Python 2 - Lijsten en loopjes

Python
 • Je kan lijsten maken en bewerken in python
 • Je kan een lijst itereren door een for loop te gebruiken. En je weet ook wat itereren is
 • Je kan een item uit een lijst halen door een index te gebruiken 
Lijsten en loopjes
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
InformaticaMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Python
 • Je kan lijsten maken en bewerken in python
 • Je kan een lijst itereren door een for loop te gebruiken. En je weet ook wat itereren is
 • Je kan een item uit een lijst halen door een index te gebruiken 
Lijsten en loopjes

Slide 1 - Tekstslide

Wat is een goede string?
A
'Hallo"
B
Hallo
C
'G'day mate!'
D
"'ello"

Slide 2 - Quizvraag

Welke waarde(s) is / zijn een int-variabele?
A
1
B
1,0
C
True
D
"hoi"

Slide 3 - Quizvraag

Wat is de output van deze code?
a = 1
b = 3
print(1 + " + " + 3 + " is vier")
A
1 + 3 is vier
B
4 is vier
C
error
D
1 + + + 3 + is vier

Slide 4 - Quizvraag

Lijsten en loops
Krachtige basisonderdelen 
van elk programma!

r20 galgjewoord = ± lijst
r21 streepjes = lijst
r23 + 27 loops

Slide 5 - Tekstslide

Lijsten en loopjes
Lijst van string
Output
Lijst van int
voor elke boodschap print(...)
voor elk cijfer print(...)
van een int een string maken
Aan het einde van de les snappen jullie deze code:

Slide 6 - Tekstslide

Lijsten
 • Bestaan (over het algemeen) uit meerdere items
 • De items kunnen van verschillende datatype zijn
 • Je kan er items aan toevoegen
 • Je kan er items uit verwijderen
 • Je kan er over itereren (kom ik later deze les op terug)
 • Maar ze kunnen ook leeg zijn:
Output
functie om de lengte van een lijst te krijgen

Slide 7 - Tekstslide

Lijsten
 • Bestaan (over het algemeen) uit meerdere items
 • De items kunnen van verschillende datatype zijn
 • Je kan er items aan toevoegen
Output
functie om een item aan een lijst toe te voegen

Slide 8 - Tekstslide

Lijsten
 • Je kan er items uit verwijderen
Output
functie om de een item uit een lijst te verwijderen

Slide 9 - Tekstslide

For-loop
Je kan door een lijst itereren. Itereren betekent herhalen. Dat slaat op het proces wat er in een for-loop gebeurt. Je herhaalt telkens hetzelfde stukje code.
Output
Deze regel wordt net zo vaak uitgevoerd al er items in de lijst zijn.
Wat is de output?

Slide 10 - Tekstslide

For-loop
Het stuk code in een for-loop maakt vaak gebruik van een variabele. 
In het voorbeeld hieronder heet deze variabele 'item'.  
(naam maakt niet uit, mag je zelf kiezen)
Elke keer als de loop weer opnieuw begint wordt de volgende waarde uit de lijst in de variabele 'item'  gestopt.
Output
Voor elke iteratie is de waarde van item anders. Dat zie je ook in de output

Slide 11 - Tekstslide

Indentation
Bij het stukje code dat we voor de for-loop gebruiken zie je op regel 2 iets gebeuren: de tekst springt in. Dat heet indentation. In python wordt indentation gebruikt om code blokken te vormen. Dat zijn stukken code die bij elkaar horen.
Output
Deze 2 regels zijn 2 spaties ingesprongen. Het hoort daarom bij de for-loop van regel 2
Het voorbeeld gebruikt 2 spaties als indentation. Wij gebruiken repl.it voor python en daar doen ze dat ook. Maar het hoeft niet. Je mag ook 4 spaties gebruiken. Of misschien zelfs ook wel 6 of 8.. Maar wij doen gewoon lekker 2, want dat is het mooist! Tenminste, dat vind ik ;)
Wat is de output?

Slide 12 - Tekstslide

Wat is de output van deze code?
A
1 2 "zes" aap
B
1 2 "zes" "noot"
C
item noot
D
1 2 zes noot

Slide 13 - Quizvraag

Index
We hebben gezien dat je items uit een lijst kan verwijderen en toe kan voegen, maar we hebben nog niet gezien hoe je items uit een lijst kan opvragen. Dat kan op een aantal manieren. De eerste manier is door gebruik te maken van de index. De index is eigenlijk gewoon de positie van een item in een lijst 
Output
De functie index() geeft de index van het item uit de lijst terug

Slide 14 - Tekstslide

Index
De index van een lijst begint met tellen bij 0. Dat heet zero-based. De code is aangepast. De lijst is veranderd. In plaats van een lijst getallen is het nu een lijst met letters (characters). Maar de output is nog steeds hetzelfde.
Output
De functie index() geeft de index van het item uit de lijst terug

Slide 15 - Tekstslide

Index
Met de index kunnen we rechtstreeks items uit een lijst opvragen
Output
Wat is de output

Slide 16 - Tekstslide

Index
Met de index kunnen we rechtstreeks items uit een lijst opvragen
Output
Wat is de output?

Slide 17 - Tekstslide

Terugblik + Huiswerk
 • lijst definiëren door: getallen = [1, 2, 3, 4]
 • functies op lijsten: len(getallen), getallen.append(5), getallen.remove(1), getallen.index(4)
 • gebruik de index om waarde van een lijst op te vragen: getallen[0]
 • for-loop om over een lijst te itereren
 • Huiswerk volgende les: rond tutorial learnPython af (basics)

Slide 18 - Tekstslide