De filosofische benadering van AI: ChatGPT 3.5 vs ChatGPT 4

De filosofische benadering van AI: ChatGPT 3.5 vs ChatGPT 4
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 10 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

De filosofische benadering van AI: ChatGPT 3.5 vs ChatGPT 4

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel van de les
Aan het einde van de les zul je het verschil kennen tussen ChatGPT 3.5 en ChatGPT 4, met de nadruk op de filosofische benadering van hoe we omgaan met AI.

Slide 2 - Tekstslide

Begin de les door het leerdoel te benadrukken, zodat de studenten weten wat ze kunnen verwachten.
Wat weet je al over de verschillen tussen ChatGPT 3.5 en ChatGPT 4?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is ChatGPT 3.5?
ChatGPT 3.5 is een AI-model dat gebruikmaakt van deep learning-technieken om natuurlijke taal te genereren en te begrijpen.

Slide 4 - Tekstslide

Leg kort uit wat ChatGPT 3.5 is en hoe het werkt.
Wat is ChatGPT 4?
ChatGPT 4 is een geavanceerder AI-model dan ChatGPT 3.5 dat gebruikmaakt van geavanceerde algoritmen om nog betere resultaten te leveren.

Slide 5 - Tekstslide

Leg kort uit wat ChatGPT 4 is en hoe het verschilt van ChatGPT 3.5.
Filosofische benadering
Het belangrijkste verschil tussen ChatGPT 3.5 en ChatGPT 4 is de filosofische benadering. ChatGPT 4 is ontworpen met ethische overwegingen in gedachten en heeft als doel om AI op een verantwoorde manier te ontwikkelen en te gebruiken.

Slide 6 - Tekstslide

Leg uit wat de filosofische benadering van ChatGPT 4 is en waarom dit belangrijk is.
Discussie
Praat met je klasgenoten over hoe we AI op een verantwoorde manier kunnen ontwikkelen en gebruiken. Welke ethische overwegingen moeten we in gedachten houden bij het ontwerpen van AI-systemen?

Slide 7 - Tekstslide

Geef de studenten de gelegenheid om na te denken over de implicaties van AI en hoe we AI op een verantwoorde manier kunnen ontwikkelen en gebruiken. Moedig studenten aan om hun ideeën en meningen te delen.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 8 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 9 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 10 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.