Alles wat je moet weten over Personalia

Alles wat je moet weten over Personalia
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Alles wat je moet weten over Personalia

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
- Begrijpen wat Personalai is
- Weten waarom het belangrijk is
- Weten welke informatie nodig is

Slide 2 - Tekstslide

Introduceer de leerdoelen van de les en leg uit wat er aan het einde van de les wordt verwacht.
Wat weet je al over Personalia?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn Personalia?
Personalia zijn persoonlijke gegevens van individuen. Dit omvat informatie zoals naam, adres, geboortedatum, nationaal identificatienummer, telefoonnummer, e-mailadres enzovoort.

Slide 4 - Tekstslide

Geef een definitie van Personalia en leg uit wat het bevat.
Waarom zijn Personalia belangrijk?
Personalia zijn belangrijk omdat ze identificatie mogelijk maken en helpen bij het opbouwen van persoonlijke en professionele relaties. Het is ook nodig voor het invullen van formulieren, sollicitaties, enzovoort.

Slide 5 - Tekstslide

Leg uit waarom Personalia belangrijk zijn en geef voorbeelden van situaties waarin ze nodig zijn.
Welke informatie is nodig?
De informatie die nodig is voor Personalia is afhankelijk van de situatie, maar over het algemeen omvat het naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en soms ook een nationaal identificatienummer.

Slide 6 - Tekstslide

Leg uit welke informatie nodig is voor Personalia en benadruk dat het afhankelijk is van de situatie.
Voorbeelden van Personalia
- Naam
- Adres
- Geboortedatum
- Nationaliteit
- Geslacht
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Slide 7 - Tekstslide

Geef voorbeelden van verschillende soorten informatie die bij Personalia betrokken zijn.
Hoe omgaan met Personalia
Personalia moeten met zorg worden behandeld en zorgvuldig worden bewaard om de privacy van individuen te waarborgen. Het is belangrijk om te weten hoe deze informatie veilig op te slaan en te gebruiken.

Slide 8 - Tekstslide

Leg uit hoe belangrijk het is om Personalia zorgvuldig te behandelen en geef tips over hoe dit te doen.
Wat te vermijden bij Personalia
Vermijd het delen van gevoelige persoonlijke informatie met derden, het opslaan van informatie op onveilige apparaten of het verstrekken van informatie aan onbekende personen.

Slide 9 - Tekstslide

Geef tips over wat te vermijden bij Personalia om de privacy van individuen te waarborgen.
Samenvatting
Personalia zijn persoonlijke gegevens van individuen die belangrijk zijn voor identificatie en persoonlijke en professionele relaties. Het is belangrijk om deze informatie zorgvuldig te bewaren en te gebruiken om de privacy van individuen te waarborgen.

Slide 10 - Tekstslide

Vat de belangrijkste punten van de les samen en bevestig de leerdoelen.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.