H1.1

1.1: De eerste mensen
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

1.1: De eerste mensen

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen:
in deze paragraaf leer je...
 •  hoe mensen eerst samenleefden
 • hoe we dingen weten over jager-verzamelaars
 • je welke soorten samenlevingen we onderscheiden
 • welke soorten bronnen we kunnen gebruiken om meer over het verleden te weten te komen.

Kenmerkend aspect: de levenswijze van jager-verzamelaars

Slide 2 - Tekstslide

2

Slide 3 - Video

01:12
Waarom moesten jagers-verzamelaars leven als nomaden?
A
Als het voedsel op was moesten ze verder trekken naar een plek waar wel voedsel was.
B
Als het voedsel op was, moesten ze net zo lang wachten totdat er weer genoeg voedsel was.
C
Als er teveel voedsel was werd het te druk en moesten ze wegtrekken.
D
Ze vonden het leuk om steeds iets nieuws te zien.

Slide 4 - Quizvraag

01:41
Waarom weten we niet hoe de mensen in de prehistorie leefden en dachten?

Slide 5 - Open vraag

1.1: De eerste mensen
Jager- verzamelaars: Mensen die leefden van de jacht op dieren, het verzamelen van vruchten, planten, noten en de visvangst.

Nomade: iemand die rondtrekt
zonder vaste woonplaats

Slide 6 - Tekstslide

Jagen en verzamelen
Mensen uit deze tijd kwamen aan voedsel door te jagen en voedsel te verzamelen. Dit was hun: Middel van bestaan: manier om aan voedsel te komen. 

Slide 7 - Tekstslide

Middelen van bestaan van een jager- verzamelaar: 
Jagen
(mannentaak)

Slide 8 - Tekstslide

Middelen van bestaan van een jager- verzamelaar: 
Verzamelen
(vrouwentaak)

Slide 9 - Tekstslide

Middelen van bestaan van een jager- verzamelaar: 
Vissen (mannentaak)

Slide 10 - Tekstslide

Jagen en verzamelen
Jager-verzamelaars hadden geen vaste woonplaats, maar trokken rond in kleine groepen. Het waren Nomaden: iemand die rondtrekt zonder vaste woonplaats.

Slide 11 - Tekstslide

Hoe weten we dat allemaal?

Slide 12 - Tekstslide

Je kunt op 3 manieren aan kennis komen. 

1. Archeologie --> Opgravingen uit de tijd zelf. 
2. Experimentele archeologie
--> het verleden onderzoeken door het leven van vroeger na te spelen.3. Het bestuderen van mensen die nu nog leven als jager-verzamelaar. 

Slide 13 - Tekstslide

Bronnen
 • Prehistorie: Periode van ongeschreven bronnen

 • Historie: Periode waarin er ook geschreven bronnen zijn 

Slide 14 - Tekstslide

Hiërogliefen schrift
A
Geschreven
B
Ongeschreven

Slide 15 - Quizvraag

Is dit een geschreven of een ongeschreven bron?
A
Geschreven
B
Ongeschreven

Slide 16 - Quizvraag

Periode: Prehistorie
 • Historie = geschreven geschiedenis

 • Pre = voor

 • Tijd vóór dat mensen konden schrijven 

Slide 17 - Tekstslide

Wanneer spreken we van historie?
A
Vanaf de dinosauriërs
B
Vanaf de jagers en verzamelaars
C
Vanaf de geschreven bronnen
D
Vanaf de Egyptenaren

Slide 18 - Quizvraag

Bij het vak …1… leer je over het verleden. Door …2… te bestuderen komen we te weten hoe mensen vroeger leefden en wat hun ideeën waren.
We hebben twee soorten bronnen: ongeschreven bronnen en …3… bronnen.
In de tijd van de …4… hebben we alleen maar ongeschreven bronnen gevonden. Dit komt omdat de eerste mensen niet konden …5… en …6… .

Zet de tekstblokken op de goede plek
Schrijven
geschiedenis
geschreven
bronnen
prehistorie
lezen

Slide 19 - Sleepvraag

Prehistorie
 • De prehistorie eindigt niet overal ter wereld op hetzelfde moment!

 • Als een volk een schrift ontwikkelt dan begint voor dat volk de historie en eindigt de prehistorie

Slide 20 - Tekstslide
Samenleving jager-verzamelaars: samenleving waarin mensen als nomaden leven van wat ze vangen en vinden in de natuur.
Er zijn 5 samenlevingen:
1. jager-verzamelaars samenleving
2. landbouwsamenleving
3. landbouw-stedelijke samenleving
4. industriële samenleving
5. informatie samenleving
Soorten samenlevingen

Slide 21 - Tekstslide

Samenleving van de jager-verzamelaars
Landbouwsamenleving
Landbouw-stedelijke samenleving
Industriële samenleving
Informatie samenleving

Slide 22 - Sleepvraag

Slide 23 - Video

Noem 2 dingen op waar vuursteen voor gebruikt werd. (03:10)

Slide 24 - Open vraag

Op welke 3 manieren kwamen de jagers-verzamelaars aan hun voedsel?

Slide 25 - Open vraag

Op welke manier verwarmde ze soep in de prehistorie?

Slide 26 - Open vraag

Slide 27 - Tekstslide

Aan de slag!
-Maak de gedeelde LessonUp af.
-Lees blz. 8 en 9 IB en maak §1.1 vraag 1 t/m 8 in het werkboek.

Slide 28 - Tekstslide