Mensa les 6 gezinsbudget

H7: Gezinsbudget
Mens en samenleving 


Bron; ImgFlip
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens en samenlevingSecundair onderwijs

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

H7: Gezinsbudget
Mens en samenleving 


Bron; ImgFlip

Slide 1 - Tekstslide

Whiteboards 
Geef bij de afbeeldingen een antwoord op: 
Wat zie je op de volgende foto’s?

Wat kan je linken uit de vorige les aan de foto’s die je ziet?
Waarover denk je dat de foto gaat?  

Noteer het in één zin of één woord op je whiteboard. 

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Video '1 op de 3 Belgen spaart niet' 
https://onderwijs.hetarchief.be/collecties/78e566a5-6a65-4103-95ef-37b4748fb66d

Slide 6 - Tekstslide

Opdracht 2 P130-131
1. Bekijk grafiek 1: inkomensbronnen gezinnen (in %).
2. Beantwoord de vragen over de enquête: vraag a en b.
3. Vraag 3: lees de tekst onderaan de vraag links van de afbeelding. Wat wordt er bedoeld met een inkomen uit vermogen? Leg uit in eigen woorden.
4. Klaar? Steek je hand op en ik kom bij jou. 

Slide 7 - Tekstslide

Inkomen uit vermogen 
Inkomsten uit vermogen kunnen dienen als aanvulling op je loon of pensioen. Voorbeelden: 
- Huurgelden/opbrengsten van een woning 
- Interest op je spaarrekening 
- Beleggen, bijvoorbeeld in aandelen of vastgoed. Beleggen is het investeren van geld in iets met het idee dat de waarde van het geïnvesteerde geld in de toekomst zal stijgen.

Slide 8 - Tekstslide

One minute exam 
schrijf binnen één minuut drie mogelijke inkomensbronnen van een gezin op

Slide 9 - Tekstslide

Opdracht 3 P131-133
1. Bekijk grafiek 2: uitgavenposten van een gemiddeld Belgisch gezin (in %).
2. Vraag 2: Noteer bij elke uitgavenpost een concreet voorbeeld in de tabel.
3. Een 'gemiddeld' gezin bestaat niet. Lees waarom en verbeter daarna, indien nodig, de stellingen.
4. Klaar? Steek je hand op en ik kom bij jou.
5. Is iedereen klaar? We verbeteren klassikaal. 

Slide 10 - Tekstslide

Uitgavenposten voorbeelden: 
Persoonlijke verzorging:
voeding- en niet alcoholische dranken :
alcoholische dranken en tabak:
kleding en schoenen:
woning:
meubelen, huishoudtoestellen en onderhoud:

Slide 11 - Tekstslide

Uitgavenposten voorbeelden: 
Gezondheid:
Transport:
Communicatie:
Cultuur en vrije tijd:
Opleiding:
Horeca: 

Slide 12 - Tekstslide

Verbetering vraag 3 P133

Slide 13 - Tekstslide

Woordenlijst 
Benodigdheden: fluostift 

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide