Les 4 stemt de zorg af

Les 4 stemt de zorg af
B1-K1-W7
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Les 4 stemt de zorg af
B1-K1-W7

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we doen vandaag?
Terug kijken op de vorige les. (Zorgvraagbespreking en MDO)
2.3 Overleg gericht op de samenwerking 
2.3.1 Teamoverleg 
2.3.2 Werkoverleg 
2.3.3 Dienstoverdracht/werkoverdracht

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoel vandaag:
- Je kunt samenvatten wat de verschillen zijn tussen een         teamoverleg en een werkoverleg.
- Je kunt uitleggen hoe je een overdracht vormgeeft. 
- Je kunt uitleggen wat het belang is van een goede dienst  overdacht/ werkoverdracht. 

Slide 3 - Tekstslide

Zorgvraagbespreking:
 • Hier gaat het om de zorgvrager, de zorgbehoefte en zorgvraag. 
 • Aan de orde komen de doelen en zorg- en ondersteuningsactiviteiten. 
 • Vorderingen m.b.t. doelen. (waarom wel of niet behaald)
 •  Inzicht krijgen in de situatie van de zorgvrager.

Slide 4 - Tekstslide

MDO
In het multidisciplinair overleg (MDO) bespreken alle betrokken disciplines de zorgvrager, al dan niet in zijn aanwezigheid. 
In dit overleg plan je de zorg, bespreek je de voortgang en evalueer je de tot dan toe geleverde zorg. 
Het gaat om het verbeteren van de continuïteit, het uitwisselen van deskundigheid en het zo goed mogelijk met elkaar samenwerken.

Slide 5 - Tekstslide

Casus Anna
Achtergrond:
Anna is een verzorgende IG die werkt in een verpleeghuis. Ze is al enkele jaren actief in de zorg en heeft veel ervaring met het verlenen van zorg aan ouderen met diverse gezondheidsproblemen. Anna werkt in een multidisciplinair team dat bestaat uit verpleegkundigen, artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en maatschappelijk werkers.
Casusomschrijving:
Op een ochtend begint Anna haar dienst en merkt ze dat een van haar patiënten, mevrouw de Vries, de laatste dagen achteruit lijkt te gaan. Mevrouw de Vries heeft de ziekte van Alzheimer en heeft de neiging om steeds verwarder te worden. Ze eet minder, is rusteloos en lijkt pijn te hebben bij het lopen. Anna heeft geprobeerd om de situatie te verbeteren door extra aandacht te geven aan mevrouw de Vries, maar merkt dat dit niet voldoende is.
Anna realiseert zich dat ze de hulp van haar multidisciplinair team nodig heeft om de zorg voor mevrouw de Vries te verbeteren. Ze besluit om deel te nemen aan een MDO om de situatie van mevrouw de Vries te bespreken en tot een passend zorgplan te komen.

Slide 6 - Tekstslide

Samen Brainstormen

In Groepjes van 4:
• Welke Acties moet Anna ondernemen?
• Wie neemt deel aan het MDO?
• Wat wordt er gedeeld in het MDO / Wat wordt er besproken?
• Wat komt er concreet uit het MDO?
Slide 7 - Tekstslide

Zoek op: 
Wat is een overleg gericht op de samenwerking? 
Wat is een teamoverleg?
Wat is een werkoverleg? 


Slide 8 - Tekstslide

Overleg gericht op de samenwerking: 

Slide 9 - Tekstslide

Overleg gericht op de samenwerking: 

Een overleg gericht op de samenwerking doe je met collega-verzorgenden onderling of met andere disciplines. 

De samenwerking kan te maken hebben met je werkzaamheden rondom de zorgvrager. Daarnaast kan het gaan over vragen als: Hoe gaan we vandaag de zorg plannen? Hoe hebben we vandaag gewerkt? Ga je met een goed gevoel naar huis? Hoe doen we het als team? 

Veel zorgsettings maken gebruik van een (digitaal) schrift of agenda waarin je kunt aangeven welke punten je graag wilt bespreken, zodat anderen al kunnen meedenken over die onderwerpen. 

Slide 10 - Tekstslide

Wat is een teamoverleg?

Slide 11 - Tekstslide

Wat is een teamoverleg?
Een teamoverleg is van groot belang voor een goede samenwerking, voor betrokkenheid en voor een soepel verloop van de werkzaamheden.

 In het teamoverleg bespreek je het reilen en zeilen van de afdeling. Het teamoverleg is gericht op ontwikkelingen en je kunt elkaar informeren en meedenken over mogelijke verbeteringen. 

Het is een overleg waarin je kunt meepraten en meedenken over het beleid dat de verschillende disciplines rechtstreeks aangaat, zoals:
- De doelstelling en visie van de afdeling.                                          - De structuur van het werk. 
- De arbeidsomstandigheden.                                                                - Gemaakte afspraken; 

Slide 12 - Tekstslide

Wat is een werkoverleg? 

Slide 13 - Tekstslide

Wat is een werkoverleg? 
Voor het bevorderen van de onderlinge communicatie is er in veel organisaties regelmatig een werkoverleg. 

Een werkoverleg gaat over praktische zaken, zoals de taakverdeling van die dag of week, de planning van de komende tijd, de roosters, de zorgzwaarte, het gebruik van nieuwe tilliften en de voortgang van werkgroepen. 

Sommige zorgorganisaties organiseren ook een studentenwerkoverleg waarin studenten met elkaar spreken over het werk.

Slide 14 - Tekstslide

Dienstoverdracht/werkoverdracht
 • Komt voor bij Werkzaamheden in verschillende diensten 
 • De overdracht is een hulpmiddel bij het coördineren van de zorg en om continuïteit in de zorg te behouden. 
 • Je doet de overdracht grotendeels schriftelijk en je geeft daarnaast mondeling de informatie verkort door.


Slide 15 - Tekstslide

Wat bespreek je in een overdracht?

Slide 16 - Open vraag

Tijdens een overdracht:

 • Bespreek je de voortgang van het zorgproces van die dag;
 • Maak je werkafspraken zodat je overlapping en/of hiaten in de zorgverlening zoveel mogelijk vermijdt;
 • Praat je de volgende dienst bij over lopende zaken.


Slide 17 - Tekstslide

Steeds meer zorgorganisaties kiezen voor overdracht 'aan het bed'.
De voordelen voor de zorgvrager zijn dat hij:
 • meer betrokken wordt bij de behandeling, verpleging en verzorging;
 • weet wie de volgende 'in dienst' is;
 • exclusieve aandacht krijgt van de zorgverlener.


Slide 18 - Tekstslide

De voordelen voor jou als verzorgende zijn dat je:
 • naast het lezen van het dossier ziet hoe het met de zorgvrager gaat;
 • van de zorgvrager zelf hoort hoe het met hem gaat;
 • direct contact kan leggen met de zorgvrager;
 • direct vragen kunt stellen aan het bed, bijvoorbeeld over het toedieningssysteem voor medicatie;
 • meer uitleg krijgt;
 • een beeld hebt van de zorgvrager en prioriteiten kan stellen.

Slide 19 - Tekstslide

SOAP/SOEP of SBARR. 
Bekijk de uitleg van de volgende video's 
 • Wat houdt deze methode in?
 • Geef duidelijke voorbeelden waarin deze methode wordt toegepast. 

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Slide 22 - Video

Stellingen: 
Ga staan bij WAAR                                                 Zitten bij NIET WAAR

Slide 23 - Tekstslide