Voorlichting profielkeuze [door decaan]

Voorlichting profielkeuze
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
LOBMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Voorlichting profielkeuze

Slide 1 - Tekstslide

 • Profielen
  - Vakkenpakket
  - Natuur en Techniek
  - Natuur en Gezondheid
  - Economie en Maatschappij
  - Cultuur en Maatschappij
 • Schoolexamens en eindexamens
 • Vervolgmogelijkheden
 • Wat gaan wij dit jaar nog doen?
Programma

Slide 2 - Tekstslide

Loopbaanvragen

Slide 3 - Tekstslide

Profielen
Het profieldeel bestaat uit een combinatie van vakken die jou voorbereiden op een vervolgopleiding. 
Er zijn vier profielen:​
Natuur en Techniek (N&T)​
Natuur en Gezondheid (N&G)​
Economie en Maatschappij (E&M)​
Cultuur en Maatschappij (C&M)

Slide 4 - Tekstslide

Profielen
Alle profielen hebben:  
 • een gemeenschappelijk deel 
  deze vakken volgt iedereen
 • verplichte profielvakken
  deze vakken volgen alle leerlingen
  die hetzelfde profiel gekozen hebben 
 • profielkeuzevakken
  deze vakken kies jij bij jouw profiel 
 • vrije deel 
  deze vakken kies jij zelf

Slide 5 - Tekstslide

Natuur en Techniek
Gemeenschappelijk deel

Nederlands
Engels
Lichamelijke opvoeding
CKV
Maatschappijleer 
Rekenen


Duits, Frans of Spaans

Profieldeel

Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde


Profielkeuzevak
Biologie, Wiskunde D, Informatica of NLT
Vrije deel

Biologie, Wiskunde D, Aardrijkskunde, MAW, Economie, BSM, Geschiedenis, Bedrijfseconomie, Informatica, Filosofie, NLT, Kunst beeldend, Kunst drama, Kunst dans, Kunst muziek

Extra MVT
Turks, Arabisch, Russisch, Italiaans, Chinees

Slide 6 - Tekstslide

Natuur en Gezondheid
Gemeenschappelijk deel

Nederlands
Engels
Lichamelijke opvoeding
CKV
Maatschappijleer 
Rekenen


Duits, Frans of Spaans

Profieldeel

Wiskunde B of
Wiskunde A
Scheikunde
Biologie

Profielkeuzevak
Aardrijkskunde, Natuurkunde of NLT
Vrije deel

Aardrijkskunde, Natuurkunde, MAW, Economie, BSM, Geschiedenis, Wiskunde D, Bedrijfseconomie, Informatica, Filosofie, NLT, Kunst beeldend, Kunst drama, Kunst dans, Kunst muziek

Extra MVT
Turks, Arabisch, Russisch, Italiaans, Chinees

Slide 7 - Tekstslide

Economie en Maatschappij
Gemeenschappelijk deel

Nederlands
Engels
Lichamelijke opvoeding
CKV
Maatschappijleer 
Rekenen


Duits, Frans of Spaans

Profieldeel

Wiskunde A of
Wiskunde B
Economie
Geschiedenis

Profielkeuzevak
Bedrijfseconomie, Aardrijkskunde, MAW, Duits, Frans, Spaans
Vrije deel

Wiskunde D, Aardrijkskunde, Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, MAW, BSM, Bedrijfseconomie, Informatica, Filosofie, Kunst beeldend, Kunst drama, Kunst dans, Kunst muziek

Extra MVT
Turks, Arabisch, Russisch, Italiaans, Chinees

Slide 8 - Tekstslide

Cultuur en Maatschappij
Gemeenschappelijk deel

Nederlands
Engels
Lichamelijke opvoeding
CKV
Maatschappijleer 
Rekenen


Duits, Frans of Spaans

Profieldeel
Geschiedenis
Wiskunde C, Wiskunde A of Wiskunde B 

Profielkeuzevakken
Aardrijkskunde, Economie of MAW

Filosofie, Duits, Frans, Spaans, Kunst beeldend, Kunst drama, Kunst dans of Kunst muziek
Vrije deel

