Thema 5: Privé

Thema 5: Privé
1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
PAVSecundair onderwijs

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Thema 5: Privé

Slide 1 - Tekstslide

Wie mag deze foto niet zien? 
(Stel je voor dat je in een gelijkaardige situatie gefotografeerd wordt)

 • Je ouders
 • Je (toekomstige) baas
 • Je leerkracht
 • Je lief 
 • Je vrienden
 • ...

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Mag er een foto van jou genomen worden? En mag die gepubliceerd worden? 

Slide 4 - Tekstslide

Deel je zelf gemakkelijk je privacy?
Ja
Nee

Slide 5 - Poll

Doelstellingen 
Ik kan:

 • Het begrip privacy uitleggen 
 • De privacywetgeving (GDPR, Internet, camerabewaking, beroepsgeheim) uitleggen.
 • Rechten inzake gegevensverwerking benoemen
 • De essentie uit teksten halen/ schematisch samenvatten
 • De functies van gegevensbeschermingsautoriteit (privacy commissie) herkennen.
 • Het belang van persvrijheid uitleggen
 • Eigen mening op basis van argumenten formuleren
 • Cartoons interpreteren aan de hand van de KIM-methode
 • De functie van cartoons uitleggen


Slide 6 - Tekstslide

Privacy ?

Privacy verwijst naar het recht op persoonlijke vrijheid en het beheer van persoonlijke informatie.

Slide 7 - Tekstslide

De gegevens die je onbewust weggeeft

 • Persoonlijk (adres, email, telnr,...)
 • Digitale documenten (foto's, bankgegevens,...)
 • Surfgedrag 
 • Locatie gegevens 

Slide 8 - Tekstslide

gevolgen?
 • Spam
 • Binnenkijken (huiskamers, overheid, banken)
 • Meelezen in printgeschiedenis
 • Identiteitsfraude

Slide 9 - Tekstslide

Hoe kan je jezelf beschermen? 

Slide 10 - Tekstslide

 • Gebruik geen standaardwachtwoorden 
 • Zet geen persoonlijke gegevens online
 • Installeer beveiligingsupdates
 • Surf niet via onveilige openbare netwerken

Slide 11 - Tekstslide

Privacy wetgeving
 1. Persoonsgegevens (GDPR)
 2. Internet
 3. Camerabewaking
 4. Beroepsgeheim

Zoek op! 

Slide 12 - Tekstslide

1 AVG - GDPR
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 • GDPR = General Data Protection Regulation
 • Sinds 2018
 • Wet die bepaalt hoe personen en diensten met uw gegevens moeten omgaan

Slide 13 - Tekstslide

Rechten
 • Recht op informatie: weten dat uw gegevens verwerkt zullen worden en waarom
 • Recht van verbetering: kosteloos onjuiste gegevens laten verbeteren of wissen
 • Recht van toegang: controle kunnen uitoefenen over uw verwerkte persoonsgegevens
 • Recht van verzet: verzetten tegen gebruik van uw gegevens

Persoonsgegevens worden vrij uitgewisseld tussen de lidstaten van de Europese Unie.

Slide 14 - Tekstslide

2. internet
 • Impliciete (logfiles, cookies) gegevensverzameling
 • Expliciete gegevensverzameling (toestemming)

Slide 15 - Tekstslide

3. Camerabewaking

 • Misdrijven voorkomen, vaststellen of opsporen
 • Overlast voorkomen, vaststellen of opsporen.
 • Orde handhaven

Politie moet op de hoogte zijn.

Slide 16 - Tekstslide

4. Beroepsgeheim
Uitzonderingen: 

 • Rechtbank
 • Minderjarigheid 
 • Gedeeld beroepsgeheim
 • Akkoord, wilsonbekwaam, noodtoestand

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Moeilijkheden: klacht bij Gegevensbeschermingsautoriteit. Geschillen worden onderling geregeld.

Misdrijf: aangifte bij de Procureur des Konings of rechtbank van eerste aanleg.

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Privacy op school 
 1. Met welke privacyregels zijn jullie het volledig eens? 
 2. Wat vermeld het reglement over privacy en beeldmateriaal?
 3. Wat staat er in jouw persoonlijk dossier? 
 4. Wie mag jouw persoonlijk dossier inkijken? 

Slide 21 - Tekstslide

Paparazzi en privacy p.15

Slide 22 - Tekstslide

Recht op afbeelding 

Recht waarbij voor elke menselijke afbeelding die genomen wordt (+ gebruik ervan) toestemming vereist is.

Slide 23 - Tekstslide

Hebben bekende mensen minder recht op privacy? 

"Ieder mens draagt bij tot de gewelddadige aanpak van paparazzi"

Slide 24 - Tekstslide

Privacycommissie 
 • Sinds 2018: Gegevensbeschermingsautoriteit 
 • Bemiddelt bij verzoeken voor gegevensverwerking
 • Geeft info over rechten en plichten
 • Behandelt klachten 
 • Verricht controle, houdt toezicht
 • Kan sancties opleggen

Slide 25 - Tekstslide

Persvrijheid 
Het grondrecht om gevoelens en gedachten openbaar of kenbaar te maken.
Belangrijk voor de democratie.

Voorwaarde:
 • anonimiteit van bronnen garanderen
 • Niet aanzetten tot discriminatie, haat of geweld.

Waar ligt de grens?
- Oorlogsreporters / ACID

Slide 26 - Tekstslide

"Persvrijheid is het recht van journalisten om hun vooroordelen op te dringen."
Akkoord
Niet akkoord

Slide 27 - Poll

"Persvrijheid is belangrijk voor de democratie"
Akkoord
Niet akkoord

Slide 28 - Poll

"Ieder mens draagt bij tot de gewelddadige aanpak van paparazzi"
Akkoord
Niet akkoord

Slide 29 - Poll

"Persvrijheid kent geen grenzen."
Akkoord
Niet akkoord

Slide 30 - Poll

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Tekstslide

Cartoons en persvrijheid

Slide 33 - Tekstslide

Functie(s) cartoons
 • Vermaak, plezier
 • Aandacht vestigen op een situatie
 • Relativering onrecht
 • Onrecht aankaarten
 • Verandering van perspectief op een situatie

Commentaar op de maatschappij/ wereldproblemen geven

Slide 34 - Tekstslide

Soorten humor
 • Ironie
 • Sarcasme
 • Cynisme, satire
 • Woordspeling
 • Galgenhumor
 • ...

Slide 35 - Tekstslide


Karikatuur - spotprent

Slide 36 - Tekstslide


Poetin - Carnaval Aalst (2023)

Slide 37 - Tekstslide


Tekenstijlen

Slide 38 - Tekstslide

Cartoons interpreteren

Slide 39 - Tekstslide


Cartoons interpreteren p.24

Slide 40 - Tekstslide

Opdracht

Zoek in het nieuws/ actualiteit een cartoon die je aanspreekt. Kopieer en plak de cartoon.

Zie taak smartschool - documenten - thema Privé 


Slide 41 - Tekstslide