H3 Elektriciteit in Huis - 3.4 Een Veilige Stroomkring BL + KL

H3 Elektriciteit in huis - 3.4 Een veilige stroomkring  (Les 1)
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
Nask / TechniekMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 34 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

H3 Elektriciteit in huis - 3.4 Een veilige stroomkring  (Les 1)

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voor vandaag
 • Vorige les 
 • Uitleg bij 3.4
 • Opdrachten maken bij 3.4
 • Lesafsluiting

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

voorbeeld berekening
Klaas gebruikt zijn oven met een vermogen van 3500W voor 90 min. Het energiegebruik is dan 5,25 kWh. Hoeveel koste dit dan?
1 kWh kost NU €0,79

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rendement
 • Rendement geeft aan hoeveel procent van de opgenomen energie nuttig wordt gebruikt -> nuttig betekend waarvoor je het wilt gebruiken. 
 • Rendement symbool: 
Schrijf straks op je boekenlegger
η

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

voorbeeld berekening
voorbeeld berekening Rendement: 
een gloeilamp neemt 50 W aan vermogen op. De lamp gebruik 5 W nuttig. De rest wordt omgezet in warmte. Bereken het rendement. 
Gegeven
Gevraagd
Formule
Berekenen
Antwoord
 • Pnuttig = 5 W            Ptotaal = 50 W
 • Rendement n
n= Pnuttig / Popgenomen x 100 %
 • n = 5 / 50 x 100 = 10
 • Het rendement is 10%

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Over minder dan 2 weken de toets 

WOENSDAG 30 NOVEMBER 
 • Bijles? Mail mij.
 • Kom uit jezelf
 • Ik kan ook aangeven wie moeten

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leervragen 3.4 
 • Wat is de huisinstallatie?
 • Waartegen beveiligt een zekering?
 • Hoe bereken je of er overbelasting is?
 • Wat is kortsluiting?
 • Hoe ben je beschermt tegen stroom?

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de huisinstallatie?
Elektriciteit in je huis --> alle elektrische leidingen, toestellen, verlichting en stopcontacten 

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stroom komt vanuit elektriciteitscentrale de hoofdzekering binnen
Hoofdzekering controleert of er niet te veel stroom binnenkomt

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Daarna stroom door elektriciteitsmeter
Meet hoeveel elektrische energie je huis gebruikt (kWh meter)

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Daarna stroom door aardlekschakelaar
Controleert de hele tijd of er evenveel stroom in als uit gaat. Lekt er wat?

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stroom door naar groepenkast
Stroom wordt verdeeld over groepen. Groep verzorgt elektriciteit in deel van een huis. 
Waarom groepen?

Slide 13 - Tekstslide

Als er teveel apparaten worden ingeschakeld, wordt de stroomsterkte te groot en worden de draden te warm.
Zekeringen
Beschermt elektrische installatie tegen kortsluiting en overbelasting. 

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waartegen beschermt de zekering?
Binas

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zekering (smeltveiligheid)
 • Als er teveel apparaten tegelijkertijd aanstaat ontstaat er overbelasting
 • De stroomsterkte door de draden heen is dan te groot
 • Een zekering zorgt ervoor dat de stroomkring bij overbelasting wordt onderbroken (stroom uit)
 • De maximale stroomsterkte die een zekering doorlaat is meestal 16A

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe bereken je of er overbelasting is?
P = U x I 

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vermogen berekenen
Vermogen hangt af van spanning en stroomsterkte. Vermogen kun je berekenen met:

P = vermogen in Watt (W)
U = spanning in Volt (V)
I = stroomsterkte in ampere (A)
P=UI

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Overbelasting berekenen
Een wasmachine heeft een vermogen van 3400 W. Spanning op stopcontact is 230 V. Zekering kan 16 A aan. Is er overbelasting?
Gegeven         
Gevraagd        
Formule
Berekening
Antwoord

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voor BBL op boekenlegger
I = P : U 

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Overbelasting berekenen
Een wasmachine heeft een vermogen van 3400 W. Spanning op stopcontact is 230 V. Zekering kan 16 A aan. Is er overbelasting?
Gegeven         R = 3400 W en U = 230 V (I = max 16 A)
Gevraagd        I (stroomsterkte)
Formule
Berekening
Antwoord

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Overbelasting berekenen
Een wasmachine heeft een vermogen van 3400 W. Spanning op stopcontact is 230 V. Zekering kan 16 A aan. Is er overbelasting?
Gegeven         R = 3400 en U = 230 V (I = max 16 A)
Gevraagd        I (stroomsterkte)
Formule           I = P : U 
Berekening     I = 3400 : 230 = 14,8 
Antwoord       

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Overbelasting berekenen
Een wasmachine heeft een vermogen van 3400 W. Spanning op stopcontact is 230 V. Zekering kan 16 A aan. Is er overbelasting?
Gegeven         R = 3400 en U = 230 V (I = max 16 A)
Gevraagd        I (stroomsterkte)
Formule           I = P : U 
Berekening     I = 3400 : 230 = 14,8 
Antwoord        14,8 A, kleiner dan 16 A dus NEE 

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is kortsluiting?

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kortsluiting

Slide 25 - Tekstslide

Ontstaat ook overbelasting. 
Pas als kortsluiting is verholpen kan je de stroom weer opnieuw inschakelen. 
Hoe ben je beschermd tegen stroom?

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Beveiliging van apparaten
 • het is gevaarlijk als apparaten aan de buitenkant onder stroom komen te staan, hierdoor kan jij de stroom krijgen
 • hiervoor is er "randaarde"
 • Staat in verbinding met aarde, kan stroom zo afgevoerd worden

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Blauw = stroomaanvoer 
Bruin = stroomafvoer
Groen = aardedraad
Randaarde

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dubbele isolatie
 • Hierdoor kan de buitenkant van het apparaat nooit onder spanning komen en het en jou doorgeven 

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Binas T14 KBL
Binas T12 BBL


Alle symbolen in schakelingen 

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag
Wat KBL: Maken 3.4 BLZ 119 opdr. 1 t/m 24 (3, 7, 8, 16, 18, 20 NIET)
Wat BBL: Maken 3.4 BLZ 136 opdr. 5 t/m 25 (12 niet)
Hoe: Zelfstandig / samen 
Hulp: 1. Boek  2. Directe buurman of buurvrouw 3. Docent
Tijd: 25 min 
Resultaat: Inzicht krijgen in beheersing leerdoelen 3.4
klaar: LATEN ZIEN 1. formules opdrachten 2. SMNV maken

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leervragen 3.4 
 • Wat is de huisinstallatie?
 • Waartegen beveiligt een zekering?
 • Hoe bereken je of er overbelasting is?
 • Wat is kortsluiting?
 • Hoe ben je beschermt tegen stroom?

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Einde van de les
 • Huiswerk: 3.4 maken
 • Volgende les: aan rekenvaardigheid 

Blijf zitten en wacht tot de bel is gegaan. 

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies