Thema 4, Week 1 - Veiligheid

Thema 4
Arm en Rijk
Week 1 - Veiligheid
IJburg College
Leerjaar 1 en 2
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & NatuurMiddelbare schoolvmbo b, k, t, havo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Thema 4
Arm en Rijk
Week 1 - Veiligheid
IJburg College
Leerjaar 1 en 2

Slide 1 - Tekstslide

Wat weet je al over Scheikunde?

Slide 2 - Woordweb

Leerdoelen
Je kunt voorbeelden noemen van gevaren in huis en in laboratoria bij het gebruik van stoffen.

Je kunt uitleggen hoe je aan onbekende stoffen moet ruiken.

Je kunt voorbeelden noemen van veiligheidsmaatregelen voor het gebruik van stoffen in huis en in laboratoria.

Slide 3 - Tekstslide

Hiernaast zie ik een...
A
Flesje water
B
Ik weet het niet...

Slide 4 - Quizvraag

Gevaarlijke stoffen
Niet elke stof is even goed voor je. Water kun je prima drinken, maar pure alcohol is dodelijk. Ze lijken wel precies op elkaar!

Sommige stoffen zijn dus erg gevaarlijk voor je. Ze kunnen verschillende uitwerkingen hebben.

Slide 5 - Tekstslide

Een gevarensymbool ziet er altijd als volgt uit:
A
Rood vierkant met een witte binnenkant
B
Rode driehoek met een witte binnenkant.
C
Rode cirkel met een witte binnenkant
D
Rode ruit met een witte binnenkant

Slide 6 - Quizvraag

Gevarensymbolen
Gevaarlijke stoffen hebben altijd gevarensymbolen op de verpakking staan. 

Op dit plaatje zie je de belangrijkste gevarensymbolen.

Slide 7 - Tekstslide

Hiernaast zien we het gevarensymbool van...
A
Bijtend (corrosief)
B
Giftig
C
Mileu gevaarlijk
D
Irriterend

Slide 8 - Quizvraag

Hiernaast zien we het gevarensymbool van...
A
Dodelijk
B
Giftig
C
Piraten!
D
Mileu gevaarlijk

Slide 9 - Quizvraag

Hiernaast zien we het gevarensymbool van...
A
Licht ontvlambaar
B
Oxiderend
C
Mileu gevaarlijk
D
Irriterend

Slide 10 - Quizvraag

Hiernaast zien we het gevarensymbool van...
A
Giftig
B
Bijtend (corrosief)
C
Explosief
D
Licht ontvlambaar

Slide 11 - Quizvraag

Hiernaast zien we het gevarensymbool van...
A
Bijtend (corrosief)
B
Irriterend
C
Giftig
D
Mileu gevaarlijk

Slide 12 - Quizvraag

Hiernaast zien we het gevarensymbool van...
A
Bijtend (corrosief)
B
Giftig
C
Explosief
D
Mileu gevaarlijk

Slide 13 - Quizvraag

Onbekende stoffen onderzoeken
Onbekende stoffen onderzoek je door er heel voorzichtig, vanaf een afstand, aan te ruiken. 
Sommige stoffen herken je dan direct, bijvoorbeeld Ammoniak of Alcohol.

Slide 14 - Tekstslide

Veiligheidsregels
Dit thema doen we veel practica. Hiervoor gelden enkele regels.

Let op, als je je er niet aan houdt, kun je niet meedoen en krijg je een O in Magister!

Slide 15 - Tekstslide

Regels in het practicumlokaal
  • Tassen bij de deur
  • Bind lange haren vast.
  • Tafel opgeruimd (alleen pen, schrift, iPad)
  • Draag altijd een lab jas een veiligheidsbril.
  • Niet ruiken aan/ proeven van stoffen.
  • Eet en drink nooit in een practicumlokaal.
  • Werk rustig en geconcentreerd.
  • Volg de instructies van de docent en de TOA altijd op!


Slide 16 - Tekstslide

Data voor in je agenda
Nu schrijf je op in je agenda:

-MN Toets: Toets- en Bufferweek

-MN Verwerking: inleveren onderzoeksverslag (Week 6)

Slide 17 - Tekstslide

Huiswerk en de rest van de les:

Volgende les heb je de labregels uit je hoofd geleerd! 
Leerdoelen:

Je kunt voorbeelden noemen van gevaren in huis en in laboratoria bij het gebruik van stoffen.


Je kunt uitleggen hoe je aan onbekende stoffen moet ruiken.


Je kunt voorbeelden noemen van veiligheidsmaatregelen voor het gebruik van stoffen in huis en in laboratoria.

Slide 18 - Tekstslide