Aardrijkskunde, Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Economie, MAW, BSM, Bedrijfseconomie, Informatica, Filosofie, Kunst beeldend, Kunst drama, Kunst dans, Kunst muziek

Extra MVT
Turks, Arabisch, Russisch, Italiaans, Chinees

Slide 9 - Tekstslide

Welk gedeelte van de profielkeuze is voor alle leerlingen verplicht hetzelfde?
A
De doorstroomvakken
B
De verplichte profielvakken
C
Het gemeenschappelijke deel
D
De keuzevakken

Slide 10 - Quizvraag

Stelling:
De kernvakken (Engels, Nederlands en wiskunde) zijn belangrijk voor jouw eindexamen, omdat je in deze vakken maximaal één 5 mag halen. De eindcijfers van de andere twee kernvakken moeten minimaal een 6 zijn.
A
Dit klopt!
B
Dit is echt niet waar!

Slide 11 - Quizvraag

Ik heb zelf nog een belangrijke vraag, namelijk:

Slide 12 - Open vraag

Schoolexamens en eindexamens
In VWO 5 (periode 4) en VWO 6:
 Schoolexamens


Alle cijfers die jij voor het schoolexamen haalt zijn 50% van jouw eindcijfer
Bijv.: Engels 6,2
Mei 2025: 
Eindexamen VWO 


Alle cijfers die jij voor het eindexamen haalt zijn ook 50% van jouw eindcijfer
Bijv.: Engels 7,2 
Cijfer op eindlijst = 7
(6,2+7,2):2 = 6,7

Slide 13 - Tekstslide

Vervolgmogelijkheden

Slide 14 - Tekstslide


 • PW (pedagogisch werk)
 • Assistent gezondheid (dokters-, tandarts- en apothekersassistent) 
 • Uiterlijke verzorging (visagie en kappen) 
 • Verzorging 
 • Verpleging 
 • Sport en bewegen
 • Facilitair 
 • Horeca 
 • Medewerker maatschappelijke zorg 
 • 4 havo CM en NG


Vervolgmogelijkheden
N&T
Sectoren:
 • Onderzoek, productie en techniek
 • Vervoer
 • Communicatie (technisch)
 • Leefbaarheid en milieu
 • Wiskunde en natuurwetenschappen
 • Technische wetenschappen

Slide 15 - Tekstslide


 • PW (pedagogisch werk)
 • Assistent gezondheid (dokters-, tandarts- en apothekersassistent) 
 • Uiterlijke verzorging (visagie en kappen) 
 • Verzorging 
 • Verpleging 
 • Sport en bewegen
 • Facilitair 
 • Horeca 
 • Medewerker maatschappelijke zorg 
 • 4 havo CM en NG


Vervolgmogelijkheden
Voorbeelden van beroepen die passen bij N&T:
 • Scheikundig ingenieur
 • Architect
 • Milieutechnoloog
 • Communicatiespecialist
 • Geoloog
 • Researchmedewerker
 • Werktuigbouwkundige
 • Biochemicus
 • Sterrenkundige
 • Wiskundige, 
 •  Landmeter
 • Elektrotechnicus

Slide 16 - Tekstslide


 • PW (pedagogisch werk)
 • Assistent gezondheid (dokters-, tandarts- en apothekersassistent) 
 • Uiterlijke verzorging (visagie en kappen) 
 • Verzorging 
 • Verpleging 
 • Sport en bewegen
 • Facilitair 
 • Horeca 
 • Medewerker maatschappelijke zorg 
 • 4 havo CM en NG


Vervolgmogelijkheden
N&G 
Sectoren:
 • Gezondheidszorg
 • Onderzoek, productie en techniek
 • Agrarische sector
 • Leefbaarheid en milieu
 • Medische opleidingen
 • Wiskunde en natuurwetenschappen
 • Landbouwwetenschappen 

