רביה

רביה
1 + 1 = 3!
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

רביה
1 + 1 = 3!

Slide 1 - Tekstslide

רביה
היכולת להעמיד צאצאים ולהתרבות היא אחד ממאפייני החיים
כל יצור חי הוא חולייה בשרשרת החיים
בשונה ממאפייני חיים אחרים, המאפשרים את קיום הפרט, הרביה מאפשרת את קיום המין

Slide 2 - Tekstslide

לצאצא הורה אחד והוא זהה לו גנטית
A
רביה אל זוויגית
B
רביה זוויגית
C
שתיהן
D
אף אחת מהן

Slide 3 - Quizvraag

מפגש של שני הורים כדי ליצור יחד צאצא אחד שהוא תערובת גנטית של שניהם

A
רביה אל זוויגית
B
רביה זוויגית
C
שתיהן
D
אף אחת מהן

Slide 4 - Quizvraag

למה צריך חלוקת תאים
גדילה
שיקום
רביה

Slide 5 - Tekstslide

כדי לגדול התא מתחלק ב

A
מיטוזה
B
מיוזה
C
שתיהן
D
אף אחת מהן

Slide 6 - Quizvraag

כדי לרפא פצעים התא מתחלק ב

A
מיטוזה
B
מיוזה
C
שתיהן
D
אף אחת מהן

Slide 7 - Quizvraag

מיוזה משמשת ב

A
רביה אל זוויגית
B
רביה זוויגית
C
שתיהן
D
אף אחת מהן

Slide 8 - Quizvraag

מיטוזה משמשת ב

A
רביה אל זוויגית
B
רביה זוויגית
C
שתיהן
D
אף אחת מהן

Slide 9 - Quizvraag

לכל צאצא יש גם אב וגם אם

A
רביה אל זוויגית
B
רביה זוויגית
C
שתיהן
D
אף אחת מהן

Slide 10 - Quizvraag

הצאצאים נוצרים מתא או קבוצת תאים שמקורם בהורה

A
רביה אל זוויגית
B
רביה זוויגית
C
שתיהן
D
אף אחת מהן

Slide 11 - Quizvraag

הצאצאים זהים זה לזה מבחינה גנטית תורשתית

A
רביה אל זוויגית
B
רביה זוויגית
C
שתיהן
D
אף אחת מהן

Slide 12 - Quizvraag

הצאצאים זהים להורים מבחינה גנטית

A
רביה אל זוויגית
B
רביה זוויגית
C
שתיהן
D
אף אחת מהן

Slide 13 - Quizvraag

בתנאי סביבה קבועים שאינם משתנים יש יתרון ל
A
רביה אל זוויגית
B
רביה זוויגית
C
שתיהן
D
אף אחת מהן

Slide 14 - Quizvraag

כשיש שינוי משמעותי בתנאי הסביבה יש יתרון ל
A
רביה אל זוויגית
B
רביה זוויגית
C
שתיהן
D
אף אחת מהן

Slide 15 - Quizvraag

דרקון קומודו
כדי להתרבות דרקון הקומודו - לטאת כח ענק מטילה ביצים
כמו כל הזוחלים

Slide 16 - Tekstslide

לטאת קומודו יכולה להתרבות עם זכר
זוהי
A
רביה זוויגית
B
רביה אל זוויגית

Slide 17 - Quizvraag

אך בתנאי שבי כשאין זכר זמין היא יכולה לייצר ביצים גם ללא זכר
זוהי
A
רביה זוויגית
B
רביה אל זוויגית

Slide 18 - Quizvraag

הפריה
הפרייה חייבת להתקיים בסביבה מימית

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

Unit 4 Reproduction

Slide 21 - Tekstslide

Flowers
Flowers are special organs for reproduction of the plant

Slide 22 - Tekstslide

Unit 4: Reproduction

Slide 23 - Tekstslide

 REPRODUCTION 

Slide 24 - Tekstslide

רביה בצמחים

Slide 25 - Tekstslide