken
B
Dat mensen op vakantie gaan
C
Dat mensen in een ander land komen wonen
D
Dat de koning gratie verleent

Slide 10 - Quizvraag

Waarom emigreren mensen naar Nederland?

Slide 11 - Tekstslide


VeiligheidDoor oorlog in het eigen land of 
een andere politiek mening loopt men gevaar

Deze vluchtelingen zoeken asiel (veilige plaats)

Slide 12 - Tekstslide


Werk


Arbeidsmigranten (vroeger: gastarbeiders)
komen naar Nederland om hier tijdelijk te werken

In de jaren '60 en '70 van de 20e eeuw: Turken, Marokkanen, Spanjaarden enz.
In de jaren '00 en '10 van de 21e eeuw: Polen, Roemenen en Bulgaren

Slide 13 - Tekstslide


Koloniaal verleden


Toen de Nederlandse kolonies onafhankelijk werden,
kozen veel inwoners voor meer zekerheid in Nederland

Sommigen waren bang voor de onzekere economische of 
politieke situatie in hun eigen land

Slide 14 - Tekstslide


Gezin


Gezinshereniging
gezin mag overkomen uit ander land, als bijvoorbeel de vader hier al woont

Gezinsvorming:
je haalt iemand uit het buitenland om mee te trouwen

Slide 15 - Tekstslide


StudieStuderen in Nederland levert voordelen op voor de
buitenlandse student, maar ook voor de Nederlandse economie

Slide 16 - Tekstslide

Redenen van migratie
  • Veiligheid
  • Werk
  • Gezinsvorming/hereniging
  • Onafhankelijkheid kolonieën
NEEM OVER!

Slide 17 - Tekstslide


Allochtoon of autochtoon?


Allochtoon
als jij of een van je ouders in het buitenland is geboren

Autochtoon
als jij én je beide ouders in Nederland zijn geboren

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Link

Slide 20 - Video

Mohammed is in Nederland geboren. Zijn ouders zijn ook in Nederland geboren. Zijn opa en oma komen uit Marokko. Is Mohammed een allochtoon of autochtoon?
A
Allochtoon
B
Autochtoon

Slide 21 - Quizvraag

Dennis heeft een vader die geboren is in Duitsland. Zijn moeder is Nederlandse. Dennis is zelf geboren in Nederland. Is Dennis een allochtoon of een autochtoon?
A
Allochtoon
B
Autochtoon

Slide 22 - Quizvraag

Wat vind jij?
Geef je mening over de begrippen allochtoon en autochtoon

Slide 23 - Open vraag

(Hoe) werkt de multiculturele samenleving?

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

Wat is het?

-Assimilatie?
-Segregatie?
-Integratie?

Slide 26 - Tekstslide

Basis

Maken hoofdstuk 3
opdracht: 1,2,3,4,5,6,10 + samenvatting
Kader/GL

Maken hoofstuk 5
opdracht 1,2,3,4,6,7,10 +
samenvatting H.1,3,5 op blz. 86/87

Niet af? Huiswerk
timer
1:00

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Video

Maken 
Basis:
Blz. 93 opdracht 7
Blz. 100 opdracht 'Op de vlucht' 

GL / Kader:
Blz. 71/72
Opdracht 10, 11, 12  (klaar? ga verder met je hw)
 
timer
15:00

Slide 29 - Tekstslide

Heb jij je doel bereikt?
  • Je weet wat een multiculturele samenleving is

  • Je kunt uitleggen wat het verschil is tussen een allochtoon en een autochtoon en je mening geven over deze begrippen

  • Je kunt uitleggen wat integratie is en wat er voor nodig is om het te laten lukken


Slide 30 - Tekstslide

Doel bereikt?
Wat ging goed wat kan beter?

Slide 31 - Open vraag

Slide 32 - Video