Slide 17 - Tekstslide


 • PW (pedagogisch werk)
 • Assistent gezondheid (dokters-, tandarts- en apothekersassistent) 
 • Uiterlijke verzorging (visagie en kappen) 
 • Verzorging 
 • Verpleging 
 • Sport en bewegen
 • Facilitair 
 • Horeca 
 • Medewerker maatschappelijke zorg 
 • 4 havo CM en NG


Vervolgmogelijkheden
Voorbeelden van beroepen die passen bij N&G:
 • Huisarts
 • Specialist
 • Tandarts
 • Apotheker
 • Landbouwkundig ingenieur
 • Landschapsarchitect
 • Laboratoriummedewerker
 • Bacterioloog
 • Milieudeskundige
 • Fysiotherapeut
 • Diëtist

Slide 18 - Tekstslide


 • PW (pedagogisch werk)
 • Assistent gezondheid (dokters-, tandarts- en apothekersassistent) 
 • Uiterlijke verzorging (visagie en kappen) 
 • Verzorging 
 • Verpleging 
 • Sport en bewegen
 • Facilitair 
 • Horeca 
 • Medewerker maatschappelijke zorg 
 • 4 havo CM en NG


Vervolgmogelijkheden
E&M
Sectoren:
 • Controle
 • Handel
 • Administratie
 • Vervoer
 • Communicatie
 • Bestuur
 • Economische wetenschappen
 • Rechten
 • Bedrijfswetenschappen 

Slide 19 - Tekstslide


 • PW (pedagogisch werk)
 • Assistent gezondheid (dokters-, tandarts- en apothekersassistent) 
 • Uiterlijke verzorging (visagie en kappen) 
 • Verzorging 
 • Verpleging 
 • Sport en bewegen
 • Facilitair 
 • Horeca 
 • Medewerker maatschappelijke zorg 
 • 4 havo CM en NG


Vervolgmogelijkheden
Voorbeelden van beroepen die passen bij E&M:
 • Econoom
 • Jurist
 • Advocaat
 • Bedrijfskundige
 • Bestuurskundige
 • Public-relations-officer
 • Marktonderzoeken
 • Sociaalgeograaf
 • Accountant
 • Uitgever
 • Journalist
 • Belastingconsulent

Slide 20 - Tekstslide


 • PW (pedagogisch werk)
 • Assistent gezondheid (dokters-, tandarts- en apothekersassistent) 
 • Uiterlijke verzorging (visagie en kappen) 
 • Verzorging 
 • Verpleging 
 • Sport en bewegen
 • Facilitair 
 • Horeca 
 • Medewerker maatschappelijke zorg 
 • 4 havo CM en NG


Vervolgmogelijkheden
C&M
Sectoren:
 • Onderwijs en hulpverlening
 • Kunst
 • Communicatie
 • Sociale wetenschappen
 • Geschiedenis
 • Talen
 • Rechten 

Slide 21 - Tekstslide


 • PW (pedagogisch werk)
 • Assistent gezondheid (dokters-, tandarts- en apothekersassistent) 
 • Uiterlijke verzorging (visagie en kappen) 
 • Verzorging 
 • Verpleging 
 • Sport en bewegen
 • Facilitair 
 • Horeca 
 • Medewerker maatschappelijke zorg 
 • 4 havo CM en NG


Vervolgmogelijkheden
Voorbeelden van beroepen die passen bij C&M:
 • Beeldend kunstenaar
 • Historicus
 • Archeoloog
 • Journalist
 • Leraar
 • Maatschappelijk werker
 • Taalkundige
 • Psycholoog
 • Advocaat
 • Kunsthistoricus
 • Dramaturg
 • Musicoloog

Slide 22 - TekstslideWat gaan we verder doen dit jaar? 
.

 • Profielkiezer in de les
 • Voorlopige profielkeuze (uiterlijk 21 januari 2022)
 • Profielenmarkt (26 januari 2022)
 • Deadline profielkeuze: 17 februari 2022!

Slide 23 - Tekstslide


Vragen?

Slide 24 - Tekstslide