The future

Good morning A3A!
Good afternoon, 3M2!

1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Good morning A3A!
Good afternoon, 3M2!

Slide 1 - Tekstslide

Goals
At the end of this lesson...

  • You know how and when to use the future

Slide 2 - Tekstslide

THE FUTURE (toekomst)
   * Er zijn vier werkwoordsvormen om over de toekomst te praten in het Engels.
Present Simple
Present Continuous
Will / Shall + hele werkwoord
to be going to + hele werkwoord

Slide 3 - Tekstslide

PRESENT SIMPLE
Wanneer gebruik je deze vorm?

* Als iets volgens schema gaat gebeuren; bv. vertrek- en aankomsttijden, begin- en eindtijden, openings- en sluitings tijden of je rooster op school.

SHIT-REGEL --> Na she/he/it w.w. +s


Examples:
- The shops close at 8 PM.
- The bus arrives at 10.23 AM.

Slide 4 - Tekstslide

Present Continuous
Wanneer gebruik je deze vorm?

* Als dingen al afgesproken zijn in de nabije toekomst en ze zeker gaan gebeuren. Bv. je geeft een feestje en hebt al een locatie geregeld. De tijd en/of plaats staat dan in de zin. 

AM/ARE/IS + W.W. + ING
Examples:
- I am throwing a party this Saturday.
- He is meeting John at the airport.

Slide 5 - Tekstslide

To be going to + hele werkwoord
Wanneer gebruik je deze vorm?

* Als iemand iets van plan is.
* Bij een voorspelling met bewijs.

        
    AM/ARE/IS + going to +
            hele werkwoord


Examples:
- We are going to take lots of pictures.
- The weather is going to be lovely today, 
look at the blue sky!

Slide 6 - Tekstslide

Will + hele werkwoord
Examples:
- I will help you after school.
- Will you go to the movies with me?
- I think we will not (or won't) see each other for a few weeks.
Wanneer gebruik je deze vorm?

* Bij een spontaan aanbod, beloftes of besluit genomen op het moment van spreken.
*Voorspelling zonder bewijs, i.c.m. possibly, probably, I think

Will + hele werkwoord


Slide 7 - Tekstslide

Present simple
Volgens een rooster (schema).
The bus leaves at 6.
Present continuous
Afspraken, gaat zeker gebeuren
Tijd/plaats in de zin.
am leaving for Paris tomorrow.
to be going to
Bij plannen
Voorspelling met bewijs
We are going to watch 
Madagaskar in the vacation!
will/shall
Voorspelling zonder bewijs
Beloftes, spontaan besluit
She will become a lawyer once.
Shall I bring you a drink?
4 ways to use the Future tense

Slide 8 - Tekstslide

This afternoon mum ______ (visit) an old friend of hers.
A
visits
B
is visiting
C
will visit
D
is going to visit

Slide 9 - Quizvraag

Wait! I _____ (carry) the bag for you.
A
carry
B
am carrying
C
will carry
D
am going to carry

Slide 10 - Quizvraag

My plane ______ (leave) at 5.30 p.m.
A
leaves
B
is leaving
C
will leave
D
is going to leave

Slide 11 - Quizvraag

It’s Monday. The shops ______ (open) at one o’clock this afternoon.
A
opens
B
is opening
C
open
D
is going to open

Slide 12 - Quizvraag

Later on, I ______ (to meet) Joe at the café.
A
meet
B
am meeting
C
will meet
D
am going to meet

Slide 13 - Quizvraag

The train _______ (to leave) at 1.23 PM.
A
leaves
B
is leaving
C
will leave
D
is going to leave

Slide 14 - Quizvraag

That exercise looks difficult. I ... (help) you.
A
help
B
am helping
C
will help
D
am going to help

Slide 15 - Quizvraag

Take your umbrella. I've looked at the weather forecast. It is _______ (to rain).
A
rains
B
is raining
C
will rain
D
is going to rain

Slide 16 - Quizvraag

Fill in the correct form.

Look at the clouds. It ____________ (rain) soon.

Slide 17 - Open vraag

Fill in the correct form.

The train ... (to arrive) at 8 AM.

Slide 18 - Open vraag

Fill in the correct form.

I promise I ___________ (call) you next week.

Slide 19 - Open vraag

Fill in the correct form.

We ________ (to have) a dinner party next week.

Slide 20 - Open vraag

Homework:


E GRAMMAR 
ex. 26 and 27 page 23/24

Study vocabulary A and B and stone 1

Slide 21 - Tekstslide


Bye Bye!

Slide 22 - Tekstslide